A selection of the books and themes about which our lawyers have published.

Quand le législateur s’attaque aux plus-values internes

"Quand le législateur s’attaque aux plus-values internes", in M. BOURGEOIS et I. RICHELLE, (éds.), Actualités en droit fiscal, C.U.P., Anthemis, 2017, pp. 82 à 132.
01/05/2017

Private vermogensstructuren en automatische gegevensuitwisseling in het licht van de nieuwe Belgische ‘CRS Guidance

theme | Denis-Emmanuel Philippe, ​K. DEFERM
"Private vermogensstructuren en automatische gegevensuitwisseling in het licht van de nieuwe Belgische ‘CRS Guidance’”, Fisc. Act., 2017, n°17, pp. 7 à 12.
01/04/2017

De aansprakelijkheid van de fiscale adviseur.

“De aansprakelijkheid van de fiscale adviseur”, in Postuniversitaire cyclus Willy Delva (in druk).
01/08/2015

De automatische uitwisseling van bankgegevens binnen de Europese Unie: analyse van de due diligence procedures.

« De automatische uitwisseling van bankgegevens binnen de Europese Unie: analyse van de due diligence procedures », Revue de Droit bancaire et financier, 2015, n°3, pp. 224 à 231
01/08/2015

De inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid als instrument ter bestrijding van koppelbaaspraktijken.

De inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid als instrument ter bestrijding van koppelbaaspraktijken, in, Misbruik en fraudebestrijding in het sociaal recht, recente ontwikkelingen, Antwerpen Intersentia, 2015, 231-255.

01/01/2015

Les salariés et administrateurs belges de sociétés luxembourgeoises face au fisc belge

Les salariés et administrateurs belges de sociétés luxembourgeoises face au fisc belge, in D.-E. PHILIPPE et B. MARECHAL (éds.), Le statut des travailleurs frontaliers au Luxembourg, Limal, Anthemis, 2015, pp. 97 à 120.

01/01/2015

De successierechten in een nieuw Vlaams kleedje.

“De successierechten in een nieuw Vlaams kleedje”, in A. Wylleman (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat, deel 26, Brugge, die Keure, 2015, p. 37-82. 

01/01/2015

De impact van de rechtsmachtsverdeling tussen de Raad van State en de gewone (arbeids)rechter bij geschillen in personele aangelegenheden in de publieke sector.

“De impact van de rechtsmachtsverdeling tussen de Raad van State en de gewone (arbeids)rechter bij geschillen in personele aangelegenheden in de publieke sector”, TSR , 2015/1, 23p. (in press)

01/01/2015

Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren in Nederland.

theme | Alexander De Becker, M.A. VAN NOORLOOS en K. SPARRIUS
“Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren in Nederland”, TRA, 2015 - 8/9, (68), 10-16.
01/01/2015

The State as employer, but who is the State?: a short comparison of the situations in Belgium, the Netherlands, Denmark and Italy.

"The State as employer, but who is the State?: a short comparison of the situations in Belgium, the Netherlands, Denmark and Italy”, 2015, paper at LLRN-conference Amsterdam 25-27 June 2015, 8 p.

01/01/2015

Le recrutement universitaire en Belgique en aux Pays-Bas.

“Le recrutement universitaire en Belgique en aux Pays-Bas” in R. PERIN and C. BARBATI (eds.), Il reclutamento universitario. Modelli a confronto, Turijn, Virga, 2015, under review.

01/01/2015

De nieuwe “Vlaamse” woonbonus – stand van zaken.

theme | Mark Delanote, J. Vanden Broeck
"De nieuwe “Vlaamse” woonbonus – stand van zaken”, TBO 2015, nr. 13, p. 23-25.
01/01/2015

Berekening van het nettobelastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen.

“Berekening van het nettobelastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen” in L. Dillen (stichter), L. Maes en N. Plets (eds.), Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer [jaarlijkse update sinds 2005]. 

