Une sélection des livres et des sujets sur lesquels nos avocats ont publié.

De nieuwe wet op de echtscheiding.

book | Sylvie Vandenabeele, F. Moeykens
De nieuwe wet op de echtscheiding, 2013

De nieuwe wet op de echtscheiding vanuit een praktisch standpunt toegelicht en bekeken
Op 1 september 2007 trad de nieuwe wet op de echtscheiding in werking.
Huidige leidraad heeft de bedoeling in de eerste plaats de nieuwe vorm van de echtscheiding te bespreken, zoals deze kan ingeleid worden vanaf 1 september 2007.
Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de overgangsmaatregelen.
De bedoeling van de wetgeving is vooral de procedures te vereenvoudigen alsook een oplossing te bieden voor bijkomende problemen die zich stellen bij dergelijke procedures.
Vandaar dat de wetgever het principe van “schuldloze” echtscheiding heeft gehanteerd.
Voortaan zijn er twee echtscheidingsgronden, met name - echtscheiding op grond van onderlinge toestemming (EOT) – echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO).

01/01/2013