Une sélection des livres et des sujets sur lesquels nos avocats ont publié.

Geannoteerd wetboek arbeidsrecht 2015.

Geannoteerd wetboek arbeidsrecht 2015, Brugge, die Keure 2015, 1155p. 

Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de geactualiseerde tekst van de diverse wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht.
De wetgeving bevat de wijzigingen die tot 26 maart 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden.

 
01/01/2015

De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch arbeidsrecht.

De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 2004, 457p.

Kristof Salomez analyseert in zijn proefschrift voor het behalen van de graad van doctor in de rechten de betekenis van de bestaande ontslagregels en de sancties bij de miskenning ervan. Het werk behandelt niet enkel het algemene ontslagrecht, maar heeft ook aandacht voor vijfentwintig bijzondere regelingen voor ontslag (onder andere ontslag van contractanten bij de overheid). Hij komt tot de conclusie dat de ontslagmacht van de werknemer een algemeen rechtsbeginsel is, maar die van de werkgever niet. Daarnaast spreekt hij zich uit over de noodzakelijkheid van de ontslagmacht van de werkgever en de hinderpalen voor een ander beleid in het ontslagrecht. De auteur deed voor dit werk een grondige studie van de rechtspraak in deze materie, en hij schonk daarenboven veel aandacht aan de doctrine.

01/01/2014

Sociaal strafrecht.

Sociaal strafrecht, Brugge, die Keure, 2010, 167p.
 
01/01/2010