A selection of the books and themes about which our lawyers have published.

De aansprakelijkheid van de fiscale adviseur.

“De aansprakelijkheid van de fiscale adviseur”, in Postuniversitaire cyclus Willy Delva (in druk).
01/08/2015

De successierechten in een nieuw Vlaams kleedje.

“De successierechten in een nieuw Vlaams kleedje”, in A. Wylleman (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat, deel 26, Brugge, die Keure, 2015, p. 37-82. 

01/01/2015

De nieuwe “Vlaamse” woonbonus – stand van zaken.

theme | Mark Delanote, J. Vanden Broeck
"De nieuwe “Vlaamse” woonbonus – stand van zaken”, TBO 2015, nr. 13, p. 23-25.
01/01/2015

Berekening van het nettobelastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen.

“Berekening van het nettobelastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen” in L. Dillen (stichter), L. Maes en N. Plets (eds.), Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer [jaarlijkse update sinds 2005]. 

01/01/2015

Rechtsplegingsvergoeding: waarom fiscaliteit toch anders is dan een bouwovertreding.

"Rechtsplegingsvergoeding: waarom fiscaliteit toch anders is dan een bouwovertreding", Fisc. Act. 2014, nr. 29, 12-14.

01/01/2014

De grensoverschrijdende bijstand bij de invordering van btw-schulden.

“De grensoverschrijdende bijstand bij de invordering van btw-schulden”, in H. Vandebergh (ed.), BTW-Handboek, Gent, Larcier, 2014, p. 1827-1882.

01/01/2014

Aard en draagwijdte van de wettelijke hypotheek.

"Aard en draagwijdte van de wettelijke hypotheek”, TFR 2014, nr. 460, p. 410-412.
01/01/2014

Fasten your seat belts: EC scrutinises aggressive tax planning.

theme | Mark Delanote, C. Maczkovics, B. Bar-Boussière, O. Carron
“Fasten your seat belts: EC scrutinises aggressive tax planning”, Tax Planning International, 2014, nr. 3 p. 7-9.

01/01/2014

De trapsgewijze overdracht van een handelszaak met btw en de weerslag hiervan op de schuldvergelijking en de hoofdelijke aansprakelijkheid.

"De trapsgewijze overdracht van een handelszaak met btw en de weerslag hiervan op de schuldvergelijking en de hoofdelijke aansprakelijkheid”, TFR 2014, nr. 461, p. 441-445.

01/01/2014

Annotatie artikelen 137-142(2) W.Succ.

Annotatie artikelen 137-142(2) W.Succ. in E. SPRUYT, T. CARNEWAL, B. CARDOEN en H. CASIER (eds.), Registratie- en Successierechten geannoteerd, Brugge, die Keure, 2013.

01/01/2013

(Bijna) gratis verkrijging: getrouw beeld doet geen afbreuk aan beginsel historische kostprijs.

"(Bijna) gratis verkrijging: getrouw beeld doet geen afbreuk aan beginsel historische kostprijs", Fisc. Act. 2013, nr. 34, p. 1-4.

01/01/2013

Geen belasting zonder (voorzienbare) wet.

“Geen belasting zonder (voorzienbare) wet”, in Fiscaal Dreamteam compilatie 2013, Brussel, Stichting Forum For the Future, 2013, p. 143-150.

01/01/2013

Vereenvoudigde procedure voor de invordering van de verkeersbelasting in Vlaanderen.

"Vereenvoudigde procedure voor de invordering van de verkeersbelasting in Vlaanderen”, RW 2013-2014, nr. 77, p. 242

01/01/2013

Lokale belastingen en het Europese eigendomsrecht.

theme | Mark Delanote, A. Monsma
“Lokale belastingen en het Europese eigendomsrecht”, in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2011-2012. Dubbel zicht op gemeentebelastingen, Brugge, die Keure, 2012, p. 179-211.

01/01/2012

Bankgeheim. De trapsgewijze inwerkingtreding van de opheffing van het bankgeheim - volgens de fiscus.

"Bankgeheim. De trapsgewijze inwerkingtreding van de opheffing van het bankgeheim - volgens de fiscus", Fisc. Act. 2012, nr. 16, 5-8.

01/01/2012

Herbelegging door overdracht actiefbestanddeel bij belastingvrije fusie?

"Herbelegging door overdracht actiefbestanddeel bij belastingvrije fusie?", Fisc. Act. 2012, nr. 3, p. 1-5.
01/01/2012

Fiscus kan gemakkelijker invorderen.

"Fiscus kan gemakkelijker invorderen", Fisc. Act. 2012, nr. 6, p. 7-10 en Fisc. Act. 2012, nr. 15, p. 5-6.
01/01/2012

Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude.

"Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude", Fisc. Act. 2012, nr. 20, p. 4-11.

