Op deze pagina's vindt u enkele nieuwsfeiten (Nieuws), onze interviews in de media (media) en onze opinies over actuele onderwerpen en juridische ontwikkelingen (Blog).
Klik op de gewenste rubriek om meer te zien.

Blog

Hof van beroep geeft ‘formele’ invulling aan werkelijke zetel

Inwonerschap Fiscale Actualiteit nr. 2018/20, pag. 11-14, week 31 mei - 6 juni 2018 In de Belgacom-zaak interpreteert het hof van beroep van Brussel de werkelijke zetel van een buitenlandse holding op een eerder formele manier. Dat alle beslissingen voorbereid worden in België, dat de raad van bestuur vooral uit Belgen bestaat, dat er geen eigen personeel is en dat de keuze voor Luxemburg fiscaal gedreven is, heeft geen belang, zeker niet als het gaat om een holding. Wat telt, is dat de raad van bestuur effectief in Luxemburg bijeenkomt en zelf beslist. lees meer...

Belasting van cryptomunten: rulingdienst doet poging om meer duidelijkheid te scheppen

Bitcoin Fiscale Actualiteit nr. 2018/20, pag. 1-4, week 31 mei - 6 juni 2018 Vorige week heeft de rulingdienst een vragenlijst verspreid die aanvragers moeten beantwoorden als ze een ruling over cryptomunten vragen. De antwoorden moeten de dienst in staat stellen om met kennis van zaken te oordelen over het belastingregime dat van toepassing is op meerwaarde(n) bij de verkoop of omzetting van cryptomunten. Hoewel die beoordeling steeds uiterst subjectief en dus onvoorzienbaar blijft, krijgt de belastingplichtige daarmee wel een duidelijk zicht op de criteria die de rulingdienst hanteert. lees meer...

Nieuws

Na een kromme uitspraak volgt voortaan een rechtzetting

01/06/2018 | Fiscaal
Bezwaar Fiscale Actualiteit nr. 2018/18, pag. 5-8, week 17 - 23 mei 2018 Een beslissing van de adviseur-generaal over een bezwaar is niet langer onherroepelijk. De belastingplichtige kan voortaan formeel vragen om een negatieve beslissing over zijn bezwaarschrift te herzien. De wetgever wil daarmee de kans verkleinen dat evidente zaken toch voor de rechter belanden. Maar de vraag blijft of zo'n nieuwe procedure veel nut heeft (wet van 15 april 2018, BS 20 april 2018). lees meer...

Wijziging afsluitdatum: grote impact volgens minister

01/06/2018 | Fiscaal
Vennootschapsbelasting Fiscale Actualiteit nr. 2018/17, pag. 1-4, week 3 - 9 mei 2018 De regels over de inwerkingtreding van de hervorming van de vennootschapsbelasting – inclusief een antimisbruikbepaling – leiden tot heel wat aangiftecomplexiteit. Ook in de context van de hervorming zijn wijzigingen aan de afsluitdatum van het boekjaar waartoe beslist is na de aankondiging van de hervorming, niet tegenstelbaar aan de fiscus. Volgens de minister moeten we dat heel consequent opvatten. Maar dat heeft onvermoede en verreikende gevolgen in de praktijk (Vr. nr. 24672 B. Piedboeuf, 28 maart 2018, Kamercomm. Fin., Criv 54 Com 858, 6). lees meer...

Media

HLN: Kaaimantaks brengt amper 5 miljoen op en volgens minister is dat goed nieuws

24/04/2018 | Fiscaal
De Kaaimantaks, waarmee de regering grote vermogens in fiscale paradijzen wou vatten, brengt geen 510, maar een schamele 5 miljoen euro op. “Sabotage door minister Johan Van Overtveldt”, stelt sp.a, maar de N-VA’er zelf vindt dit goed nieuws. “Offshore constructies ontmoedigen: dat was net het doel.” lees meer...

Sp.a: "Erfbelasting hoeft geen belasting op miserie te zijn"

10/04/2018 | Fiscaal
90 procent van de Vlamingen kan worden vrijgesteld van de erfbelasting als de 10 procent grootste vermogens "een faire bijdrage" zouden leveren. Dat zegt oppositiepartij sp.a na een nieuwe analyse. "Je moet nog altijd geen waanzinnige tarieven heffen om evenveel op te halen als vandaag." lees meer...