De Standaard: België is fiscaal paradijs in Europa

01/06/2016 | Fiscaal | Michel Maus
Volgens een studie van de Europese Commissie naar de wetgeving en fiscale praktijken is België een fiscaal paradijs. Ons land staat op de tweede plaats van landen die toelaten de belastbare grondslag in te perken. Dat meldt Le Soir.
In een door de Europese Commissie gefinancierde studie eindigt ons land op de tweede plaats van landen die toelaten de belastbare grondslag in te perken.

In de studie, die in 2015 werd uitgevoerd, wordt duidelijk dat in België veel indicatoren aanwezig zijn die toelaten de belasting te verlagen. Onder meer de notionele intrest, de excess profit rulings en de incentives voor patenten voor onderzoek en ontwikkeling werden als indicatoren voor fiscale planning aangestipt.


Veel druk op kleine landen


Ons land moet enkel Nederland voor zich dulden. Is België een fiscaal paradijs? ‘Eerder een fiscale oase’, grapt Michel Maus, fiscalist en hoogleraar aan de VUB in Le Soir. ‘Er komt veel druk op kleine landen zoals Luxemburg, België en Nederland’, zegt Maus.

‘Die landen staan erom bekend voordelige fiscale maatregelen in te voeren, vooral ten gunste van de grote bedrijven en ten koste van de kleinere spelers. Maar laat ons duidelijk zijn: talloze landen hebben systemen opgezet om buitenlands kapitaal aan te trekken. Dat wordt in deze studie duidelijk.’


Moeilijke oefening


Volgens Maus moet ons land gebruikmaken van dit soort studies om de discriminatie tussen grote en kleine bedrijven te doen verdwijnen, zonder aantrekkelijkheid te verliezen voor buitenlandse investeerders. ‘De oefening is niet eenvoudig, maar noodzakelijk.’

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt beklemtoont dat deze studie eind 2015 werd uitgevoerd, voor de omzetting van twee antimisbruikmaatregelen.

De Standaard: België is fiscaal paradijs in Europa