01/01/2012

Een handgift beschouwen als fiscaal misbruik is onzin.

"Een handgift beschouwen als fiscaal misbruik is onzin." Fisc. Act. 2012, nr. 22, pag. 1-3.
01/01/2012

(Bijna) gratis verkrijging van activa: hoe getrouw is het getrouw beeld?

"(Bijna) gratis verkrijging van activa: hoe getrouw is het getrouw beeld?", Fisc. Act. 2012, nr. 27, pag. 1-4.
01/01/2012

De vestiging van de aanslag na de herstructurering.

"De vestiging van de aanslag na de herstructurering", RABG 2012, nr. 10, 4 p.
01/01/2012

​Geen belasting zonder (voorzienbare) wet

"Geen belasting zonder (voorzienbare) wet", Fisc. Act. 2011, nr.31, p. 1-5.
01/01/2011

Vruchtgebruik kan niet worden geherkwalificeerd in een recht van opstal.

"Vruchtgebruik kan niet worden geherkwalificeerd in een recht van opstal", Fisc. Act. 2011, nr. 36, p. 1-5.

01/01/2011

Specifieke regels voor inkohiering onroerende voorheffing bij onverdeeldheid.

"Specifieke regels voor inkohiering onroerende voorheffing bij onverdeeldheid", Fisc. Act. 2011, nr. 36, p. 7-9.

01/01/2011

Interestkapitalisatie op het vlak van de inkomstenbelastingen: Hof van Cassatie geeft uitsluitsel.

"Interestkapitalisatie op het vlak van de inkomstenbelastingen: Hof van Cassatie geeft uitsluitsel", R.W. 2010-11, nr. 33, 1393-1395.

01/01/2011

Fraude en problemen van fiscale invordering.

“Fraude en problemen van fiscale invordering”, in M. MAUS en M. ROZIE (eds.), Fiscaal Straf- en strafprocesrecht, Intersentia, 2011, p. 695-731. 

01/01/2011

Pecunia non olet: fiscale basisbeginselen in de invorderingsprocedure.

“Pecunia non olet: fiscale basisbeginselen in de invorderingsprocedure”, in M. DE JONCKHEERE (ed.), Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 435 p.

01/01/2011

Invordering.

“Invordering” in VZW Fiscofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten - Inkomstenbelastingen 2008-2010, Larcier, 2011. 

01/01/2011

(Disco)-VZW geherkwalificeerd in maatschap.

“(Disco)-VZW geherkwalificeerd in maatschap”, Fisc. Act. 2010, nr. 3, p. 5-11.
01/01/2010

Enkele bedenkingen bij de draagwijdte van de planbatenheffing.

"Enkele bedenkingen bij de draagwijdte van de planbatenheffing”, L.R.B. 2010, nrs. 2-3 (Jaarboek 2009-2010), p. 47-62.

01/01/2010

De exploitatie van een handelszaak na een niet-tegenstelbare overdracht.

"De exploitatie van een handelszaak na een niet-tegenstelbare overdracht”, T.F.R. 2010, nr. 385, p. 664-665.

01/01/2010

Artikel 442quater WIB92: een eerste toepassing.

"Artikel 442quater WIB92: een eerste toepassing”, Fisc. Act. 2009, nr. 27, p. 1-4.
01/01/2009

Fiscus haalt slag thuis met FBB’s.

theme | Mark Delanote, J. Vanden branden
"Fiscus haalt slag thuis met FBB’s”, Fisc. Act. 2009, nr. 43, 8-12 .
01/01/2009

Cassatie vult noties ‘algemeenheid van goederen’ en ‘tak van werkzaamheid’ in.

"Cassatie vult noties ‘algemeenheid van goederen’ en ‘tak van werkzaamheid’ in”, Fisc. Act. 2009, nr. 41, 6-8.

01/01/2009

De aftrek voor de enige en eigen woning: wetgever komt tegemoet aan kritiek.

"De aftrek voor de enige en eigen woning: wetgever komt tegemoet aan kritiek”; TvW 2009, nr. 1, 61-62.

01/01/2009

De eenmalige verrekening van de Vlaamse jobkorting.

"De eenmalige verrekening van de Vlaamse jobkorting” TvW 2009, nr. 2, 186-187.
01/01/2009

De onroerende voorheffing als boedelschuld.

"De onroerende voorheffing als boedelschuld”, A.F.T. 2009, nr. 10, 34-37, noot onder Gent 10 februari 2009.

01/01/2009

Kan de rechter een parkeerbelasting herkwalificeren in een parkeerretributie.

theme | Mark Delanote, M. De Jonckheere
"Kan de rechter een parkeerbelasting herkwalificeren in een parkeerretributie”, L.R.B., noot onder Gent 17 en 31 maart 2009.

01/01/2009

Het bezwaarrecht van derden.