01/01/2015

​Invordering van lokale belastingen.

theme | L. De Meyere en L. De Vriese
Invordering van lokale belastingen, Lokale belastingen in het Vlaams Gewest: vestiging en invordering in praktijk, Herentals, mijnwetboek.be, 2015, 51 -108.

01/01/2015

Fasten your seat belts: EC scrutinises aggressive tax planning.

theme | Mark Delanote, C. Maczkovics, B. Bar-Boussière, O. Carron
“Fasten your seat belts: EC scrutinises aggressive tax planning”, Tax Planning International, 2014, nr. 3 p. 7-9.

01/01/2014

Utilisation par les résidents belges des structures sociétaires luxembourgeoises : la SPF, la SICAV-SIF et la SOPARFI

Utilisation par les résidents belges des structures sociétaires luxembourgeoises : la SPF, la SICAV-SIF et la SOPARFI, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 217.

01/01/2014

De grensoverschrijdende bijstand bij de invordering van btw-schulden.

“De grensoverschrijdende bijstand bij de invordering van btw-schulden”, in H. Vandebergh (ed.), BTW-Handboek, Gent, Larcier, 2014, p. 1827-1882.

01/01/2014

De moeilijke positie van weigerambtenaren in internationaal perspectief.

“De moeilijke positie van weigerambtenaren in internationaal perspectief” in R. BEKKER (ed.), Staat van de Ambtelijke Dienst, The Hague, CAOP, 2014, 265-272.

01/01/2014

Juridische status van een ethische code: waar plaats je zo’n code in de hiërarchie van de continentale normen?

“Juridische status van een ethische code: waar plaats je zo’n code in de hiërarchie van de continentale normen?", Bestuurskunde, 2014/4, 30-42.

01/01/2014

Overdracht van jaarlijkse vakantie bij ziekte: alle ambtenaren zijn gelijk zelfs de EU-ambtenaren zijn niet langer (on)gelijker dan de ambtenaren van de Lidstaten.

“Overdracht van jaarlijkse vakantie bij ziekte: alle ambtenaren zijn gelijk zelfs de EU-ambtenaren zijn niet langer (on)gelijker dan de ambtenaren van de Lidstaten”, Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2014/3, 81-98.

01/01/2014

Aard en draagwijdte van de wettelijke hypotheek.

"Aard en draagwijdte van de wettelijke hypotheek”, TFR 2014, nr. 460, p. 410-412.
01/01/2014

De trapsgewijze overdracht van een handelszaak met btw en de weerslag hiervan op de schuldvergelijking en de hoofdelijke aansprakelijkheid.

"De trapsgewijze overdracht van een handelszaak met btw en de weerslag hiervan op de schuldvergelijking en de hoofdelijke aansprakelijkheid”, TFR 2014, nr. 461, p. 441-445.

01/01/2014

Rechtsplegingsvergoeding: waarom fiscaliteit toch anders is dan een bouwovertreding.

"Rechtsplegingsvergoeding: waarom fiscaliteit toch anders is dan een bouwovertreding", Fisc. Act. 2014, nr. 29, 12-14.

01/01/2014

Impôts des sociétés

theme | Denis-Emmanuel Philippe, D. Garabedian
Impôts des sociétés: récents développements, Actualités en droit fiscal et en droit fiscal pénal, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 45 à 88.

01/01/2014

​Invordering van lokale belastingen.

theme |
Invordering van lokale belastingen, in J.ASTAES, L. DE MEYERE en L. DE VRIESE, Lokale belastingen in het Vlaams Gewest. Vestiging, invordering en geschillenprocedure, Herentals, mijnwetboek.be, 2014, 51 - 108

01/01/2014

Formeel recht: de controle, heffing en invordering van vergoedende heffingen.

theme |
Formeel recht: de controle, heffing en invordering van vergoedende heffingen, in M. DE JONCKHEERE (ed), Jaarboek lokale en regionale belastingen 2013 – 2014. Vergoedende regionale en lokale heffingen, Brugge, die Keure, 2014, 63- 78.

