Het Belang van Limburg: Ruzie leidt tot fiscale revolutie

27/07/2017 | Fiscaal | Michel Maus
Met de verlaging van de vennootschapsbelasting, de invoering van een effectentaks en de activering van het spaargeld heeft de regering-Michel drie akkoorden op zak over thema's die de voorbije maanden tot heuse stellingenoorlogen hebben geleid.
...
 
Wie meer dan 500.000 euro aan aandelen, obligaties of fondsen bezit op een effectenrekening, betaalt op het volledige bedrag een belasting van 0,15 procent, de zogenaamde abonnementstaks. Die moet 254 miljoen euro opbrengen, wat betekent dat er vandaag dus 170 miljard euro staat op effectenrekeningen die meer dan 500.000 euro bevatten. Pensioensparen en levensverzekeringen worden van deze taks gevrijwaard. “Op een portefeuille van 1 miljoen euro moet 750 euro effectentaks betaald worden”, zegt prof fiscaal recht Michel Maus. “Trek daar 180 euro belastingvermindering op dividenden van af, en uiteindelijk kom je uit op 570 euro effectentaks op een portefeuille van een miljoen euro. We hoeven dus niet te vrezen voor een kapitaalvlucht. Het tarief is van homeopathische aard.”

... 

Meer informatie in Het Belang van Limburg dd. 27/07/2017