"Het bezwaarrecht van derden”, RABG 2009, nr. 18, p. 1256-1263.
01/01/2009

Enkele bedenkingen bij de concrete toepassing van artikel 442bis W.I.B.92.

"Enkele bedenkingen bij de concrete toepassing van artikel 442bis W.I.B.92”, T.F.R. 2009, nr. 371, p. 923 e.v.

01/01/2009

De invordering van lokale belastingen in het Vlaams Gewest.

theme | Mark Delanote, L. DE MEYERE
“De invordering van lokale belastingen in het Vlaams Gewest”, in Jaarboek Lokale & Regionale belastingen 2008-2009, Brugge, die Keure, 2009. 

01/01/2009

De grensoverschrijdende invordering van B.T.W.-schulden.

“De grensoverschrijdende invordering van B.T.W.-schulden” in Fiscale Praktijkboeken Indirecte Belastingen 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2009, 183-231. 

01/01/2009

Artikel 442bis W.I.B.92. Kohier op naam overdrager is geen uitvoerbare titel t.a.v. aansprakelijke overnemer.

"Artikel 442bis W.I.B.92. Kohier op naam overdrager is geen uitvoerbare titel t.a.v. aansprakelijke overnemer.”, Fisc. Act. 2009, nr. 3, p. 7-9 (weergave Cass. 12 december 2008).

01/01/2009

Fiscus neemt standpunt in over onmiddellijke inwerkingtreding ‘algemene executieplicht’.

"Fiscus neemt standpunt in over onmiddellijke inwerkingtreding ‘algemene executieplicht’”, Fisc. Act. 2009, nr. 8, 11-12.

01/01/2009

De goedgekeurde begroting als een voorwaarde tot inning: begrip en draagwijdte.

"De goedgekeurde begroting als een voorwaarde tot inning: begrip en draagwijdte”, L.R.B. 2008, nr. 4, 252-255, noot onder Gent 1 april 2008.

01/01/2008

Uitstel nieuwe regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor belastingschulden van een aannemer.

Uitstel nieuwe regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor belastingschulden van een aannemer, TvW 2008, nr. 1, p. 41-42.

01/01/2008

Het onderscheid tussen een dwangbevel en het kohier.

"Het onderscheid tussen een dwangbevel en het kohier”, L.R.B. 2007, nr. 4, p. 183-196.
01/01/2007

Invordering. Het kohier op naam van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid als uitvoerbare titel lastens de vennoten.

"Invordering. Het kohier op naam van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid als uitvoerbare titel lastens de vennoten.”, Fisc. Act. 2007, nr. 33, 5-8.

01/01/2007

Programmawet: De doorwerking van het kohier lastens niet in het kohier genoemde derden.

"Programmawet: De doorwerking van het kohier lastens niet in het kohier genoemde derden”, Fisc. Act. 2007, nr. 16, 3-5.

01/01/2007

Annotatie artikelen, 49 e.v., 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92.

Annotatie artikelen, 49 e.v., 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92 in A. HAELTERMAN, L. MAES en P. VAN ORSHOVEN (eds.), W.I.B. geannoteerd, Brugge, die Keure, 2007. 

01/01/2007

De belastingaftrek voor risicokapitaal.

"De belastingaftrek voor risicokapitaal”, TvW. 2007, nr. 1, 93.
01/01/2007

Territorium, territoriale bevoegdheid en territorialiteitsbeginsel: terra incognita?

“Territorium, territoriale bevoegdheid en territorialiteitsbeginsel: terra incognita?”, in Jaarboek Lokale & Regionale belastingen 2006-2007, Brugge, die Keure, 2007, 189-213. 

01/01/2007

Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen.

"Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen”, A.F.T. 2007, nr. 4, p. 13-39.

01/01/2007

De fiscale wijzigingen door de wet houdende diverse bepalingen.

"De fiscale wijzigingen door de wet houdende diverse bepalingen”, TvW. 2007, nr. 1, p. 97-99.
01/01/2007

Artikel 355: over (on)ontwarbare overgangsbepalingen en het belang om deze voorafgaand aan de hertaxatie aan de rechtbank voor te leggen.

"Artikel 355: over (on)ontwarbare overgangsbepalingen en het belang om deze voorafgaand aan de hertaxatie aan de rechtbank voor te leggen”, T.F.R. 2007, nr. 316, p. 149-153, noot onder Rb. Luik 24 april 2006.

01/01/2007

De wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen door de Programmawet van 27 april 2007.

"De wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen door de Programmawet van 27 april 2007", TvW 2007, nr. 3, p. 338-342.

01/01/2007

De gehoudenheid tot en de afdwingbaarheid van de belasting verschuldigd door derdeaansprakelijken.