01/01/2014

Het formeel legaliteitsbeginsel.

theme | E. Van Dooren
Het formeel legaliteitsbeginsel, Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit, Brugge, Vanden Broele, 2014, 33 -53.

01/01/2014

​Het territorialiteitsbeginsel.

theme | E. Van Dooren
Het territorialiteitsbeginsel, Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit, Brugge, Vanden Broele, 2014, 95 -102.

01/01/2014

​Het eenjarigheidsbeginsel.

theme | E. Van Dooren
Het eenjarigheidsbeginsel, Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit, Brugge, Vanden Broele, 2014, 103 -106.

01/01/2014

​Enkele gevolgen van het betwisten van een gemeentebelasting.

theme |
Enkele gevolgen van het betwisten van een gemeentebelasting, LRB 2014, afl.3, 3 – 14.
01/01/2014

​De niet – rijksbelastingen

theme |
De niet – rijksbelastingen, in TIBERGHIEN Handboek voor fiscaal recht 2014 – 2015, Mechelen, Kluwer, 2014 , 1661 – 1727.

01/01/2014

Beginselen van lokale en regionale belastingen.

theme |
Beginselen van lokale en regionale belastingen, cursus studenten Brugge Business School, sessie 12 december 2014, 64 pag.

01/01/2014

​Bijzonderheden betreffende de vrijheid van bewijs in het sociaal strafrecht.

Bijzonderheden betreffende de vrijheid van bewijs in het sociaal strafrecht, TSR 2013, 513-534.
01/01/2013

Le licenciement d’un agent contractuel d’un service public, un acte non de droit public mais de droit privé.

Le licenciement d’un agent contractuel d’un service public, un acte non de droit public mais de droit privé, Soc. Kron. 2013, 33-339.

01/01/2013

L'utilisation par les résidents de véhicules sociétaires luxembourgeois : la SPF, la SICAV-SIF et la SOPARFI

L'utilisation par les résidents de véhicules sociétaires luxembourgeois : la SPF, la SICAV-SIF et la SOPARFI,", in M. BOURGEOIS et D.-E. PHILIPPE (éds), Actualités fiscales anno 2013, CUP, Larcier, 2013,  pp. 9-91.d

01/01/2013

Local government between autonomy and hierarchy: the case of Belgium.

“Local government between autonomy and hierarchy: the case of Belgium” in C. PANARA and M. VARNEY (eds.), Local government in Europe, London, Routledge, 2013, 23-45.

01/01/2013

De normalisering van de ambtelijke status.

theme | Alexander De Becker, K. DECKERS
“De normalisering van de ambtelijke status”, Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 2013, 5-11.
01/01/2013

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2013.

theme | Alexander De Becker, W. APPELS, F. FRANCEUS en M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2013, Mechelen, Kluwer, 2013, 1128p.
01/01/2013

Lokale samenwerkingsverbanden inzake personeelsbeheer: juridische aspecten.

“Lokale samenwerkingsverbanden inzake personeelsbeheer: juridische aspecten” in S. LIERMAN (ed.), Actualia gemeenterecht, Brugge, die Keure, 2013, 15-27.

01/01/2013

Tucht en deontologie bij ambtenaren.

“Tucht en deontologie bij ambtenaren”, Deontologie en Tuchtrecht, 2013/2, 181-192.

01/01/2013

Vereenvoudigde procedure voor de invordering van de verkeersbelasting in Vlaanderen.

"Vereenvoudigde procedure voor de invordering van de verkeersbelasting in Vlaanderen”, RW 2013-2014, nr. 77, p. 242

01/01/2013

Annotatie artikelen 137-142(2) W.Succ.

