A selection of the books and themes about which our lawyers have published.

De impact van de rechtsmachtsverdeling tussen de Raad van State en de gewone (arbeids)rechter bij geschillen in personele aangelegenheden in de publieke sector.

“De impact van de rechtsmachtsverdeling tussen de Raad van State en de gewone (arbeids)rechter bij geschillen in personele aangelegenheden in de publieke sector”, TSR , 2015/1, 23p. (in press)

01/01/2015

Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren in Nederland.

theme | Alexander De Becker, M.A. VAN NOORLOOS en K. SPARRIUS
“Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren in Nederland”, TRA, 2015 - 8/9, (68), 10-16.
01/01/2015

The State as employer, but who is the State?: a short comparison of the situations in Belgium, the Netherlands, Denmark and Italy.

"The State as employer, but who is the State?: a short comparison of the situations in Belgium, the Netherlands, Denmark and Italy”, 2015, paper at LLRN-conference Amsterdam 25-27 June 2015, 8 p.

01/01/2015

Le recrutement universitaire en Belgique en aux Pays-Bas.

“Le recrutement universitaire en Belgique en aux Pays-Bas” in R. PERIN and C. BARBATI (eds.), Il reclutamento universitario. Modelli a confronto, Turijn, Virga, 2015, under review.

01/01/2015

De moeilijke positie van weigerambtenaren in internationaal perspectief.

“De moeilijke positie van weigerambtenaren in internationaal perspectief” in R. BEKKER (ed.), Staat van de Ambtelijke Dienst, The Hague, CAOP, 2014, 265-272.

01/01/2014

Juridische status van een ethische code: waar plaats je zo’n code in de hiërarchie van de continentale normen?

“Juridische status van een ethische code: waar plaats je zo’n code in de hiërarchie van de continentale normen?", Bestuurskunde, 2014/4, 30-42.

01/01/2014

Overdracht van jaarlijkse vakantie bij ziekte: alle ambtenaren zijn gelijk zelfs de EU-ambtenaren zijn niet langer (on)gelijker dan de ambtenaren van de Lidstaten.

“Overdracht van jaarlijkse vakantie bij ziekte: alle ambtenaren zijn gelijk zelfs de EU-ambtenaren zijn niet langer (on)gelijker dan de ambtenaren van de Lidstaten”, Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2014/3, 81-98.

01/01/2014

Local government between autonomy and hierarchy: the case of Belgium.

“Local government between autonomy and hierarchy: the case of Belgium” in C. PANARA and M. VARNEY (eds.), Local government in Europe, London, Routledge, 2013, 23-45.

01/01/2013

De normalisering van de ambtelijke status.

theme | Alexander De Becker, K. DECKERS
“De normalisering van de ambtelijke status”, Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 2013, 5-11.
01/01/2013

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2013.

theme | Alexander De Becker, W. APPELS, F. FRANCEUS en M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2013, Mechelen, Kluwer, 2013, 1128p.
01/01/2013

Lokale samenwerkingsverbanden inzake personeelsbeheer: juridische aspecten.

“Lokale samenwerkingsverbanden inzake personeelsbeheer: juridische aspecten” in S. LIERMAN (ed.), Actualia gemeenterecht, Brugge, die Keure, 2013, 15-27.

01/01/2013

Tucht en deontologie bij ambtenaren.

“Tucht en deontologie bij ambtenaren”, Deontologie en Tuchtrecht, 2013/2, 181-192.

01/01/2013

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2012.

theme | Alexander De Becker, W. APPELS, F. FRANCEUS en M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2012, Mechelen, Kluwer, 2012, 1017p.
01/01/2012

La representacion de Belgica en el consejo de la UE y la participacion directa de las regiones.

“La representacion de Belgica en el consejo de la UE y la participacion directa de las regiones”, CIDOB- Revista d’Afers Internacionales, 2012, 39-54.

01/01/2012

De benoeming van de burgemeester.

“De benoeming van de burgemeester” in J. DUJARDIN (ed.), Het statuut van de burgemeester, Brugge, die Keure, 2012, 7-63.

01/01/2012

Het bestuurlijk toezicht op de verwerving van onroerende goederen door lokale besturen.

“Het bestuurlijk toezicht op de verwerving van onroerende goederen door lokale besturen” in J. GHYSELS en R. PALMANS (eds.), Grondverwering en onteigening door lokale besturen, Antwerp, Intersentia, 2012, 215-234.

01/01/2012

The Legal Status of Public Employees or Public Servants: Comparing the Regulatory Frameworks in the UK, Belgium, France and the Netherlands.

