Sp.a: "Erfbelasting hoeft geen belasting op miserie te zijn"

10/04/2018 | Fiscaal | Mark Delanote
90 procent van de Vlamingen kan worden vrijgesteld van de erfbelasting als de 10 procent grootste vermogens "een faire bijdrage" zouden leveren. Dat zegt oppositiepartij sp.a na een nieuwe analyse. "Je moet nog altijd geen waanzinnige tarieven heffen om evenveel op te halen als vandaag."
Fiscaal expert Mark Delanote (VUB en Bloom Law) ziet wel wat in het voorstel. "In ons huidig systeem zit dan wel de impliciete bedoeling om hogere vermogens zwaarder te belasten, het is veel te gemakkelijk om die progressieve taxatie te doorbreken, zoals door schenkingen." Het is volgens Delanote dan ook niet meer dan logisch om erfenissen en schenkingen op dezelfde manier te belasten.

Lees meer:
Sp.a: "Erfbelasting hoeft geen belasting op miserie te zijn"