Bloom Advocatenkantoor staat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bij in het verdedigen van hun sociaal-juridische en fiscaal-juridische belangen.

Blog

De carpaccio van Sophie Dutordoir vervangt de NMBS-ballekens in tomatensaus: schitterend menu van Sophie maar oppassen met de bereiding en de opdiening. Over het HR-luik van de NMBS-problematiek.

19/10/2017 | Sociaal | Joris De Wortelaer
De bikkelharde conclusie van Sophie Dutordoir over de NMBS zindert nog na. Potloden in plaats van e-mails, hopeloze investeringen, geldverslindend vastgoed, geen leidinggevende aansturing, spoormannen die volledig “lost” zijn, een (gewezen) Zuid-Afrikaanse apartheid tussen treinbestuurders en treinbegeleiders … en nog meer van dit alles. Gelukkig rijden de treinen nog. Dus op dit vlak voorlopig geen paniek. lees meer...

Parkeerbeleid = elitair beleid ?

18/10/2017 | Fiscaal | Michel Maus
Wie zijn auto wil parkeren in de zogenaamde rotatieparkings van de Stad Gent betaalt al vlug 26 euro voor een halve dag. Professor Michel Maus (Rechtsfaculteit, VUB) vraagt zich af of een dergelijk mobiliteitsbeleid geen elitair beleid is. "Niet iedereen kan immers 26 euro betalen om zich “de luxe” te veroorloven om een halve dag te parkeren in een centrumparking." lees meer...

Politieke stakingen: mag dat of mag dat niet?

10/10/2017 | Sociaal | Kristof Salomez
ACOD staakt en iedereen zal het geweten hebben. Het trein-, bus- en tramverkeer is ernstig verstoord met tal van vertragingen tot gevolg om dan nog te zwijgen over de 400 kilometer file op de wegen, het record voor 2017, zo wordt gesteld. lees meer...

Poll

Zal u door de taxshift-maatregelen extra personeel aanwerven?
 

Twitter

Nieuws

Hervorming vennootschapsbelasting: wat betekent dit concreet voor u?

13/09/2017 | Fiscaal
In het kader van het zogenaamde Zomerakkoord kondigde de regering (o.m.) een drastische hervorming van de vennootschapsbelasting aan. Over deze hervorming werd reeds uitgebreid gerapporteerd in de media. In deze nieuwsbrief wensen wij nader toe te lichten wat deze hervorming concreet voor u kan betekenen. lees meer...

Rulingcommissie spreekt zich uit over kaaimantaks op Luxemburgse SICAV-SIF (*)

08/09/2017 | Fiscaal
Door de uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaaimantaks komen ook verschillende populaire Luxemburgse beleggingsvehikels in het vizier van de doorkijkbelasting. De rulingdienst bevestigt dat een Luxemburgse SICAV-SIF onder het toepassingsgebied van de kaaimantaks kan vallen (ruling nr. 2017.037, 14 maart 2017). Maar in dit concrete geval acht de dienst de doorkijkbelasting niet van toepassing omdat de SICAV-SIF niet werd aangehouden door ‘verbonden personen’. Het praktische belang van deze ruling mag niet onderschat worden: veel vermogende Belgische families bezitten immers aandelen in een Luxemburgse SICAV SIF. lees meer...

De Fairness Tax wankelt: welke pistes liggen open na het arrest van het Hof van Justitie van 17 mei 2017 ?

22/05/2017 | Fiscaal
De Fairness Tax is een aparte belasting die werd ingevoerd in 2013. Het tarief bedraagt 5,15% en wordt toegepast t.a.v. de grote vennootschappen die hun winsten uitkeren onder de vorm van dividenden, terwijl zij – omwille van hun overgedragen verliezen of ingevolge de toepassing van de notionele interestaftrek – hun belastbare grondslag kunnen minimaliseren. De wijze waarop aan deze belasting vorm werd gegeven, blinkt allerminst uit in eenvoud. lees meer...

Media

Het Laatste Nieuws: Professor Fiscaal Recht Michel Maus buist regering voor belastingverdeling

08/09/2017 | Fiscaal
Zijn onze belastingen eerlijk verdeeld? Michel Maus, advocaat bij Bloom Law en professor Fiscaal Recht aan de VUB, is ervan overtuigd dat dit niet het geval is. Om het te bewijzen, neemt hij de huidige begroting onder de loep. lees meer...

Het Laatste Nieuws: Na de zomer, de hete herfst

05/09/2017 | Fiscaal
Krijgt een werkloze 50-plusser nu minder pensioen of niet? Ja, leek het tot zondag. Nee, wordt nu gezegd. De pensioenkwestie is maar één van de losse eindjes uit het zomerakkoord, dat een hete herfst inluidt. Welke netelige vragen liggen er nog op de loer? lees meer...

Trends: Cash uit vennootschap halen wordt nog moeilijker

31/08/2017 | Fiscaal
De kapitaalvermindering is een interessante techniek om cash op een fiscaal voordelige manier uit een vennootschap te halen. Maar in het zomerakkoord heeft de federale regering beslist dat achterpoortje te sluiten. Vanaf 2018 wordt een kapitaalvermindering onderworpen aan de roerende voorheffing. lees meer...

Inschrijving Nieuwsbrief