Annotatie artikelen 137-142(2) W.Succ. in E. SPRUYT, T. CARNEWAL, B. CARDOEN en H. CASIER (eds.), Registratie- en Successierechten geannoteerd, Brugge, die Keure, 2013.

01/01/2013

(Bijna) gratis verkrijging: getrouw beeld doet geen afbreuk aan beginsel historische kostprijs.

"(Bijna) gratis verkrijging: getrouw beeld doet geen afbreuk aan beginsel historische kostprijs", Fisc. Act. 2013, nr. 34, p. 1-4.

01/01/2013

Geen belasting zonder (voorzienbare) wet.

“Geen belasting zonder (voorzienbare) wet”, in Fiscaal Dreamteam compilatie 2013, Brussel, Stichting Forum For the Future, 2013, p. 143-150.

01/01/2013

Cassatie maakt gespreide belasting bij overdracht goodwill moeilijker

Cassatie maakt gespreide belasting bij overdracht goodwill moeilijker, Fisc. Act., 2013, n°18, pp. 2 à 5.
01/01/2013

De niet-rijksbelastingen.

theme |
De niet-rijksbelastingen, in TIBERGHIEN Handboek voor fiscaal recht 2013- 2014, Mechelen, Kluwer, 2013,  1649 - 1720.

01/01/2013

Ook volgens Mensenrechtenhof mag fiscus computerbestanden kopiëren.

theme | Michel Maus, S. Deraedt
Ook volgens Mensenrechtenhof mag fiscus computerbestanden kopiëren, AFT Fisc. Act., 2013, nr. 13, 1-4.
01/01/2013

De registratie- en successierechten en het una via-beginsel in fiscale strafzaken.

De registratie- en successierechten en het una via-beginsel in fiscale strafzaken, Registratierechten 2013, afl. 2, 20-23.

01/01/2013

Vermogens- en successieplanning met zwarte en grijze vermogens. De positie van de notaris.

Vermogens- en successieplanning met zwarte en grijze vermogens. De positie van de notaris, in Rechtskroniek voor het Notariaat, Brugge, Die Keure, 2013, 175-198.

01/01/2013

De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht. Is de grens bereikt?

De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht. Is de grens bereikt?, AFT Fisc. Act., 2013, nr. 23, 1-4
01/01/2013

De moeilijke verhouding tussen de meewerkverplichtlng en het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken.

De moeilijke verhouding tussen de meewerkverplichtlng en het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken, in Zwijgrecht versus spreekplicht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 231-256
01/01/2013

​Fiscale visitatie; keert het tij?

Fiscale visitatie; keert het tij?, AFT Fisc. Act., 2013, nr. 10, 2-4.
01/01/2013

Het belastingreglement: van motivering tot uitvoerbaarheid, tekst referaat studiedag Vanden Broele: Lokale belastingen – beleidsmatige, administratieve en juridische aspecten.

theme |
Het belastingreglement: van motivering tot uitvoerbaarheid, tekst referaat studiedag Vanden Broele: Lokale belastingen – beleidsmatige, administratieve en juridische aspecten, Antwerpen 21 maart 2013 (ca. 21p.).

01/01/2013

Actualia lokale belastingen.

theme |
Actualia lokale belastingen, in M. De Jonckheere (ed), Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013, Brugge, die Keure, 2013, 27-52.

01/01/2013

Termijnen inzake lokale belastingen.

theme |
Termijnen inzake lokale belastingen, L.R.B. 2013,afl. 2, 21-42.
01/01/2013

​Gemeentelijke patrimoniumbelastingen, in Het Onroerend Goed in de Praktijk.

theme |
Gemeentelijke patrimoniumbelastingen, in Het Onroerend Goed in de Praktijk, Mechelen, Kluwer, 218 p

01/01/2013

Fiscale bepalingen, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Geannoteerd.

theme | G.Debersaques en B. Hubeau
Fiscale bepalingen, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Geannoteerd, Brugge, die Keure, 2013, 181-184.

