Bloom Advocatenkantoor staat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bij in het verdedigen van hun sociaal-juridische en fiscaal-juridische belangen.

Blog

Is een slimme kilometerheffing wel intelligent genoeg?

23/07/2018 | Fiscaal | Michel Maus
Hebt u dat deze week ook gelezen beste lezer, dat we terug file-records aan het breken zijn? Volgens de filebarometer van Touring Mobilis hebben we met zijn allen nooit langer in de file gestaan dan in de eerste helft van 2018. Opvallend hierbij is dat het fileleed niet langer beperkt is tot de klassieke ochtend- en avondspits, maar zich meer over de dag uitstrekt, ondanks de toename van flexibele werkuren. Met andere woorden, eerder dan ons eigen verplaatsingsgedrag te veranderen, passen we onze werkuren aan de file aan. Het resultaat is er dan ook naar, en op een aantal knelpunten, zoals op de Brusselse ring en aan de Kennedytunnel, zijn er nauwelijks nog filevrije uren. lees meer...

Hof van beroep geeft ‘formele’ invulling aan werkelijke zetel

Inwonerschap Fiscale Actualiteit nr. 2018/20, pag. 11-14, week 31 mei - 6 juni 2018 In de Belgacom-zaak interpreteert het hof van beroep van Brussel de werkelijke zetel van een buitenlandse holding op een eerder formele manier. Dat alle beslissingen voorbereid worden in België, dat de raad van bestuur vooral uit Belgen bestaat, dat er geen eigen personeel is en dat de keuze voor Luxemburg fiscaal gedreven is, heeft geen belang, zeker niet als het gaat om een holding. Wat telt, is dat de raad van bestuur effectief in Luxemburg bijeenkomt en zelf beslist. lees meer...

Belasting van cryptomunten: rulingdienst doet poging om meer duidelijkheid te scheppen

Bitcoin Fiscale Actualiteit nr. 2018/20, pag. 1-4, week 31 mei - 6 juni 2018 Vorige week heeft de rulingdienst een vragenlijst verspreid die aanvragers moeten beantwoorden als ze een ruling over cryptomunten vragen. De antwoorden moeten de dienst in staat stellen om met kennis van zaken te oordelen over het belastingregime dat van toepassing is op meerwaarde(n) bij de verkoop of omzetting van cryptomunten. Hoewel die beoordeling steeds uiterst subjectief en dus onvoorzienbaar blijft, krijgt de belastingplichtige daarmee wel een duidelijk zicht op de criteria die de rulingdienst hanteert. lees meer...

Poll

Zal u door de taxshift-maatregelen extra personeel aanwerven?
 

Twitter

Nieuws

Na een kromme uitspraak volgt voortaan een rechtzetting

01/06/2018 | Fiscaal
Bezwaar Fiscale Actualiteit nr. 2018/18, pag. 5-8, week 17 - 23 mei 2018 Een beslissing van de adviseur-generaal over een bezwaar is niet langer onherroepelijk. De belastingplichtige kan voortaan formeel vragen om een negatieve beslissing over zijn bezwaarschrift te herzien. De wetgever wil daarmee de kans verkleinen dat evidente zaken toch voor de rechter belanden. Maar de vraag blijft of zo'n nieuwe procedure veel nut heeft (wet van 15 april 2018, BS 20 april 2018). lees meer...

Wijziging afsluitdatum: grote impact volgens minister

01/06/2018 | Fiscaal
Vennootschapsbelasting Fiscale Actualiteit nr. 2018/17, pag. 1-4, week 3 - 9 mei 2018 De regels over de inwerkingtreding van de hervorming van de vennootschapsbelasting – inclusief een antimisbruikbepaling – leiden tot heel wat aangiftecomplexiteit. Ook in de context van de hervorming zijn wijzigingen aan de afsluitdatum van het boekjaar waartoe beslist is na de aankondiging van de hervorming, niet tegenstelbaar aan de fiscus. Volgens de minister moeten we dat heel consequent opvatten. Maar dat heeft onvermoede en verreikende gevolgen in de praktijk (Vr. nr. 24672 B. Piedboeuf, 28 maart 2018, Kamercomm. Fin., Criv 54 Com 858, 6). lees meer...

Taxatie van cryptocurrencies. Rulingdienst brengt (iets meer) duidelijkheid.

31/05/2018 | Fiscaal
Omtrent de fiscale behandeling van cryptocurrencies (ook wel cryptomunten, cryptocoins of virtuele munten genoemd) - met als meest bekende de Bitcoin - heerst momenteel grote onduidelijkheid. lees meer...

Media

De Tijd: Fiscalisten zien gaten in effectentaks

08/08/2018 | Fiscaal
Kunnen vermogende beleggers de taks op effectenrekeningen omzeilen door van bank te veranderen? Ja, zeggen sommige fiscalisten. Andere fiscalisten waarschuwen voor de risico's. Financiën ontkent. lees meer...

HLN: Kaaimantaks brengt amper 5 miljoen op en volgens minister is dat goed nieuws

24/04/2018 | Fiscaal
De Kaaimantaks, waarmee de regering grote vermogens in fiscale paradijzen wou vatten, brengt geen 510, maar een schamele 5 miljoen euro op. “Sabotage door minister Johan Van Overtveldt”, stelt sp.a, maar de N-VA’er zelf vindt dit goed nieuws. “Offshore constructies ontmoedigen: dat was net het doel.” lees meer...

Sp.a: "Erfbelasting hoeft geen belasting op miserie te zijn"

10/04/2018 | Fiscaal
90 procent van de Vlamingen kan worden vrijgesteld van de erfbelasting als de 10 procent grootste vermogens "een faire bijdrage" zouden leveren. Dat zegt oppositiepartij sp.a na een nieuwe analyse. "Je moet nog altijd geen waanzinnige tarieven heffen om evenveel op te halen als vandaag." lees meer...

Inschrijving Nieuwsbrief