Bloom Advocatenkantoor staat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bij in het verdedigen van hun sociaal-juridische en fiscaal-juridische belangen.

Blog

Laat een robot uw belasting betalen - Maus/Vanderborght

27/11/2016 | Fiscaal | Michel Maus
Het programma "De vrije markt" op Eén had het over een belasting op robots die besproken wordt in Wallonië. Het lijkt een dom idee - alweer een belasting - maar zo dom is het niet besluiten de hoogleraren Michel Maus en Bram Vanderborght. lees meer...

Luxemburg is geen fiscaal paradijs voor rijke particulieren

Steeds meer vermogende Belgen verhuizen naar Luxemburg. Deze tendens valt al enkele jaren op te merken. Volgens de media is de kans groot dat hun vertrek is ingegeven door de wens om minder belastingen te moeten betalen. Maar is dit wel correct? De belastingdruk die grote vermogens in Luxemburg betalen is immers niet lager dan in België. Eén ding is wel zeker: verhuizen naar Luxemburg is een manier voor hardleerse fraudeurs om aan de automatische uitwisseling van financiële gegevens te ontsnappen... lees meer...

Toevlucht tot een holding: een onfeilbare remedie tegen de meerwaardebelasting?

Terwijl de regering onderling overhoop ligt over de invoering van een meerwaardetaks op aandelen in de personenbelasting, anticiperen de belastingplichtigen en proberen ze te counteren. lees meer...

Poll

Zal u door de taxshift-maatregelen extra personeel aanwerven?
 

Twitter

Nieuws

Meldingsplicht van substantiële betalingen: Hongkong-structuren onder vuur

08/09/2016 | Fiscaal
Dat Belgische vennootschappen die (on)rechtstreeks betalingen verrichten aan belastingparadijzen voor een totaalbedrag van 100.000 euro tijdens het belastbaar tijdperk, verplicht zijn om daarvan jaarlijkse aangifte te doen , weten we al langer. Deze aangifteverplichting past in de strijd tegen het gebruik van belastingparadijzen om belasting te ontwijken. lees meer...

Transferprijzen: vormen de abnormale en goedgunstige voordelen die een Belgische vennootschap ontvangt een minimale belastbare grondslag?

11/07/2016 | Fiscaal
Deze vraag werd behandeld in een arrest van het Hof van Cassatie van 10 maart 2016 (Cass. 10 maart 2016, F.14.0082.N., voor een eerste commentaar: S. VAN CROMBRUGGE, "Aftrekverbod verliezen lopend boekjaar op abnormale voordelen" , Fiscoloog 2016, nr. 1473, p. 1 e.v.). lees meer...

De minister van Financiën bevestigt de toepassing van de Kaaimantaks op geïndividualiseerde private fondsen

23/06/2016 | Fiscaal
Eind 2015 werd het toepassingsgebied van de Kaaimantaks uitgebreid naar bepaalde Luxemburgse vennootschapsstructuren, in het bijzonder de geïndividualiseerde SICAV. lees meer...

Media

Radio 1: Jouw voorstellen om het kadastraal inkomen te hervormen?

29/11/2016 | Fiscaal
In ‘De Fiscus’ op één zien we elke woensdag hoe het eraan toe gaat op de FOD Financiën. Onder meer enkele medewerkers van het kadaster werden meer dan een jaar gevolgd. En wie kadaster zegt, zegt kadastraal inkomen. Na afloop van de uitzending stuurde de FOD Financiën een goedbedoelde tweet: Die tweet kreeg van fiscalist Mark Delanote een stevig antwoord: lees meer...

De Volkskrant: Nederlandse ambtenaren voerden campagne tegen Trump: mag dat?

15/11/2016 | Sociaal
Als ambtenaar in dienst van de Nederlandse overheid campagne voeren tegen een presidentskandidaat in een ander land: mag dat? Tenminste tien jonge rijksambtenaren menen van wel en trokken vorige week in hun vrije tijd naar de VS om daar campagne te voeren tegen Donald Trump. Bestuurskundigen waarschuwen: dit is op z'n minst onhandig. lees meer...

Trends: Zo ontsnappen superrijken aan belastingen

27/10/2016 | Fiscaal
In het begrotingsakkoord van de regering-Michel worden de grote vermogens weer eens gespaard, was de kritiek van de oppositie en de vakbonden. Toch zijn er de voorbije jaren heel wat maatregelen genomen om fiscale achterpoortjes te sluiten. Werken die dan niet? lees meer...

Inschrijving Nieuwsbrief