Een selectie van boeken en thema's waarover onze advocaten publiceerden.

Artikel 464, 1° WIB 1992 en gemeentebelastingen op de omzet

‘Artikel 464, 1° WIB 1992 en gemeentebelastingen op de omzet’, TFR 2016, nr.495, 115-126.
01/01/2016

De gemeentelijke belastingbevoegdheid in het WIB 1992 – Actualia

‘De gemeentelijke belastingbevoegdheid in het WIB 1992 – Actualia’, LRB 2015, nr. 3, 4-19.
01/01/2015