Bloom Advocatenkantoor staat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bij in het verdedigen van hun sociaal-juridische en fiscaal-juridische belangen.

Blog

Antigoon

22/03/2017 | Fiscaal | Michel Maus
Afgelopen week raakte bekend dat justitie en fiscus volgens het Hof van Cassatie gebruik kunnen maken van gestolen bankgegevens om belastingfraude aan te tonen. Het Hof van Cassatie kwam tot deze conclusie in het dossier tegen de textielfamilie Dejager. Een aantal telgen van deze familie werden strafrechtelijk vervolgd op basis van gegevens die waren gestolen bij de Liechtensteinse bank LGT. Deze gegevens waren in handen gekomen van de Bijzondere Belastinginspectie, die op haar beurt de gegevens had verkregen van de Duitse overheid. De Duitse overheid had zelf 4 miljoen euro voor deze gestolen gegevens betaald. lees meer...

Europe, where are you? Wanneer gaan we naar de stembus om de president van Europa te verkiezen?

07/03/2017 | Sociaal | Kristof Salomez
Recent werden de resultaten gepubliceerd van een studie betreffende de minimumlonen in de landen van de Europese Unie. Hieruit blijkt dat er nog steeds enorme verschillen bestaan tussen de minimumlonen in de diverse lidstaten. Tussen België en zijn buurlanden zijn er geen aanzienlijke verschillen. Zo is het minimumloon in België over alle sectoren heen, 9,28 euro/uur, terwijl dit in onze buurlanden schommelt tussen 8,79 euro (Groot-Brittanië) en 11,27 euro in Luxemburg. Het verschil met de Zuid-Europese en Oost-Europese lidstaten is evenwel enorm. Geen van deze lidstaten komt uit boven de 5 euro en in Bulgarije en Roemenië is het minimumloon zelfs minder dan 2 euro per uur. Dit is een fractie van het minimumloon in België en zijn buurlanden. lees meer...

Week van de Vrijwilliger: Part 1: Bestuurders van VZW’s in het nauw door hoge rechtsonzekerheid inzake de toepasselijkheid van de sociale wetgeving op vrijwilligers

07/03/2017 | Sociaal | Joris De Wortelaer
De Vrijwilligerswet munt niet onmiddellijk uit van haar juridische schoonheid. Zoveel is duidelijk. Maar voor wat sommige aspecten betreft, is de concrete toepassing van deze wet ronduit gevaarlijk. Vooral voor bestuurders van VZW’s. De Vrijwilligerswet kan de morele en financiële gezondheid van hen immers aanzienlijk schaden. lees meer...

Poll

Zal u door de taxshift-maatregelen extra personeel aanwerven?
 

Twitter

Nieuws

Bloom Law gaat voor de Christmas Transaction Tax

05/12/2016 | Fiscaal
Het advocatenkantoor Bloom Law pleit voor de invoering van een Christmas Transaction Tax waarbij consumenten op hun kerstaankopen een kleine extra bijdrage betalen om goede doelen te steunen. lees meer...

Meldingsplicht van substantiële betalingen: Hongkong-structuren onder vuur

08/09/2016 | Fiscaal
Dat Belgische vennootschappen die (on)rechtstreeks betalingen verrichten aan belastingparadijzen voor een totaalbedrag van 100.000 euro tijdens het belastbaar tijdperk, verplicht zijn om daarvan jaarlijkse aangifte te doen , weten we al langer. Deze aangifteverplichting past in de strijd tegen het gebruik van belastingparadijzen om belasting te ontwijken. lees meer...

Transferprijzen: vormen de abnormale en goedgunstige voordelen die een Belgische vennootschap ontvangt een minimale belastbare grondslag?

11/07/2016 | Fiscaal
Deze vraag werd behandeld in een arrest van het Hof van Cassatie van 10 maart 2016 (Cass. 10 maart 2016, F.14.0082.N., voor een eerste commentaar: S. VAN CROMBRUGGE, "Aftrekverbod verliezen lopend boekjaar op abnormale voordelen" , Fiscoloog 2016, nr. 1473, p. 1 e.v.). lees meer...

Media

Het Laatste Nieuws: Minder zwart geld door hoger loon?

28/02/2017 | Fraude
Een fiscaal gunstig statuut voor trainers van sportclubs. Zo wil Vlaams minister van Sport Philippe Muyters zwart geld weren uit het amateurvoetbal. Dat wordt lastig, want spelers vallen niet onder dat statuut. lees meer...

De Standaard: Staatskas loopt miljoenen mis door gat in kaaimantaks

05/02/2017 | Fiscaal
Een lacune in de kaaimantaks zorgt ervoor dat de schatkist tientallen miljoenen aan inkomsten misloopt. ‘Ik begrijp niet dat minister Van Overtveldt weigert dit gat te dichten’, zegt SP.A-volksvertegenwoordiger Peter Van Velthoven. Het probleem is nochtans bij veel fiscalisten bekend. lees meer...

Nieuwsblad: Jacht is open: vrouw (90) vervolgd voor 12 miljoen euro zwart geld

15/01/2017 | Fraude
Een 90-jarige dame uit de streek van Dendermonde staat komende week terecht omdat ze decennialang zwart geld voor de fiscus achterhield in Luxemburg. De fraude is al zeker veertig jaar oud en al lang verjaard, maar justitie maakt er een voorbeeldzaak van om de strijd op stokoud zwart geld aan te gaan. lees meer...

Inschrijving Nieuwsbrief