Aymeric Nollet - Advocaat

Info

Loopbaan


Aymeric heeft een Master in de rechten behaald aan de Universiteit van Luik (Erasmus Universiteit Nijmegen) in 2009 en een aanvullende Master in het fiscaal recht (met specialisatie in het Europees en Internationaal fiscaal recht) aan HEC-Management School en de Faculteit Rechten van de Universiteit van Luik in 2010.
 
Hij was assistent bij het departement fiscaal recht (Tax Institute) van de Universiteit van Luik en vervolgens doctoraatsonderzoeker bij de universiteiten van Antwerpen en Luik met zijn doctoraal proefschrift (beëindigd in 2017) over het onderwerp van de “niet-tegenstelbaarheid van rechtshandelingen aan de fiscus in geval van fiscaal misbruik”.
 
Aymeric is sinds 2017 docent aan de Universiteit van Luik. Hij doceert er o.a. de vakken “Algemene beginselen van het fiscaal recht” en “Fiscaal procesrecht” (in 2016-2017 heeft hij ook de vakken “directe belastingen” en “boekhoudrecht” gegeven). Hij is tevens professor aan de Provinciale School van Luik van de « Chambre belge des comptables et experts comptables » en doceert sinds 2015 het vak « Fiscale Planning ».
 
Hij begon bij Bloom Law in december 2017.
 

Specialisaties


Aymeric is gespecialiseerd in het fiscaal recht (inkomstenbelastingen, registratie- en successierechten).

Publicaties en andere activiteiten


Aymeric heeft verschillende publicaties over het fiscaal recht onder zijn naam staan:

  • A. NOLLET et M. BOURGEOIS, « General Anti-Avoidance Rules (GAARs) – A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS Tax World », Belgian Report, in Michael Lang et al. (éd.), IBFD, Amsterdam, 2016, pp. 83-108 (conf. à l’Institute for Austrian and International Tax Law de Vienne du 3-5 juillet 2014) ;

  • A. NOLLET, « La nouvelle règle anti-‘abus fiscal’ à l’épreuve du juge constitutionnel : une validation prévisible, des clarifications appréciables, des considérations discutables », Revue de Fiscalité Régionale et Locale, 2013/4, pp. 296-322 ;

  • A. NOLLET et M. BOURGEOIS, « La réécriture de la mesure ‘générale anti-abus’ applicable en matière d’impôts sur les revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession », Journal des Tribunaux, n° 6483 – 2012/23, pp. 493-504 ;

  • A. NOLLET, « L’article 344, § 2, du C.I.R. 1992 : essai de contrôle de ‘constitutionnalité’ et de ‘conventionnalité’ d’une disposition légale fiscale belge ‘anti-abus’ », Revue Générale du Contentieux Fiscal, n° 2011/6, pp. 488-521 ;

-          A. NOLLET, « Contours et alentours de la notion de ‘simulation’ en droit fiscal : 50 ans après ‘Brepols’ », in En quête de fiscalité et autres propos - Mélanges offerts à Jean-Pierre Bours, M. Bourgeois et I. Richelle (dir.), Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 125-161.
 

Talen

Frans, Nederlands, Engels.


Balie

Brussel
Kantoor Brussel
terug naar het overzicht