De Volkskrant: Soeverein Duitsland

25/06/2016 | Sociaal | Alexander De Becker
In Nederland dreigt bij alle commotie omtrent het Brexit referendum een belangrijke uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof in het gedrang te komen. In het Gauweiler arrest van het Duitse Hof (van 21 juni ) bevestigt dit Hof nogmaals dat zij uiteindelijk toetst of het Europese recht en besluiten van Europese instellingen al dan niet in strijd zijn met de Duitse Grondwet.