01/01/2013

​De rechtsingang in arbeidszaken.

De rechtsingang in arbeidszaken, TSR 2012.
01/01/2012

Het ontstaan en tenietgaan van het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding-analyse van de Cassatierechtspraak.

Het ontstaan en tenietgaan van het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding-analyse van de Cassatierechtspraak, TSR 2012, 3-31

01/01/2012

Lokale belastingen en het Europese eigendomsrecht.

theme | Mark Delanote, A. Monsma
“Lokale belastingen en het Europese eigendomsrecht”, in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2011-2012. Dubbel zicht op gemeentebelastingen, Brugge, die Keure, 2012, p. 179-211.

01/01/2012

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2012.

theme | Alexander De Becker, W. APPELS, F. FRANCEUS en M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2012, Mechelen, Kluwer, 2012, 1017p.
01/01/2012

La representacion de Belgica en el consejo de la UE y la participacion directa de las regiones.

“La representacion de Belgica en el consejo de la UE y la participacion directa de las regiones”, CIDOB- Revista d’Afers Internacionales, 2012, 39-54.

01/01/2012

De benoeming van de burgemeester.

“De benoeming van de burgemeester” in J. DUJARDIN (ed.), Het statuut van de burgemeester, Brugge, die Keure, 2012, 7-63.

01/01/2012

Het bestuurlijk toezicht op de verwerving van onroerende goederen door lokale besturen.

“Het bestuurlijk toezicht op de verwerving van onroerende goederen door lokale besturen” in J. GHYSELS en R. PALMANS (eds.), Grondverwering en onteigening door lokale besturen, Antwerp, Intersentia, 2012, 215-234.

01/01/2012

De vestiging van de aanslag na de herstructurering.

"De vestiging van de aanslag na de herstructurering", RABG 2012, nr. 10, 4 p.
01/01/2012

Bankgeheim. De trapsgewijze inwerkingtreding van de opheffing van het bankgeheim - volgens de fiscus.

"Bankgeheim. De trapsgewijze inwerkingtreding van de opheffing van het bankgeheim - volgens de fiscus", Fisc. Act. 2012, nr. 16, 5-8.

01/01/2012

Herbelegging door overdracht actiefbestanddeel bij belastingvrije fusie?

"Herbelegging door overdracht actiefbestanddeel bij belastingvrije fusie?", Fisc. Act. 2012, nr. 3, p. 1-5.
01/01/2012

Fiscus kan gemakkelijker invorderen.

"Fiscus kan gemakkelijker invorderen", Fisc. Act. 2012, nr. 6, p. 7-10 en Fisc. Act. 2012, nr. 15, p. 5-6.
01/01/2012

Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude.

"Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude", Fisc. Act. 2012, nr. 20, p. 4-11.

01/01/2012

Een handgift beschouwen als fiscaal misbruik is onzin.

"Een handgift beschouwen als fiscaal misbruik is onzin." Fisc. Act. 2012, nr. 22, pag. 1-3.
01/01/2012

(Bijna) gratis verkrijging van activa: hoe getrouw is het getrouw beeld?

"(Bijna) gratis verkrijging van activa: hoe getrouw is het getrouw beeld?", Fisc. Act. 2012, nr. 27, pag. 1-4.
01/01/2012

Le degré de force obligatoire du ruling

Le degré de force obligatoire du ruling, sous la dir. F. Ost et csrts, Les sources du droit revisisées, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2012, pp. 635 à 662.

01/01/2012

Fiscalité de la cession de fonds de commerce

Fiscalité de la cession de fonds de commerce, Coll. Recyclages en droit, Anthemis, 2012, pp. 91 à 134.
01/01/2012

The recent developments regarding the participation exemption and holding-capital requirement

The recent developments regarding the participation exemption and holding-capital requirement, European Taxation, 2012, Novembre, 540-545.
01/01/2012

Van zwart en grijs naar wit en groen. Pleidooi voor een hertekening van de fiscaliteit.

