De Tijd: Fiscus krijgt zicht op uw witte en zwarte kapitalen in Luxemburg

29/08/2017 | Fraude | Michel Maus
De Belgische belastingadministratie zal vanaf september zicht krijgen op de kapitalen die Belgen op 1 januari 2016 in Luxemburg aanhielden. Een maatregel die al lang is aangekondigd, maar toch nog tot nervositeit leidt. Nog snel regulariseren is de boodschap als u met zwart geld zit.
...
Maar er is wel een flinke dosis nervositeit bij de Belgen die nog nooit hebben geregulariseerd. En bij de belastingplichtigen die dat slechts gedeeltelijk hebben gedaan. Volgens Karel Anthonissen, de gewezen directeur van de Belgische Belastinginspectie (BBI) in Gent, zijn zo’n 61.000 Belgen slechts tot een gedeeltelijke regularisatie overgegaan. Het betreft dossiers waarbij ‘de inkomsten uit buitenlands vermogen’ fiscaal werden rechtgezet, maar niet dat vermogen zelf.

‘Tot 15 juli 2013 stelde de fiscus geen vragen over de herkomst van buitenlandse intresten’, zegt VUB-professor fiscaal recht Michel Maus. ‘Dat leidde tot tienduizenden halfslachtige regularisaties.’
Als de Belgische fiscus nu al die informatie in handen krijgt, is het mogelijk dat ze vragen gaat stellen en dat de belastingplichtige ‘een vraag om inlichtingen’ in de bus krijgt.
 

Spontaan regulariseren

 
‘Zolang dat niet is gebeurd, kan de belastingplichtige nog altijd spontaan regulariseren’, zegt de woordvoerder van de FOD Financiën, Francis Adyns. Dat kan tegen een tarief van 37 procent.
Als het kapitaal ‘wit’ is, is een regularisatie niet nodig. ‘Veel cliënten vrezen evenwel dat ze dat nu niet meer kunnen bewijzen’, zegt Maus. Hij geeft het voorbeeld van iemand die 20 jaar geleden een beleggingsportefeuille van zijn vader in Luxemburg heeft geërfd en die er altijd op heeft vertrouwd dat die spaarpot de normale fiscale weg heeft doorlopen.

...
 
Meer informatie via onderstaande link
De Tijd: Fiscus krijgt zicht op uw witte en zwarte kapitalen in Luxemburg