Bloom Advocatenkantoor staat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bij in het verdedigen van hun sociaal-juridische en fiscaal-juridische belangen.

Blog

De wet Peeters: het overurenkrediet

02/08/2016 | Sociaal | Kristof Salomez
Modern Times: over de modernisering van het arbeidsrecht (2) lees meer...

Luxemburgse “step-up”-regeling in een wettelijk kleedje: bijzondere toepassingsproblemen voor Belgische inwoners

Het wetsontwerp van 14 oktober 2015 – reeds besproken in ons nieuwsbericht van 12 november 2015 – werd door de wet van 18 december 2015 inmiddels verankerd in het Luxemburgse Wetboek van Inkomstenbelastingen (alinea 4a, artikel 102 LIR). lees meer...

Naar een evenwichtig fraudebeleid

28/07/2016 | Fraude | Michel Maus
De regering heeft beslist dat de Belgen die worden genoemd in het Panama-onderzoek, geen mogelijkheid krijgen tot fiscale regularisatie. lees meer...

Poll

Zal u door de taxshift-maatregelen extra personeel aanwerven?
 

Twitter

Nieuws

Transferprijzen: vormen de abnormale en goedgunstige voordelen die een Belgische vennootschap ontvangt een minimale belastbare grondslag?

11/07/2016 | Fiscaal
Deze vraag werd behandeld in een arrest van het Hof van Cassatie van 10 maart 2016 (Cass. 10 maart 2016, F.14.0082.N., voor een eerste commentaar: S. VAN CROMBRUGGE, "Aftrekverbod verliezen lopend boekjaar op abnormale voordelen" , Fiscoloog 2016, nr. 1473, p. 1 e.v.). lees meer...

De minister van Financiën bevestigt de toepassing van de Kaaimantaks op geïndividualiseerde private fondsen

23/06/2016 | Fiscaal
Eind 2015 werd het toepassingsgebied van de Kaaimantaks uitgebreid naar bepaalde Luxemburgse vennootschapsstructuren, in het bijzonder de geïndividualiseerde SICAV. lees meer...

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting

23/06/2016 | Fiscaal
De pijnpunten aangeduid en een voorstel tot verbetering lees meer...

Media

Trends: Hongkong verliest statuut als discreet belastingparadijs

22/08/2016 | Fiscaal
Ondernemingen die per jaar voor meer dan 100.000 euro betalingen verrichten aan Hongkong, moeten dat voortaan aangeven aan de fiscus. lees meer...

De Morgen: Bizar vaak fiscale genade vorig jaar

12/08/2016 | Fiscaal
Bij gratie van Johan Van Overtveldt (N-VA) zagen vorig jaar maar liefst 301 Belgen hun belastingverhoging of boete kwijtgescholden. De oppositie stelt zich vragen bij zo veel barmhartigheid. 'Bizar dat een minister zo vaak een beslissing van de administratie ongedaan maakt.' lees meer...

Trends: Nog een fiscale werf

11/08/2016 | Fiscaal
Na de taxshift moet de hervorming van de vennootschapsbelasting de volgende fiscale werf van de regering-Michel worden. Over hoe die nieuwe vennootschapsbelasting eruit zal zien lopen de meningen uiteen. Trends zet de scenario’s op een rij. lees meer...

Inschrijving Nieuwsbrief