OESO verruimt de mogelijkheden tot internationale fiscale samenwerking

18/07/2012 | Michel Maus
De OESO heeft op 18 juli 2012 zijn model van dubbelbelastingsverdrag gewijzigd teneinde verdragsstaten toe te laten op ruimere schaal met elkaar gegevens te wisselen.
Het modelverdrag van de OESOS tot voorkoming van dubbele belasting voorziet dat verdragsstaten met elkaar gegevens kunnen wisselen wanneer die gegevens inlichtingen fiscaal relevant zijn voor de belastingadministratie van de verzoekende partij. Niet alleen wordt thans voorzien dat de gewisselde gegevens ook voor niet fiscale doeleinden ( zoals strafonderzoeken ) kunnen worden aangewend, daarnaast is ook voorzien dat thans ook inlichtingen betreffende groepen van personen is toegelaten. De fiscale administratie is aldus op grond van deze bepaling in staat om gegevens op te vragen met betrekking tot een grote groep van personen die zij zelfs niet nominatum moet opsommen. Ook dat is een vrij verregaande maatregel. Indien de aanvulling van het dubbelbelastingsverdrag door de Belgische Staat en haar verdragspartners wordt bekrachtigd, dan zal deze maatregel de fiscus theoretisch toelaten om bijvoorbeeld aan een verdragsstaat alle gegevens op te vragen van het Belgisch cliënteel van een buitenlandse bank.