Gazet van Antwerpen: "Turteltaks is bommengordel voor Vlaamse regering"

05/12/2015 | Fiscaal | Michel Maus
Vlaams energieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) negeert de forse kritiek van de Raad van State en voert de energieheffing van 100 euro per gezin per jaar vanaf april 2016 in. Fiscaal expert Michel Maus noemt dit dossier "een bommengordel voor de Vlaamse regering". De Pvda gaat de taks juridisch aanvechten.
Midden oktober besliste de Vlaamse regering om een energieheffing van 100 euro per gezin in te voeren. Met die opbrengsten wil ze de historische schuldenberg van de groenestroomcertificaten (2 miljard euro) wegwerken en de nog te uitbetalen certificaten tot 2028 (7,2 miljard euro) financieren. De heffing werd door critici snel omgedoopt tot Turteltaks.

"Onwettelijk"

Ook de Raad van State, het hoogste bestuurlijke rechtscollege in ons land, schiet nu met scherp. In een niet-bindend advies stelt de Raad dat Vlaanderen zijn bevoegdheid te buiten gaat door een heffing op te leggen die gekoppeld is aan het elektriciteitsverbruik, want er bestaat al zo'n federale bijdrage op verbruik. Mensen een tweede keer belasten voor hetzelfde kan wettelijk niet. De Raad vraagt de regering de regeling aan te passen zodat mensen niet worden belast in functie van hun verbruik.

Minister Turtelboom is dat niet van plan en wil haar plannen onveranderd doorzetten. Ze krijgt daarbij steun van coalitiepartners N-VA en CD&V en voelt zich gesteund door vier arresten van het Grondwettelijk Hof, dat ziet toe op de naleving van Grondwet.

Processen

De partij Pvda heeft vrijdag aangekondigd dat ze de energieheffing aanvecht voor het Grondwettelijk Hof omdat de Turteltaks "asociaal en onrechtvaardig" is.

"Hoe wil de Vlaamse regering van de burgers verwachten dat ze de wetten naleven, wanneer ze zelf de Grondwet aan haar laars lapt", zegt Chris Janssens (Vlaams Belang). De partij belooft burgers te ondersteunen die de energieheffing aanvechten.

Oppositiepartijen sp.a en Groen vragen dat de regering "de ongrondwettelijke Turteltaks" meteen intrekt. Dat zou zware gevolgen hebben voor de begroting, want de taks moet jaarlijks 450 miljoen euro opbrengen.

Maandag is een speciale commissie Leefmilieu ingelast om over deze zaak te debatteren.

De grote groep critici vinden een medestander in fiscaal expert Michel Maus van de VUB. "Het erg kritische advies van de Raad van State biedt een pak munitie voor gerechtelijke procedures", meent hij. "Als Turtelboom de taks niet wil aanpassen, lijkt dit stilaan op een bommengordel voor de Vlaamse regering."

Over twee weken wordt het voorstel in een programmadecreet gegoten. Als het niet wordt tegengehouden door een arrest van het Grondwettelijk Hof, gaat de taks in op 1 april 2016. (yl)
yl
Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden