Trends: De bom onder de fiscale regularisatie

29/07/2016 | Fiscaal | Michel Maus
Het gesteggel rond de fiscale regularisatie bewijst de noodzaak van een zevende staatshervorming. Dat zegt Trends-redacteur Hans Brockmans.
De federale regering bereikte met de gewesten een voorlopig akkoord over de fiscale regularisatie. Berouwvolle fiscale zondaars kunnen alsnog hun verschuldigde belasting betalen, naast een boete, om andere sancties vermijden. Het akkoord is niet duurzaam. De regularisatie over de federale belastingen is permanent, terwijl de gewesten de termijn bepalen over de duur van de regeling.

In de praktijk wordt bijna elk regularisatiedossier besmet met ontdoken erfenisrechten, een gewestbevoegdheid. Zwarte fortuinen duiken dikwijls op na het overlijden van de fiscale boosdoener, die zwarte inkomsten op een buitenlandse rekening of onder zijn bed heeft verstopt. Zijn erven willen van dat gesjoemel af en vragen een akkoord met de fiscus. De gewesten moeten akkoord gaan met die regeling.

...

Meer info op onderstaandel link

Trends: De bom onder de fiscale regularisatie