Trends: Het bankgeheim? Reken er maar niet meer op

05/11/2015 | Fraude | Michel Maus
Vanaf 2017 krijgt de Belgische overheid een volledig zicht op het binnenlandse roerende en onroerende vermogen van belastingplichtigen. En binnen enkele jaren ook op hun buitenlandse vermogens. Er zijn nog mogelijkheden om aan de fiscale transparantie te ontsnappen, maar het wordt almaar moeilijker. Regulariseren lijkt de enige keuze.