"De gehoudenheid tot en de afdwingbaarheid van de belasting verschuldigd door derdeaansprakelijken”, T.F.R. 2007, nr. 323, p. 491-494, noot onder Rb. Brussel 16 januari 2007.

01/01/2007

Belastingvermindering voor passiefhuizen.

"Belastingvermindering voor passiefhuizen", TvW 2007, nr. 3, 342.
01/01/2007

De reikwijdte van artikel 442bis W.I.B.92 in het kader van een overdracht tijdens een vereffeningsprocedure.

"De reikwijdte van artikel 442bis W.I.B.92 in het kader van een overdracht tijdens een vereffeningsprocedure," RABG 2007, nr. 18, 1210-1214, noot onder Cass. 22 september 2006.

01/01/2007

​Een nieuw fiscaal statuut voor de sportbeoefenaar.

Een nieuw fiscaal statuut voor de sportbeoefenaar, TvW 2007, nr. 3, 343.
01/01/2007

Invordering van belastingschulden op het vlak van de inkomstenbelastingen en de B.T.W. Overzicht van de tijdens de vorige legislatuur doorgevoerde wijzigingen.

"Invordering van belastingschulden op het vlak van de inkomstenbelastingen en de B.T.W. Overzicht van de tijdens de vorige legislatuur doorgevoerde wijzigingen”, A.F.T.  2007, nr. 12, p. 3-38.

01/01/2007

Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen.

"Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen”, N.F.M. 2006, nr. 8, p. 231-254.

01/01/2006

De fiscale verwerking van de gunstige natrekkingregeling op het einde van het opstalrecht.

"De fiscale verwerking van de gunstige natrekkingregeling op het einde van het opstalrecht”, T.F.R. 2006, nr. 301, 360-369, noot onder Antwerpen 27 september 2005.

01/01/2006

Ambtshalve’ of ‘gewone’ inkohiering bij lokale belastingen: een verplichting en/of een opportuniteitskwestie?

"Ambtshalve’ of ‘gewone’ inkohiering bij lokale belastingen: een verplichting en/of een opportuniteitskwestie?”, L.R.B. 2006, nr. 3, p. 131-141, noot onder Antwerpen 21 februari 2006.

01/01/2006

De wijzigingen van het W.I.B. door de Programmawet van 27 december 2006.

"De wijzigingen van het W.I.B. door de Programmawet van 27 december 2006”, TvW. 2007, nr. 1, 95-97.

01/01/2006

Annotatie artikelen 393-419 en 146-175 K.B.W.I.B.92.

Annotatie artikelen 393-419 en 146-175 K.B.W.I.B.92 in M. DE JONCKHEERE en A. SPRUYT (eds.), Procédure Fiscale, Brussel, die Keure, 2006.

01/01/2006

Annotatie artikelen 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92.

Annotatie artikelen 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92 in M. DE JONCKHEERE en A. SPRUYT (eds.), Fiscale Procedure geannoteerd, Brugge, die Keure, 2006. 

01/01/2006

De leer van de onverschuldigde betaling en van de onrechtmatige daad in fiscalibus.

"De leer van de onverschuldigde betaling en van de onrechtmatige daad in fiscalibus", A.F.T., 2005, nr. 3, 18-21, noot onder Luik, 25 juni 2004.

01/01/2005

Onderzoek, controle en bewijs.

theme | Mark Delanote, J. Vanden branden
“Onderzoek, controle en bewijs” in VZW Fiscofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten - Inkomstenbelastingen 2002-2004, Larcier, 2005, p. 435-482.

01/01/2005

De aftrekbaarheid van regionale heffingen onder grondwettelijk toezicht.

"De aftrekbaarheid van regionale heffingen onder grondwettelijk toezicht", L.R.B., nr. 2005/1, p.32-52.
01/01/2005

Fiscale gevolgen van enkele sociale wetswijzigingen voor zelfstandigen.

theme | Mark Delanote, R. Tournicourt
"Fiscale gevolgen van enkele sociale wetswijzigingen voor zelfstandigen", in Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2004-2005, Kluwer, Mechelen, 2005, 1-44. 

01/01/2005

Belastingontduiking en belastingontwijking, het Belgisch anti-misbruikconcept in Europees perspectief.

"Belastingontduiking en belastingontwijking, het Belgisch anti-misbruikconcept in Europees perspectief", T.F.R., 2004, 266, 719-736.

01/01/2004

Enkele fiscale aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling.

theme | Mark Delanote, L. Denys
"Enkele fiscale aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling”, T.S.R. 2004, nr. 3-4, 705-756.
01/01/2004

Ook de belastingplichtige levert een inspanningsverbintenis. Een reflectie over de bewijslast in fiscale zaken.

"Ook de belastingplichtige levert een inspanningsverbintenis. Een reflectie over de bewijslast in fiscale zaken", A.F.T., 2004, nr. 4, 42-47.

01/01/2004