Joris De Wortelaer - Advocaat

Info

Loopbaan
Joris is Licentiaat in de rechten (1991), Bijzonder Licentiaat in het Sociaal Recht (1992), en houder van diverse postgraduaten waaronder Human Resources Management (UA) en Risk-Management (UA), en genoot verder verschillende analoge opleidingen (Financieel Beleid – UA) en Europees Sociaal Recht (Bologna).
Joris was gedurende meer dan 20 jaar human resources manager binnen de financiële sector, met eindverantwoordelijkheid inzake sociaal recht, collectieve relaties, compensation & benefits, HR finance, aanvullende pensioen en welzijnsbeleid.
Joris is eveneens assistent aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel, met een focus op rechtsmethodologie en sociaal recht.
 
Specialisaties
Joris is gespecialiseerd in sociaal recht. Hij behandelt alle facetten van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht.
Joris bezit een bijzondere deskundigheid in collectieve relaties, loonoptimalisatie en – beleid, ontslagrecht en de rechtstreekse correlatie tussen het strategisch HR-beleid en de sociaaljuridische impact (oa loonbeleid, herstructureringen, kostenbeheersing, sociale audit, …). Deze achtergrond verklaart waarom Joris vaak geconsulteerd wordt naar aanleiding van strategische HR-projecten en een heroriëntering van het sociaaljuridische management (oa rendementsanalyse, operating model, outsourcing, beheer collectieve relaties, sociaaljuridische risico-analyse…).
 
Publicaties en andere activiteiten
Joris is auteur van diverse publicaties in het sociaal recht, waaronder “Personeelskosten managen. De juridische methodologie”, “Nieuwe vormen van financiële participatie”, “De wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen”, “Roken in de onderneming”, “Het rookbeleid in de onderneming”, “De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut”, “De werkerscoöperatie”, “Sociale Verkiezingen”.
Joris is tevens docent sociaal recht bij Syntra Limburg, en was lange tijd verbonden aan de Vlerick Management School als docent “Compensation & Benefits”.
In 2014 ontwikkelde Joris samen met professor Van Limberghen (VUB) een diepgaande studie omtrent het toekomstige rechtskader voor de semi-agorale sportbegeleiders. In 2015 bevestigde de Minister van Sport in het Vlaamse Parlement dat deze analyse de basis vormt voor de toekomstige regelgeving.
In 2001 deed de federale regering een beroep op Joris om de wet inzake werknemersparticipatie uit te werken. Joris schreef hieromtrent een diepgaande handleiding, die nog steeds als de referentie geldt.

Talen
Nederlands, Frans, Engels

Balie 
Leuven


 
Kantoor Leuven
terug naar het overzicht