“The Legal Status of Public Employees or Public Servants: Comparing the Regulatory Frameworks in the UK, Belgium, France and the Netherlands” Comparative Labor Law and Policy Journal, 2011/3, 949-990.

01/01/2011

The Role of the Regions in EU governance.

theme | Alexander De Becker, C. PANARA (eds.)
The Role of the Regions in EU governance, Heidelberg, Springer, 2011, 348p.
01/01/2011

Een vergelijking van de rechtspositieregeling bij vijf grote Vlaamse steden twee jaar na de inwerkingtreding van de respectieve rechtspositiebesluiten.

“Een vergelijking van de rechtspositieregeling bij vijf grote Vlaamse steden twee jaar na de inwerkingtreding van de respectieve rechtspositiebesluiten”, Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2011/1, 3-20.

01/01/2011

De rol van de EU: de ene ambtenaar lijkt steeds meer op de andere, maar we zeggen het hen niet.

“De rol van de EU: de ene ambtenaar lijkt steeds meer op de andere, maar we zeggen het hen niet”, Den Haag, CAOP, 2011, 35p.

01/01/2011

De rol van de EU: de ene ambtenaar lijkt steeds meer op de andere, maar we zeggen het hen niet.

“De rol van de EU: de ene ambtenaar lijkt steeds meer op de andere, maar we zeggen het hen niet”, T.S.R., 2011/2, 195-218.

01/01/2011

Het bestuurlijk toezicht op de lokale belastingen.

“Het bestuurlijk toezicht op de lokale belastingen” in M. DE JONCKHEERE (ed.), Lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2011, in press, 13p.

01/01/2011

Er zijn geen geheimen meer in het recht of toch nog enkele … maar hou het stil.

“Er zijn geen geheimen meer in het recht of toch nog enkele … maar hou het stil” in C. DECLERCK, P. FOUBERT and A. OOMS (eds.), Geheimen in het recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 275-280.

01/01/2011

Arbeidsverhoudingen in de publieke sector in historisch en rechtsvergelijkend perspectief.

“Arbeidsverhoudingen in de publieke sector in historisch en rechtsvergelijkend perspectief” in R. BEKKER (ed.), Staat van de ambtelijke dienst, The Hague, CAOP, 2011, 156-161.

01/01/2011

We are keeping a secret: The Increasing Equivalence of Civil-Service Concepts in the European Union.

“We are keeping a secret: The Increasing Equivalence of Civil-Service Concepts in the European Union”, European Labour Law Journal , 2011/4, 356-378.

01/01/2011

Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar wederkerigheid?

“Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar wederkerigheid?” in D. RENDERS and P. NIHOUL (eds.), Liber Amicorum Prof. Dr. Robert Andersen, Brussels, Bruylant, 2010, 163-181.

01/01/2010

Het algemeen bestuurlijk toezicht tot de regel verheven.

“Het algemeen bestuurlijk toezicht tot de regel verheven” in J. DUJARDIN (ed.), De nieuwe regelingen inzake het bestuurlijk toezicht, Brugge, die Keure, 2010, 1-35.

01/01/2010

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2010.

theme | Alexander De Becker, W. APPELS, F. FRANCEUS en M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2010, Mechelen, Kluwer, 2010, 971p.
01/01/2010

Het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector.

“Het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector” in W. RAUWS en M. RIGAUX (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, 145-178.

01/01/2010

De invloed van de EU regelgeving en de rechtspraak van het Hof van Justitie op het Belgisch ambtenarenrecht.

“De invloed van de EU regelgeving en de rechtspraak van het Hof van Justitie op het Belgisch ambtenarenrecht”, C.D.P.K., 2010/4, 503-521.

01/01/2010

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2009.

theme | Alexander De Becker, W. APPELS, F. FRANCEUS and M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2009, Mechelen, Kluwer, 2009, 1011p.
01/01/2009

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2008.

theme | Alexander De Becker, P. BERCKX, W. APPELS, F. FRANCEUS and M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 951p.
01/01/2008

Kroniek van het Belgisch ambtenarenrecht (1999-2008)

“Kroniek van het Belgisch ambtenarenrecht (1999-2008)”, R.W., 2008-2009, 1153-1184.

01/01/2008

De motivering van het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector.

“De motivering van het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector”, R.W., 2007-2008, 90-102.

01/01/2007

Hoe de sneltrein een boemeltrein werd: de gevolgen van het arrest Jadot voor de Copernicushervorming.

