Humo: België is het Mekka van de faillissementsfraude

06/06/2016 | Fraude | Michel Maus
Bij één op de vijf faillissementen in ons land is fraude gemoeid: zaakvoerders stellen stromannen aan en plunderen ondertussen de vennootschap. Ze laten een put aan onbetaalde belastingen, sociale bijdragen en ontdoken btw achter, maar justitie en politiek laten hen ongemoeid. De honderden miljoenen euro’s moet de overheid elders recupereren: bij ú, de brave belastingbetaler die niet ontduikt, maar die wel ‘boven zijn stand leeft’.
‘Stel, je bent een zaakvoerder en je vennootschap stevent recht op het faillissement af,’ zegt een anonieme belastinginspecteur. ‘Je weet dat je dat geld gaat kosten als je het volgens de regels speelt. Maar als je niet zelf het gelag wilt betalen en je hebt niet veel scrupules, dan probeer je de rekening door te schuiven naar de overheid en naar je leveranciers. Je betaalt niet langer de facturen voor de goederen en diensten die aan je vennootschap geleverd zijn, je ontduikt alles wat je de overheid schuldig bent – taksen, belastingen, btw, sociale lasten – en je haalt de vennootschap leeg. Je laat echt alles verdwijnen: de administratie, de boekhouding en alle activa – de bedrijfsgebouwen en ander vastgoed, het wagenpark, de voorraden, het bedrijfsmateriaal, het geld op de bedrijfsrekeningen… Die leid je af naar een andere vennootschap of je doet ze van de hand op de zwarte markt. Als de curator dan langskomt om het faillissement af te handelen, is er geen halve eurocent meer te vinden. En ook de zaakvoerders zijn spoorloos. Die hebben de vennootschap in handen gegeven van een katvanger.’

Meer info op onderstaande link
Humo: België is het Mekka van de faillissementsfraude