Bloom Advocatenkantoor staat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bij in het verdedigen van hun sociaal-juridische en fiscaal-juridische belangen.

Blog

De onverwachte gevolgen van de uitbreiding van de Kaaimantaks

Op 8 juni jongstleden keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed die het toepassingsgebied van de Kaaimantaks aanzienlijk verruimen. Ze werden voor advies voorgelegd aan de Raad van State. lees meer...

Wat staat er ons zoal te wachten op het vlak van btw? Reclame, bonnen en gratis handelingen !

10/09/2018 | Fiscaal | Bart Buelens
U heeft het misschien nog niet onmiddellijk opgemerkt maar de standpunten van de fiscus op het vlak van reclame zijn aan het evolueren. De btw op catering voor publicitaire evenementen is al sinds 2015 aftrekbaar, de bestickering van auto’s wordt niet langer gezien als een wagenkost, de btw op degustaties van gedistilleerde dranken is aftrekbaar, … lees meer...

Welke constructies zullen bij de fiscus moeten worden aangegeven ?

Een richtlijn van 25 mei 2018 voorziet dat tussenpersonen aan de fiscale autoriteiten informatie moeten meedelen in verband met potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies. In beginsel berust de aangifteverplichting bij de tussenpersoon, dat wil zeggen iedere persoon die dergelijke constructies bedenkt, opzet, beheert of commercialiseert. lees meer...

Poll

Zal u door de taxshift-maatregelen extra personeel aanwerven?
 

Twitter

Nieuws

International Tax Monitor: Belgium's Rich Liquidate Investment Funds as Tax Break Ends

21/08/2018 | Fiscaal
Wealthy individuals in Belgium are increasingly liquidating a popular Luxembourg investment fund amid pending law changes meant to discourage stashing wealth offshore. As a result of the changes, set to take effect retroactively from Jan. 1, 2018, Belgian tax residents will become liable for taxation on revenue earned from offshore public and institutional undertakings for collective investments. These include, for instance, a U.S. limited liability company and a Luxembourg civil-law partnership. There may also be impacts for a Luxembourg-based investment fund known as SICAV SIF—a specialized investment vehicle that is operationally flexible and fiscally efficient and which may be sold within the EU or to investors abroad. lees meer...

Na een kromme uitspraak volgt voortaan een rechtzetting

01/06/2018 | Fiscaal
Bezwaar Fiscale Actualiteit nr. 2018/18, pag. 5-8, week 17 - 23 mei 2018 Een beslissing van de adviseur-generaal over een bezwaar is niet langer onherroepelijk. De belastingplichtige kan voortaan formeel vragen om een negatieve beslissing over zijn bezwaarschrift te herzien. De wetgever wil daarmee de kans verkleinen dat evidente zaken toch voor de rechter belanden. Maar de vraag blijft of zo'n nieuwe procedure veel nut heeft (wet van 15 april 2018, BS 20 april 2018). lees meer...

Wijziging afsluitdatum: grote impact volgens minister

01/06/2018 | Fiscaal
Vennootschapsbelasting Fiscale Actualiteit nr. 2018/17, pag. 1-4, week 3 - 9 mei 2018 De regels over de inwerkingtreding van de hervorming van de vennootschapsbelasting – inclusief een antimisbruikbepaling – leiden tot heel wat aangiftecomplexiteit. Ook in de context van de hervorming zijn wijzigingen aan de afsluitdatum van het boekjaar waartoe beslist is na de aankondiging van de hervorming, niet tegenstelbaar aan de fiscus. Volgens de minister moeten we dat heel consequent opvatten. Maar dat heeft onvermoede en verreikende gevolgen in de praktijk (Vr. nr. 24672 B. Piedboeuf, 28 maart 2018, Kamercomm. Fin., Criv 54 Com 858, 6). lees meer...

Media

De Tijd: Fiscalisten zien gaten in effectentaks

08/08/2018 | Fiscaal
Kunnen vermogende beleggers de taks op effectenrekeningen omzeilen door van bank te veranderen? Ja, zeggen sommige fiscalisten. Andere fiscalisten waarschuwen voor de risico's. Financiën ontkent. lees meer...

HLN: Kaaimantaks brengt amper 5 miljoen op en volgens minister is dat goed nieuws

24/04/2018 | Fiscaal
De Kaaimantaks, waarmee de regering grote vermogens in fiscale paradijzen wou vatten, brengt geen 510, maar een schamele 5 miljoen euro op. “Sabotage door minister Johan Van Overtveldt”, stelt sp.a, maar de N-VA’er zelf vindt dit goed nieuws. “Offshore constructies ontmoedigen: dat was net het doel.” lees meer...

Sp.a: "Erfbelasting hoeft geen belasting op miserie te zijn"

10/04/2018 | Fiscaal
90 procent van de Vlamingen kan worden vrijgesteld van de erfbelasting als de 10 procent grootste vermogens "een faire bijdrage" zouden leveren. Dat zegt oppositiepartij sp.a na een nieuwe analyse. "Je moet nog altijd geen waanzinnige tarieven heffen om evenveel op te halen als vandaag." lees meer...

Inschrijving Nieuwsbrief