Bloom Advocatenkantoor staat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bij in het verdedigen van hun sociaal-juridische en fiscaal-juridische belangen.

Blog

Het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds : een nieuw aantrekkelijk Luxemburgs vehikel voor Belgische investeerders

Belgische beleggers investeren 46 procent van hun beleggingsportefeuille in buitenlandse fondsen. Hiervan zijn maar liefst 95 procent Luxemburgse fondsen. Het Groothertogdom Luxemburg heeft in de loop der jaren dan ook een brede waaier aan beleggingsfondsen gecreëerd. lees meer...

Versterking van het Belgische holdingregime vanaf 2018

Het fiscaal stelsel van de Belgische holdings zal vanaf volgend jaar grondige wijzigingen ondergaan. Het is dus hoogtijd om één en ander toe te lichten. lees meer...

Beste ministers, denk vandaag hieraan: 9 regels voor "fiscale rechtvaardigheid"

08/12/2017 | Fiscaal | Michel Maus
De federale regering zit vandaag opnieuw bijeen om de spanningen rond het "Zomerakkoord" weg te masseren. Eén van de knelpunten is de eis van CD&V voor "fiscale rechtvaardigheid". Fiscaal expert Michel Maus schotelt onze ministers 9 regels voor om hierin te slagen. Deze tekst is de schriftelijke versie van een lezing voor "De week van de ethiek". lees meer...

Poll

Zal u door de taxshift-maatregelen extra personeel aanwerven?
 

Twitter

Nieuws

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Fairness Tax : Welke pistes liggen open ?

17/04/2018 | Fiscaal
De Fairness Tax is een afzonderlijke belasting die werd ingevoerd in 2013. Het tarief van deze belasting bedraagt 5,15% en wordt toegepast op grote vennootschappen die hun winsten uitkeren onder de vorm van dividenden, terwijl zij – omwille van hun overgedragen verliezen of ingevolge de toepassing van de notionele interestaftrek – hun belastbare grondslag kunnen minimaliseren. Het Grondwettelijk Hof heeft deze belasting vernietigd met haar arrest van 1 maart 2018. Ze heeft echter de gevolgen van deze belasting gehandhaafd voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018 teneinde rekening te houden met de « de budgettaire en administratieve moeilijkheden en het gerechtelijk contentieux die uit het vernietigingsarrest zouden kunnen voortvloeien ». Het Hof maakt wel een uitzondering op deze non-retroactiviteit in de vrij specifieke hypothese waar een Belgische vennootschap dividenden wederuitkeert voortkomende uit winsten die zij zelf (via een dividend) verkregen had van een andere EU-vennootschap. lees meer...

Hervorming vennootschapsbelasting: drastische vermindering van de globable belastingdruk voor KMO’s

21/02/2018 | Fiscaal
Door de recente verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting, in combinatie met de verlaagde roerende voorheffing, kunnen KMO’s hun winst voortaan uitkeren aan hun particuliere aandeelhouders onder een globale belastingdruk van ongeveer 31%. Dit zeggen Denis-Emmanuel Philippe en Pieterjan Smeyers, advocaten bij Bloom Law Firm. lees meer...

Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

01/02/2018 | Sociaal
Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ. lees meer...

Media

HLN: Kaaimantaks brengt amper 5 miljoen op en volgens minister is dat goed nieuws

24/04/2018 | Fiscaal
De Kaaimantaks, waarmee de regering grote vermogens in fiscale paradijzen wou vatten, brengt geen 510, maar een schamele 5 miljoen euro op. “Sabotage door minister Johan Van Overtveldt”, stelt sp.a, maar de N-VA’er zelf vindt dit goed nieuws. “Offshore constructies ontmoedigen: dat was net het doel.” lees meer...

De Tijd: 3 vragen aan Denis-Emmanuel Philippe

27/03/2018 | Fiscaal
1. Kan iedereen een Luxemburgse postbusvennootschap op- richten? 2. Waarom hebben zoveel rijke Belgische families een postbusvennootschap in Luxemburg? 3. Zijn er alleen fiscale redenen voor die constructies? lees meer...

Als de politiek overmoedig wordt, en de bevolking fiscaal uitdaagt, dan kan het snel verkeerd lopen

01/03/2018 | Fiscaal
'Als de politiek overmoedig wordt, en de bevolking fiscaal uitdaagt, kan het snel verkeerd lopen''De vraag of belastingen rechtvaardig zijn, hangt heel sterk af van het maatschappelijk incasseringsvermogen', schrijft Michel Maus (VUB) naar aanleiding van zijn college voor de Universiteit van Vlaanderen. lees meer...

Inschrijving Nieuwsbrief