Bloom Advocatenkantoor staat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bij in het verdedigen van hun sociaal-juridische en fiscaal-juridische belangen.

Blog

'Voor een politicus is niets interessanter dan fiscale cadeautjes om electorale zieltjes te winnen'

12/03/2019 | Fiscaal | Michel Maus
'Fiscale gunstregimes hebben zeker hun plaats in de maatschappij, op voorwaarde dat ze gerechtvaardigde doelstellingen voor ogen hebben op het gebied van economie, ecologie, armoedebestrijding, tewerkstelling enzovoort.' Dat zegt Michel Maus, advocaat en hoogleraar fiscaal recht. lees meer...

Zijn meerwaarden op aandelen die worden verwezenlijkt in het kader van een Leveraged Buyout (LBO) belastbaar?

In beginsel zijn meerwaarden op aandelen in hoofde van natuurlijke personen niet belastbaar voor zover zij worden verwezenlijkt binnen het kader van het normaal beheer van het privévermogen. De vraag of er al dan niet sprake is van een normaal beheer van het privévermogen is niet altijd vanzelfsprekend, zoals bijvoorbeeld in het geval van meerwaarden op aandelen die door de managers worden verwezenlijkt in het kader van een LBO. lees meer...

Wat wordt het fiscale lot van meerwaarden op aandelen verwezenlijkt door natuurlijke personen ?

Natuurlijke personen kunnen meerwaarden verwezenlijken wanneer ze aandelen verkopen (beursgenoteerde aandelen die hun financiële portefeuille uitmaken, niet-beursgenoteerde aandelen van hun eigen vennootschap,…). Zijn deze meerwaarden belastbaar ? lees meer...

Poll

Zal u door de taxshift-maatregelen extra personeel aanwerven?
 

Twitter

Nieuws

Bezoldigingen ontvangen van een buitenlandse vennootschap verbonden met de Belgische werkgever voortaan onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en ficheverplichting

26/02/2019 | Fiscaal
Binnen multinationals komt het al eens voor dat werknemers of bedrijfsleiders van een Belgische vennootschap vergoedingen ontvangen van een hiermee verbonden buitenlandse vennootschap. Het kan hierbij gaan om betalingen in cash, maar evenzeer om aandelengerelateerde vergoedingen (zoals bijv. Restricted Share Units, Restricted Shares of aandelenopties). lees meer...

Gegevensbeschermingsautoriteit

25/02/2019 | Fiscaal
Wie de fiscale databank FisconetPlus van de Federale Overheidsdienst Financiën wil raadplegen dient daarvoor sinds vorig jaar een Microsoft-account voor te hebben. Dit vereist dat persoonsgegevens worden vrijgegeven die vervolgens door de fiscus gescreend kunnen worden. Om die reden heeft Bloom Law klacht neergelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie ), die nu heeft geoordeeld dat de fiscale administratie handelt in strijd met de privacywetgeving. Hierbij kunt u het standpunt van de Gegevensbeschermingsautoriteit terug vinden. lees meer...

Kosteloze terbeschikkingstelling van een woning aan de bedrijfsleider Berekeningswijze voordeel alle aard: ongrondwettelijk én vatbaar voor ambtshalve ontheffing

22/02/2019 | Fiscaal
Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze terbeschikkingstelling van (een gedeelte van) een woning aan een bedrijfsleider wordt berekend op basis van artikel 18, §3, punt 2 KB/WIB92. Voor de waardering van dit voordeel werd er tot het begin van dit jaar een onderscheid gemaakt naargelang de woning ter beschikking werd gesteld door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon (hetgeen in de regel het geval is). Wanneer de terbeschikkingstelling gebeurde door een natuurlijke persoon werd het belastbaar voordeel berekend door 100/60 te vermenigvuldigen met het geïndexeerde KI. Wanneer daarentegen het onroerend goed ter beschikking werd gesteld door een rechtspersoon werd deze waarde nog eens vermenigvuldigd met een factor 3,8 (of 1,25 indien het KI kleiner of gelijk is aan 745 EUR) (artikel 18, § 3, punt 2, lid 2 KB/WIB92, zoals van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 e.v.). Vanaf 1 januari 2019 is deze berekeningswijze aangepast in die zin dat 100/60 van het geïndexeerde KI nu steeds wordt vermenigvuldigd met een factor 2, ongeacht de vraag of de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon. lees meer...

Media

De Tijd: Het nieuwe vierletterwoord in fondsenland FIAR

13/03/2019 | Fiscaal
Alternatieve beleggingsfondsen zijn hot. Na de SIF's maken nu ook de FIAR's het mooie weer in Luxemburg, het epicentrum van de Europese fondsenmarkt. Vorig jaar verdubbelde het aantal FIAR's tot bijna 600. lees meer...

De Tijd: Private beleggingsfondsen ontsnappen niet langer aan tanden van Kaaimantaks

08/12/2018 | Fiscaal
De Kaaimantaks kreeg er deze week drie uitbreidingen bij. Daardoor vallen Belgen met een buitenlands geïndividualiseerd beleggingsfonds definitief onder de doorkijktaks. lees meer...

Radio 1: Op naar een frigoboxtoeristentax?

06/12/2018 | Fiscaal
Ook een daguitstap gepland tijdens de kerstvakantie? Naar Amsterdam of zo? Misschien betaal je daar in de toekomst wel 'frigoboxtoeristentax' voor. De Amsterdamse wethouder Udo Kock overweegt namelijk zo'n belasting op dagjestoeristen in te voeren. Professor Michel Maus vindt dat hij ergens wel een punt heeft. lees meer...

Inschrijving Nieuwsbrief