Bloom Advocatenkantoor staat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bij in het verdedigen van hun sociaal-juridische en fiscaal-juridische belangen.

Blog

Knepen de banksector en de waakhond een oogje dicht of werkte het toezicht niet?

23/09/2016 | Fraude | Michel Maus
Panama Papers en nu de Bahama’s Leaks bewijzen zwart op wit wat de bankensector tot nu altijd heeft ontkend. Het ‘wir haben es nicht gewusst’ van de banksector is totaal misplaatst. lees meer...

De parabel van de cobra

08/09/2016 | Fiscaal | Michel Maus
Kent u de parabel van de cobra? Neen? Wel ik zal ze u vertellen. Op een gegeven moment tijdens de Britse overheersing in India was er een cobraplaag. Heel wat mensen werden in de velden gebeten door cobraslangen met alle gevolgen van dien. Om deze plaag in te dijken werden er premies uitgedeeld aan iedereen die dode cobra’s bij het bestuur kwam inleveren. Dit beleid was op het eerste zicht vrij succesvol, tot na verloop van tijd bleek dat er steeds meer en meer cobra’s bij de overheid werden ingeleverd. Hoe kwam dat zult u zich afvragen? Wel de reden is zeer eenvoudig, bepaalde mensen gingen cobra’s kweken om premies te kunnen opstrijken. Deden zij iets onwettelijk? Neen want het was niet verboden om cobra’s te kweken. Was het moreel wat zij deden? Neen, want op die manier parasiteerden zij gewoon op de overheidsfinanciën en brachten het collectief in gevaar. lees meer...

Fiscale afrekeningen zijn begrijpelijk, maar getuigen van onvolwassen Europa

In navolging van een in 2014 opgestart onderzoek omtrent illegale (fiscale) staatssteun, heeft de Europese Commissie gisteren haar bevindingen aan Ierland kenbaar gemaakt. De kwestie ent zich ditmaal op het fiscaal reilen en zeilen van Apple. lees meer...

Poll

Zal u door de taxshift-maatregelen extra personeel aanwerven?
 

Twitter

Nieuws

Meldingsplicht van substantiële betalingen: Hongkong-structuren onder vuur

08/09/2016 | Fiscaal
Dat Belgische vennootschappen die (on)rechtstreeks betalingen verrichten aan belastingparadijzen voor een totaalbedrag van 100.000 euro tijdens het belastbaar tijdperk, verplicht zijn om daarvan jaarlijkse aangifte te doen , weten we al langer. Deze aangifteverplichting past in de strijd tegen het gebruik van belastingparadijzen om belasting te ontwijken. lees meer...

Transferprijzen: vormen de abnormale en goedgunstige voordelen die een Belgische vennootschap ontvangt een minimale belastbare grondslag?

11/07/2016 | Fiscaal
Deze vraag werd behandeld in een arrest van het Hof van Cassatie van 10 maart 2016 (Cass. 10 maart 2016, F.14.0082.N., voor een eerste commentaar: S. VAN CROMBRUGGE, "Aftrekverbod verliezen lopend boekjaar op abnormale voordelen" , Fiscoloog 2016, nr. 1473, p. 1 e.v.). lees meer...

De minister van Financiën bevestigt de toepassing van de Kaaimantaks op geïndividualiseerde private fondsen

23/06/2016 | Fiscaal
Eind 2015 werd het toepassingsgebied van de Kaaimantaks uitgebreid naar bepaalde Luxemburgse vennootschapsstructuren, in het bijzonder de geïndividualiseerde SICAV. lees meer...

Media

Trends: Nyrstar verliest belastinggeschil over belastingaftrek in Antwerpen

28/09/2016 | Fiscaal
De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen besliste einde juni te nadele van Nyrstar in een belastinggeschil. Nyrstar Belgium NV had 450 miljoen euro geleend om een kapitaalvermindering en een dividenduitkering te financieren. Het wilde de intresten aftrekken van zijn belastbare basis, maar dat werd door de Antwerpse rechter afgeblokt. lees meer...

Humo: Wie belasting betaalt, is een domoor: Humo's grote belastingdebat met Michel Maus & Geert Noels

26/09/2016 | Fiscaal
Als de regering haar boekhouding op orde wil krijgen, moet ze tegen volgende week 4,2 miljard bijeenharken. ‘Onmogelijk,’ klinkt het unisono, ‘wie gaat dat betalen?’ De multinationals alvast níét: zij betalen sowieso amper belastingen. ‘Kleine bedrijven en particulieren zijn in de aap gelogeerd,’ zei Michel Maus al in 2014 in Humo. Vandaag halen Maus en Geert Noels het fileermes én de sloophamer boven: ‘Het systeem is een opeenstapeling van koterijen, zo complex dat niemand er nog iets van begrijpt. Veel politici inbegrepen.’ lees meer...

De Redactie: Neelie Kroes duikt op in Bahama's Leaks, opvolger van de Panama Papers

22/09/2016 | Fraude
Niet alleen in Panama, ook in de Bahama's zijn duizenden schijnbedrijven opgericht om inkomsten buiten bereik van de belastingen te houden. Dat blijkt uit gelekte documenten die aan het licht zijn gebracht door dezelfde groep internationale journalisten die eerder de Panama Papers onthulden. De meest opvallende naam die opduikt in de Bahama's Leaks is die van voormalig EU-commissaris Neelie Kroes. Ook Dexia wordt genoemd. lees meer...

Inschrijving Nieuwsbrief