Hebt u al een excess profit ruling?

04/02/2015 | Fiscal | Michel Maus
Gisteren raakte bekend dat de Europese Commissie een onderzoek heeft geopend naar het Belgische systeem van de zogenaamde 'excess profit'-rulings. Dit is een systeem waarbij multinationals met de fiscus kunnen onderhandelen om te bepalen welk deel van hun winst nu aan Belgische belasting moet worden onderworpen. Een Belgisch filiaal van een multinational kan aldus winsten van zijn belastbaar inkomen uitsluiten die het niet zou gerealiseerd hebben in een stand alone-situatie. Met akkoord van de fiscus kunnen daardoor de "overwinsten" die toe te schrijven zijn aan het voordeel van het behoren tot een multinationale groep in België van belasting worden vrijgesteld.
De Europese Commissie stelt zich nu ernstige vragen over deze praktijk.  Volgens eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager kent het systeem aan bepaalde multinationals substantiële belastingverminderingen toe die op zichzelf staande ondernemingen niet zouden kunnen krijgen en dat kan een ernstige verstoring van de Europese concurrentieregels betekenen.
 
De Belgische overheid verdedigt zich nu door te stellen dat dit systeem dubbele belasting moet vermijden, maar het is hier misschien beter om te spreken van dubbele niet belasting. De bedoeling zou in principe moeten zijn dat de in België vrijgestelde winst in een ander land wordt belast, maar dat gebeurt natuurlijk niet in realiteit. Vooreerst wordt er door de multinationals in het buitenland uiteraard geen aangifte gedaan van de in België vrijgestelde winst en daarenboven worden de excess profit rulings door de Belgische fiscus niet aan de buitenlandse zusteradministraties overgemaakt.
 
Het is dan ook niet meer dan logisch dat het systeem vragen oproept. Bovendien baden de excess profit rulings in een sfeer van gearrangeer en van geheimdoenerij. Niettegenstaande de rulingwet uitdrukkelijk voorziet dat fiscale rulings moeten worden bekend gemaakt, blijkt deze regel niet te gelden voor de excess profit rulings. Hier is de regel van de fiscus, hierin gesteund door de Minister Van Overtveldt, dat men deze rulings niet bekend maakt, officieel omdat de fiscus anders zijn beroepsgeheim zou schenden. Onlangs raakte bekend dat de fiscus de afgelopen jaren 60 van dergelijke rulings met multinationals heeft afgesloten, maar in tegenstelling tot de rulings die KMO’s met de fiscus afsluiten blijft de inhoud van deze deals verborgen voor ons allen. Dit is in feite een regelrechte schending van de wettelijke verplichting tot transparantie en is niet acceptabel.
 
Daarnaast moeten we ook vaststellen dat de multinationals voor het verkrijgen van een excess profit ruling een beroep kunnen doen op een bijzondere dienst van de FOD Financiën, met name de Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen in België. Deze dienst moet er op toezien dat buitenlandse investeerders hun weg naar België vinden, niet door te wijzen op de hoge belastingdruk, maar wel door te wijzen op de bijzondere gunstregimes van ons fiscaal systeem en waar multinationals gebruik van kunnen maken. Bijzonder handig is ook dat de Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen in België is gevestigd op net hetzelfde adres als de rulingsdienst zelf, wat uiteraard zeer bevorderlijk is voor de contacten.
 
De geheimdoenerij en het interne lobby van de fiscus ten voordele van mutinationals doen in het kader van de excess profit rulings uiteraard vragen oproepen, niet alleen vanuit de Europese regelgeving, maar ook vanuit de bekommernis voor de concurrentie tussen multinationale ondernemingen en lokale bedrijven. De fiscale behandeling van buitenlandse multinationals en de fiscale behandeling van de lokale Belgische KMO’s blijken precies toch niet op hetzelfde niveau te zitten. Tenzij u al zou hebben gehoord van de Cel Fiscaliteit van de Binnenlandse Investeringen in België…