Trends: Vennootschap oprichten? Bezint voor u begint

Driewerf hoera: de regering heeft eindelijk de vennootschapsbelasting verlaagd. Het moment om een bedrijfje op te richten en niet meer die ellendig hoge personenbelasting te betalen? Zo simpel is het niet. De regering zorgt er in één beweging voor dat u maar beter twee keer nadenkt.
...
 

Een dubbele straf

 
De regering-Michel wil op die manier voorkomen dat zelfstandigen en vrije beroepers een vennootschap oprichten om te vermijden dat hun inkomsten onder de personenbelasting vallen en belast worden als beroepsinkomen. Ze heeft ook in een "dubbele straf" voorzien, signaleert Denis-Emmanuel Philippe, advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht bij Bloom Law en professor aan de Universiteit van Luik. Als een kmo de voorwaarde van de minimumbezoldiging van 45.000 euro niet respecteert, kan ze niet profiteren van het verlaagde tarief. Bovendien krijgt ze een boete van 10 procent op het verschil tussen de minimum- en de echte bezoldiging.

Coppens ziet in die dubbele sanctie de wil om "de oprichting van vennootschappen af te remmen". Denis-Emmanuel Philippe is het daarmee eens. "Die maatregelen moeten ondernemers en andere personen ontmoedigen een vennootschap op te richten." En dat ondanks het feit, merkt Nicolas de Limbourg van PwC op, "dat we teruggekeerd zijn naar de situatie van vóór de verhoging van de roerende voorheffing. De belastingdruk voor vennootschappen is nu minder zwaar dan voor particulieren dankzij de combinatie van het verlaagde tarief van 20 procent (op de eerste tranche van 100.000 euro) en de roerende voorheffing van 30 procent. Als particulier betaal je 53 à 54 procent, inclusief gemeentelijke opcentiemen." 
 

Onaangename verrassingen

 
En er is nog meer slecht nieuws voor wie zijn beroep onder een vennootschap wil uitoefenen. Vanaf volgend jaar moet u bijvoorbeeld belasting betalen op het geld dat u uit uw vennootschap haalt (zie kader Kapitaalvermindering wordt een dure zaak). Tot op heden kon u via een kapitaalvermindering contant geld uit uw vennootschap halen zonder daar belastingen op te betalen. "Maar voortaan wordt een deel van de kapitaalvermindering als een dividenduitkering beschouwd", legt Denis-Emmanuel Philippe uit. Bijgevolg wordt een kapitaalvermindering voortaan onderworpen aan de roerende voorheffing naar rato van het aandeel van de nog aanwezige belaste reserves in het gestorte kapitaal, verhoogd met de belaste reserves. "Alsof de opname van je inbreng van enig misbruik zou getuigen", fulmineert Pierre-François Coppens.

Hij vindt het ook stuitend dat de boetes voor onbetaalde of ontoereikende voorafbetalingen verhoogd zijn. "Voor de mensen die te laat betalen zal de rekening gepeperd zijn (zie kader Jacht op voorafbetalingen).

Een andere maatregel die pijn zal doen is de belasting op meerwaarden. Volgens de documenten die we onder ogen hebben gehad, plant de regering een belasting voor kmo's met een effectenportefeuille. De meerwaarden op de verkoop van aandelen zullen niet langer vrijgesteld zijn als de vennootschap een participatie van minstens 10 procent in het bedrijf bezit, of als de participatie 2,5 miljoen euro waard is. "Dat is nadelig voor veel Belgische vennootschappen die op de beurs beleggen", merkt Denis-Emmanuel Philippe op. "De maatregel treft in het bijzonder vermogensbeheerders, maar ook gewone ondernemingen die hun cashoverschotten in beursgenoteerde aandelen beleggen." En dat op een moment dat Frankrijk de vermogensbelasting op waardepapieren afschaft. De boodschap van president Emmanuel Macron is: beloon de mensen die risico's nemen en investeren.

...
 
Meer info op onderstaande link
Trends: Vennootschap oprichten? Bezint voor u begint