A selection of the books and themes about which our lawyers have published.

De inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid als instrument ter bestrijding van koppelbaaspraktijken.

De inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid als instrument ter bestrijding van koppelbaaspraktijken, in, Misbruik en fraudebestrijding in het sociaal recht, recente ontwikkelingen, Antwerpen Intersentia, 2015, 231-255.

01/01/2015

​Bijzonderheden betreffende de vrijheid van bewijs in het sociaal strafrecht.

Bijzonderheden betreffende de vrijheid van bewijs in het sociaal strafrecht, TSR 2013, 513-534.
01/01/2013

Le licenciement d’un agent contractuel d’un service public, un acte non de droit public mais de droit privé.

Le licenciement d’un agent contractuel d’un service public, un acte non de droit public mais de droit privé, Soc. Kron. 2013, 33-339.

01/01/2013

​De rechtsingang in arbeidszaken.

De rechtsingang in arbeidszaken, TSR 2012.
01/01/2012

Het ontstaan en tenietgaan van het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding-analyse van de Cassatierechtspraak.

Het ontstaan en tenietgaan van het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding-analyse van de Cassatierechtspraak, TSR 2012, 3-31

01/01/2012

De tussenkomst van de kortgedingrechter bij collectieve arbeidsconflicten.

De tussenkomst van de kortgedingrechter bij collectieve arbeidsconflicten, in, HUMBLET P., Collectieve actie, Antwerpen, Intersentia, 2011. 

01/01/2011

Commentaar bij de artikelen 578-583 Ger. Wb.

Commentaar bij de artikelen 578-583 Ger. Wb, (bevoegdheid van de arbeidsrechtbank) in Wet en duiding Burgerlijk procesrecht, Brussel, Larcier 2011.

01/01/2011

Koppelbazen in het sociaal strafrecht.

Koppelbazen in het sociaal strafrecht, in, Liber Amicorum Alain de Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, 771-786.

01/01/2011

​De administratieve geldboeten.

De administratieve geldboeten, in, Sociaal handhavingsrecht, Antwerpen, Maklu, 2010, 237-266.
01/01/2010

​Het begrip ontslag.

Het begrip ontslag, in, RIGAUX, M. en RAUWS, W. (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, 600-651.

01/01/2010

Aspecten van handhaving in België van het toepasselijke arbeidsrecht in geval van internationale detachering.

Aspecten van handhaving in België van het toepasselijke arbeidsrecht in geval van internationale detachering, in, H. Verschueren en M. Houwerzijl (eds.), Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen, Deventer, Kluwer, 2009, 191-221.

01/01/2009

De wijziging van de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO.

De wijziging van de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO, TSR 2008, 525-547.
01/01/2008

De wijziging van de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO.

De wijziging van de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO, Sociaal recht (nl) 2008, 291-298. 
01/01/2008

Het begrip werkgever: strafrecht versus sociaal recht.

Het begrip werkgever: strafrecht versus sociaal recht, RW 2008-2009, 60-64.
01/01/2008

Ontslag van contractanten in overheidsdienst, publiek of privaat recht?

Ontslag van contractanten in overheidsdienst, publiek of privaat recht?, RW 2008-2009, 1481-1485.
01/01/2008

De mededeling van inlichtingen door de sociale inspectiediensten.

De mededeling van inlichtingen door de sociale inspectiediensten, RW 2008-2009, 1380-1383.
01/01/2008

Wil en vertrouwen in het ontslagrecht.

Wil en vertrouwen in het ontslagrecht, TPR 2007, 1993-2037.
01/01/2007

Beperking aan de ontslagmacht of aan de objectivering van de beëindigingswil.

“Beperking aan de ontslagmacht of aan de objectivering van de beëindigingswil”, JTT 2007, 352-354.
01/01/2007

Hiërarchie van de rechtsbronnen in het arbeidsrecht.

Hiërarchie van de rechtsbronnen in het arbeidsrecht, in, G. Cox, M. Rigaux, J. Rombouts (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, 248-274.

01/01/2006

​Telewerk, een bijzondere vorm van huisarbeid: naar geldend en komend recht?

Telewerk, een bijzondere vorm van huisarbeid: naar geldend en komend recht?, Soc. Kron. 2006, 121-131.

01/01/2006

​Grenzen aan de bevoegdheden van de sociale inspecteurs.

Grenzen aan de bevoegdheden van de sociale inspecteurs, TSR. 2006, 427-489.
01/01/2006

Een verkenning van het arbeidsrecht doorheen 100 rechterlijke uitspraken.

Een verkenning van het arbeidsrecht doorheen 100 rechterlijke uitspraken, Antwerpen, Intersentia 2004, 585 p.

01/01/2004

​Rechterlijke tussenkomst bij collectieve conflicten.

Rechterlijke tussenkomst bij collectieve conflicten, N.J.W. 2003, 546-560. 
01/01/2003

Het recht en de macht tot ontslag.

Het recht en de macht tot ontslag, in, B.V.V.A. (ed.), 100 jaar arbeidsovereenkomstenwet, Antwerpen, Intersentia, 2001, 199-214 

01/01/2001

Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht.

Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht, Gent, Mys&Breesch, 2001, 412 p. 
Editors: K. Salomez en G. Van Limberghen.

 
01/01/2001

Opzeggingstermijnen en -vergoedingen: de grenzen van de wilsautonomie verkend.

Opzeggingstermijnen en -vergoedingen: de grenzen van de wilsautonomie verkend, in, RIGAUX, M. en HUMBLET, P. (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, 6, Antwerpen, Intersentia, 2001, 600-646. 

01/01/2001

De aanspraken van de ontslagen werknemer naar aanleiding van een schending van de informatie en -raadplegingsplicht in de procedures collectief ontslag en sluiting van ondernemingen.

De aanspraken van de ontslagen werknemer naar aanleiding van een schending van de informatie en -raadplegingsplicht in de procedures collectief ontslag en sluiting van ondernemingen, in, STROOBANT, M., (ed.), Bedrijfsorganisatie aan de vooravond van de 21ste eeuw, Antwerpen, Intersentia, 2000, 125-148.

01/01/2000

Ontslagmacht: een absoluut recht?

Ontslagmacht: een absoluut recht?, Soc. Kron. 1999, 211-215.
01/01/1999

Betalingswaarborgen.

Betalingswaarborgen, in, MERGITS, B. (ed.), Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Antwerpen, Kluwer, Losbladig, O 603 10-0 603 580, 38 p.

01/01/1998

Sluitingsvergoeding.

Sluitingsvergoeding, in, MERGITS, B. (ed.), Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Antwerpen, Kluwer, Losbladig, 0 601 3000-O 601 3700, 16 p.

01/01/1998

Ontslag van een groot aantal werknemers.

Ontslag van een groot aantal werknemers, in, MERGITS, B. (ed.), Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Antwerpen, Kluwer, losbladig, O 301 10- O 301-125, 26 p.


01/01/1998