Moneytalk: Effectentaks ontwijken kan nog altijd

Na veel gepalaver zijn de meerderheidspartijen het eens geraakt over het oplapwerk dat nodig is aan de wet op de effectentaks. Er werden zogenoemde ontwijkbepalingen toegevoegd. We vroegen de mening van fiscalisten.
...

1. Ontsnappen door portefeuille in vennootschap in te brengen

...

Als de vennootschap om geldige redenen wordt gebruikt, dan wordt de antimisbruikbepaling buiten spel gezet, volgens fiscaal advocaat Denis-Emmanuel Philippe van Bloom Law.

Philippe: "Mijn advies? Zorg ervoor dat er allerlei andere economische, organisatorische, familiale of patrimoniale redenen zijn voor de inbreng van een effectenrekening in een vennootschap. Ik denk bijvoorbeeld aan de centralisatie van effecten onder een beleggingsvennootschap die actief financieel wordt beheerd, of het opzetten van een successieplanning, waarbij de pater familias de aandelen van de beleggingsvennootschap aan zijn kinderen schenkt, eventueel met behoud van het vruchtgebruik. Reden tot paniek is er niet. Deze antimisbruikregeling zal enkel van toepassing zijn in extreme gevallen. Bovendien viseert de antimisbruikbepaling enkel de inbreng van een effectenrekening. Ik denk dat we vaker zullen zien dat effecten verkocht worden in plaats van ingebracht."

Gesteld dat de fiscus kan bewijzen dat een particulier slechts één doel voor ogen had toen hij zijn beleggingsportefeuille onderbracht in een vennootschap, dan zal die particulier toch de effectentaks moeten betalen.

...

Philippe voegt er nog aan toe: "De patrimoniale of familiale holdings die nu al een effectenrekening bezitten, zullen dus de dans ontspringen. Zij betalen ook geen meerwaardebelasting of dividendbelasting op beursgenoteerde aandelen waarin ze meer dan 2,5 miljoen euro investeerden om van de DBI-aftrek te genieten."


...

Meer info via onderstaande link
 

Moneytalk: Effectentaks ontwijken kan nog altijd