De Standaard: Amerikaanse munitie voor Van Overtveldt

In het politieke gehakketak rond het al dan niet hervormen van de vennootschapsbelasting waarschuwt minister Johan Van Overtveldt dat de Verenigde Staten straks de notionele-interestaftrek dreigen onderuit te halen. CD&V is niet onder de indruk. ‘We gaan onze fiscale politiek toch niet voeren op basis van wat Washington eventueel zal doen? Nogmaals: dit debat is niet aan de orde.’