Trends: Zo ontsnappen superrijken aan belastingen

In het begrotingsakkoord van de regering-Michel worden de grote vermogens weer eens gespaard, was de kritiek van de oppositie en de vakbonden. Toch zijn er de voorbije jaren heel wat maatregelen genomen om fiscale achterpoortjes te sluiten. Werken die dan niet?

Fragment:

Aantrekkelijke holdings

 
“Vermogende families houden in de overgrote meerderheid van de gevallen hun participaties in bedrijven aan via een holding”, zegt Denis-Emmanuel Philippe, hoogleraar aan de universiteit van Luik en advocaat bij Bloom Law. “Als de holding een participatie van meer dan 10 procent of meer dan 2,5 miljoen euro aanhoudt in een al dan niet beursgenoteerde vennootschap, moet de holding geen belasting betalen op 95 procent van de ontvangen dividenden (definitief belaste inkomsten of DBI). De meerwaarde op de aandelen wordt ook niet belast, als de aandelen meer dan één jaar worden aangehouden.”

Philippe: “Voor wie zijn vermogen wil structureren, zijn Belgische holdings vrij aantrekkelijk in vergelijking met de meeste buitenlandse holdings. Bij een Luxemburgse holding bijvoorbeeld is de meerwaarde op aandelen enkel belastingvrij voor holdings met een belang van minstens 10 procent in een bedrijf of met een belang dat meer dan 6 miljoen euro waard is. Zo’n participatiedrempel heeft een Belgische holding niet.”

Philippe voegt eraan toe dat eind september in het Belgische parlement een wetsontwerp is ingediend om een antimisbruikbepaling van de Europese moeder-dochterrichtlijn om te zetten in Belgische wetgeving. “Een holding mag de DBI-aftrek dan niet meer inroepen als de constructie kunstmatig is en hoofdzakelijk is opgezet om van die aftrek te profiteren. Die antimisbruikregeling is enkel van toepassing in extreme gevallen.”

De advocaat maakt het verschil tussen een passieve en een actieve holding. Een passieve holding bezit aandelen van een dochtervennootschap, maar komt niet tussenbeide in het beheer ervan. Een actieve holding oefent een economische activiteit uit: ze is actief in het beheer van dochtervennootschappen, gebruikt ontvangen dividenden om leningen te verstrekken of levert diensten aan de dochtervennootschappen. De passieve holdings kunnen met die antimisbruikregeling worden aangepakt.


Kaaimantaks


“Door de automatische uitwisseling van gegevens met de CRS zal de fiscus vanaf volgend jaar veel meer weten over de grote vermogens in het buitenland”, zegt Philippe. “Ook over offshore vennootschappen die inwoners van België aanhouden. Er zit alleen één gat in de wetgeving van de kaaimantaks, en dat is dat dubbele structuren ontsnappen. De belasting viseert enkel juridische constructies die rechtstreeks worden aangehouden. De structuren die onrechtstreeks worden aangehouden via een Luxemburgse vennootschap (Soparfi) bijvoorbeeld niet. Dat is slordig werk van de wetgever.”


...

Meer informatie via onderstaande link

Trends: Zo ontsnappen superrijken aan belastingen