“Hoe de sneltrein een boemeltrein werd: de gevolgen van het arrest Jadot voor de Copernicushervorming”, C .D.P.K., 2007/3, 33-45.

01/01/2007

Telewerk in de publieke sector - Télétravail dans le secteur public.

theme | Alexander De Becker, E. MARTINEZ, J. DE SCHAMPHELEIRE en E. KRSESZLO
Telewerk in de publieke sector - Télétravail dans le secteur public, Brussel, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 120p.

01/01/2007

De aanwerving van personeel na het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007.

theme | Alexander De Becker, J. DEBIEVRE
“De aanwerving van personeel na het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007” in J. DUJARDIN and M. VAN DAMME (eds.), Rechtspositieregeling van het personeel bij de lokale besturen, Brugge, die Keure, 2008, 55-95.

01/01/2007

Over de keuzevrijheid inzake het personeel bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden na het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

theme | Alexander De Becker, J. DEBIEVRE
“Over de keuzevrijheid inzake het personeel bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden na het
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking”, T.B.P ., 2006, 67-90.

01/01/2006

The influence of the jurisdiction of the European Court of Justice on the European Public Services.

“The influence of the jurisdiction of the European Court of Justice on the European Public Services”, Griffin’s View on International and Comparative Law, 2006/2, 163-173.

01/01/2006

Een onderzoek naar de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar.

Een onderzoek naar de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brussel, VUB-proefschrift, 2006, 529p.

01/01/2006

Offentlige personaleforhold i en juridisk usikker verden: ikke kun et dansk problem.

“Offentlige personaleforhold i en juridisk usikker verden: ikke kun et dansk problem”, Juristen, 2005, 141-146.

01/01/2005

De Antidiscriminatiewet en het bestuursrecht.

“De Antidiscriminatiewet en het bestuursrecht”, NjW., 2004, 578-593.
01/01/2004

De vreemdeling: wie is hij, wat doet hij en vooral waarom?

"De vreemdeling: wie is hij, wat doet hij en vooral waarom?”, Tijdschrift voor Mensenrechten, 2003/3, 9-12.

01/01/2003

Comments under the decision of the Belgian Council of State R.v.St.

Comments under the decision of the Belgian Council of State R.v.St., Demblon, nr. 97.055, 27 juni 2001 in X, Jaarboek mensenrechten 2001-2002, Leuven, Maklu, 2003, 291-293.

01/01/2003

Comments under the decision of the Belgian Council of State R.v.St.

Comments under the decision of the Belgian Council of State R.v.St., A .S.B.L. Association pour la Défense du droit des Etrangers, nr. 99.587, 9 oktober 2001 in X, Jaarboek mensenrechten 2001-2002, Leuven, Maklu, 2003, 295-299.

01/01/2003

Anders dan het heterohuwelijk: het homohuwelijk.

"Anders dan het heterohuwelijk: het homohuwelijk”, Tijdschrift voor Mensenrechten, 2003/1, 11-14.
01/01/2003

Comments under the decision of the Belgian Council of State (Raad van State).

Comments under the decision of the Belgian Council of State Raad van State, Cremers, nr. 86.984, 2 mei 2000, in X, Jaarboek Mensenrechten 1998-2000, Leuven, Maklu, 2002, 352-356.

01/01/2002

Rechtspraakrubriek: Raad van State.

theme | Alexander De Becker, S. BAETEN
“Rechtspraakrubriek: Raad van State” in X, Jaarboek Mensenrechten 1998-2000, Leuven, Maklu, 2002, 309-358.

01/01/2002

Rechtspraakrubriek: Raad van State.

theme | Alexander De Becker, S. BAETEN
"Rechtspraakrubriek: Raad van State” in X, Jaarboek Mensenrechten 2000-2001, Leuven, Maklu, 2002, 281-317.

01/01/2002

La nature juridique de la rélation de travail entre l’administration et ses agents.

theme | Alexander De Becker, B. LOMBAERT
“La nature juridique de la rélation de travail entre l’administration et ses agents” in K . LEUS en R. ANDERSEN, La réforme de la fonction publique, Brussels, La Charte, 2002, 75-117.

01/01/2002

De juridische grondslag van de arbeidsverhoudingen tussen de overheid en haar personeel.

theme | Alexander De Becker, B. LOMBAERT
“De juridische grondslag van de arbeidsverhoudingen tussen de overheid en haar personeel” in K. LEUS en R. ANDERSEN, Hervorming van het openbaar ambt, Bruges, die Keure, 2002, 81-125.

01/01/2002