Kristof Salomez - Advocaat

Info

Loopbaan

Kristof is licentiaat in de rechten (1997) en doctor in de rechten (2004), met een doctoraal proefschrift dat handelt over het ontslagrecht.
Sedert september 2000 is hij advocaat. In 2015 richtte hij mee het advocatenkantoor ‘Bloom’ op. Voordien was hij vennoot in het sociaalrechtelijk nichekantoor ‘Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse’.
Kristof is tevens professor aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert de vakken 'Sociaal proces- en handhavingsrecht', 'Arbeidsveiligheid en gezondheid', ‘Juridische aspecten van het personeelsbeleid’.
 

Specialisaties

Kristof is gespecialiseerd in sociaal recht. Hij behandelt zaken over alle facetten van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Hij heeft evenwel een bijzondere deskundigheid op het vlak van sociaal strafrecht, RSZ, loon, ontslagrecht, welzijn op het werk en organisatie van de arbeid (arbeidsduur, jaarlijkse vakantie, nachtwerk, zondagarbeid etc.).


Publicaties en andere activiteiten

Kristof is auteur van diverse publicaties in het sociaal recht, waaronder zijn handboeken “De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch arbeidsrecht” en “Sociaal strafrecht”. Is in voorbereiding, een handboek over de hoofdelijke aansprakelijkheid in het sociaal recht..
Daarnaast publiceerde hij diverse tijdschriftartikelen over ontslag. Hij verzorgde tevens een aantal omstandige publicaties over o.m. staking, collectief onderhandelen, herstructurering van ondernemingen, sociale grondrechten, flexibilisering van de arbeidsverhoudingen, telewerk, sociaal strafrecht, de sociale inspectie, de hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden (art. 30bis RSZ-wet).
Kristof houdt ook regelmatig voordrachten op studiedagen over sociaal recht, en geeft opleidingen aan magistraten en advocaten.
 

Talen

Nederlands, Frans en Engels.
 

Balie


Gent

Kantoor Gent

Blogs

Publicaties

terug naar het overzicht