De Tijd: Private beleggingsfondsen ontsnappen niet langer aan tanden van Kaaimantaks

De Kaaimantaks kreeg er deze week drie uitbreidingen bij. Daardoor vallen Belgen met een buitenlands geïndividualiseerd beleggingsfonds definitief onder de doorkijktaks.
 
De Kaaimantaks, die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in 2014 in het leven riep, is een doorkijktaks om inkomsten te belasten uit juridische constructies van vermogende Belgen in het buitenland. Oorspronkelijk werden de inkomsten op 510 miljoen euro geraamd, maar al snel bleek dat een forse overschatting. In 2016 lagen de inkomsten op 48 miljoen euro, in 2017 was dat amper 5 miljoen euro.
 
Om achterpoortjes te dichten en het toepassingsgebied uit te breiden werden de wetteksten al een aantal keer aangepast. Deze week werd een nieuwe aanpassing gepubliceerd in het Staatsblad. De nieuwe uitbreiding gaat retroactief in vanaf 1 januari 2018. Volgens fiscaal advocaten is de impact niet te onderschatten.
 
Een eerste belangrijke wijziging is dat geïndividualiseerde private beleggingsfondsen definitief in het toepassingsgebied van de Kaaimantaks komen. Het gaat dan om zogenaamde Specialised Investment Funds (SIF) of Sicavs Dédiées die rijke Belgen in het buitenland laten oprichten. De belangrijkste troef van dit vehikel is dat het aan minder regelgeving is onderworpen dan klassieke bancaire fondsen omdat het volledig op maat van de klant wordt gemaakt.
 
Die SIF's zijn wel al onderhevig aan de Reynderstaks, maar de Kaaimantaks gaat nog een stap verder. 'Ten eerste is de Reynderstaks alleen van toepassing op SIF's van het kapitalisatietype die meer dan 10 procent in schuldvorderingen beleggen, terwijl de Kaaimantaks op alle geïndividualiseerde SIF's slaat. Ten tweede is de Kaaimantaks een transparantiebelasting, wat betekent dat de belegger in België onmiddellijk belast wordt op de dividenden en de intresten die werden verkregen door het SIF (tegen een tarief van 30 procent), en niet enkel bij verkoop van zijn aandelen in het SIF. De timing van belasting verschuift dus en de belastingdruk neemt toe', zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat van het kantoor Bloom.


....
Peter Van Maldegem (Journalist De Tijd)

Lees meer