Knack: Fiscale consolidatie is een kleine revolutie in het Belgische fiscale landschap

Er komt na 2020 een systeem van fiscale consolidatie. De invoering ervan is een mini-revolutie in het Belgische fiscale landschap, oordelen Michel Maus en Denis-Emmanuel Philippe, advocaat-vennoten van het fiscale nichekantoor Bloom Law Firm.
Grote multinationals zijn niet blij met de plannen van de federale regering om de vennootschapsbelasting te verlagen. Ze klagen onder meer over de niet-concurrentiële tariefverlaging, de inperking van de fiscale aftrekken (die ervoor zorgt dat een minimumbelasting moet worden betaald), de begrenzing van de notionele-intrestaftrek, enzovoort.

De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, verdedigde zich tegen die kritiek van multinationals. Volgens hem zullen grote ondernemingen wel degelijk zuurstof vinden in de fiscale hervorming. Hij wijst er op er naast de substantiële verlaging van het basistarief na 2020 een systeem van fiscale consolidatie komt.
De minister heeft volgens ons op dit punt gelijk: Belgische groepsvennootschappen zullen voordeel kunnen halen uit de fiscale consolidatie (ook wel fiscale eenheid genoemd).

Fiscale consolidatie bestaat al in de meeste EU-lidstaten, maar niet in België. Voor het Belgische inkomstenbelastingenrecht is de vennootschapsgroep als eenheid, en dus als belastingplichtige, onbekend. Die fiscale benadering, waarin elke groepsvennootschap als een afzonderlijke belastingplichtige wordt beschouwd, laat geen verrekening toe van de winsten van één groepsvennootschap met de verliezen van een andere groepsvennootschap. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat een groep in België twee vennootschappen heeft: A is winstgevend (+ 1.000.000 euro) en B is verlieslatend (-2.000.000 euro). A zal belasting op 1.000.000 euro moeten betalen, zelfs als het geconsolideerde resultaat van de groep (-1.000.000 euro) negatief is.

Fiscale planning
Bij gebrek aan een wettelijke fiscale consolidatie bestaat de verleiding aan fiscale planning te doen, zeker wanneer in een groep bepaalde vennootschappen een positief fiscaal resultaat behalen, terwijl andere verbonden vennootschappen fiscale verliezen lijden. Zo wordt regelmatig teruggegrepen naar technieken die ertoe strekken belastbare winsten te verschuiven naar de verlieslatende vennootschappen.
B factureert bijvoorbeeld voor 500.000 euro management fees aan A, met als doel de afwezigheid van fiscale consolidatie in België te verhelpen. A trekt dan de betaalde management fees af en B vermijdt effectieve belastbaarheid (dankzij de verrekening van de fiscale verliezen van -2.000.000 euro).
Let wel: de bedrijven moeten positieve en controleerbare elementen (vb. beschrijving van de prestaties middels gedetailleerde time sheets) kunnen aanvoeren om de werkelijkheid van de prestaties die aan de basis liggen van de facturatie van de management fees, te onderbouwen.
 
"Fiscale consolidatie is een kleine revolutie in het Belgische fiscale landschap"

Meer lezen ....

'Fiscale consolidatie is een kleine revolutie in het Belgische fiscale landschap'