Van zwart en grijs naar wit en groen. Pleidooi voor een hertekening van de fiscaliteit., in De kleuren van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 113-134.

01/01/2012

​Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing, in Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2012.

theme | Michel Maus, C. Janssens
Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing, in Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2012, Brugge, Die Keure, 2012, 105-149.

01/01/2012

Zwijgrecht en wapengelijkheid in fiscale zaken: a small step for a man, a giant leap for mankind.

Zwijgrecht en wapengelijkheid in fiscale zaken: a small step for a man, a giant leap for mankind, AFT Fiscale actualiteit, 2012, nr. 15, 1-5.

01/01/2012

Una via in fiscale strafzaken: een weg vol putten en bulten.

Una via in fiscale strafzaken: een weg vol putten en bulten, A.F.T. Fiscale actualiteit, 2012, nr. 19, 5-9.
01/01/2012

Omzendbrief over minnelijke schikking ontgoochelt.

theme | Michel Maus, S. Demeulenaer
Omzendbrief over minnelijke schikking ontgoochelt, A.F.T., Fiscale actualiteit, 2012, nr. 23, 1-4.
01/01/2012

Zakboekje Groene Fiscaliteit 2012. (Bijwerkingen)

theme | M. De Rycke en S. Maes
Zakboekje Groene Fiscaliteit 2012.(Bijwerkingen), Zakboekje Groene Fiscaliteit, Mechelen, Kluwer, 2012, ( ca. 229 pag).

01/01/2012

De invordering van lokale belastingen in geval van overlijden

theme |
De invordering van lokale belastingen in geval van overlijden, in J. Astaes en L. De Meyere, Invordering in de praktijk. Actualia 2012, Herentals, mijnwetboek.be, 2012, 3-29

01/01/2012

Wedde en vergoedingen

theme | J. Dujardin en W. Somers
Wedde en vergoedingen, Recht in de gemeente 5, De burgemeester.Statuut,Brugge, die Keure, 2012, 249-284.

01/01/2012

​Pensioenen

theme | J. Duhardin en W. Somers
Pensioenen, Recht in de gemeente 5, De Burgemeester.Statuut, Brugge, die Keure, 2012, 285-317.
01/01/2012

​De niet-rijksbelastingen.

theme |
De niet-rijksbelastingen, in TIBERGHIEN Handboek voor fiscaal recht 2012- 2013, Mechelen, Kluwer, 2012, 1575-1644.

01/01/2012

De regelgeving in verband met het gemeentelijk dwangbevel (art. 94,2e Gemeentedecreet).

theme |
“De regelgeving in verband met het gemeentelijk dwangbevel (art. 94,2e Gemeentedecreet)”, LBR 2012/2-3, 59.
01/01/2012

Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing.

“Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing “ in Rechtskroniek Vrede-en politierechters 2012, Brugge, Die Keure, 105-149.
01/01/2012

De tussenkomst van de kortgedingrechter bij collectieve arbeidsconflicten.

De tussenkomst van de kortgedingrechter bij collectieve arbeidsconflicten, in, HUMBLET P., Collectieve actie, Antwerpen, Intersentia, 2011. 

01/01/2011

Commentaar bij de artikelen 578-583 Ger. Wb.

Commentaar bij de artikelen 578-583 Ger. Wb, (bevoegdheid van de arbeidsrechtbank) in Wet en duiding Burgerlijk procesrecht, Brussel, Larcier 2011.

01/01/2011

Koppelbazen in het sociaal strafrecht.

Koppelbazen in het sociaal strafrecht, in, Liber Amicorum Alain de Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, 771-786.

01/01/2011

The Legal Status of Public Employees or Public Servants: Comparing the Regulatory Frameworks in the UK, Belgium, France and the Netherlands.

“The Legal Status of Public Employees or Public Servants: Comparing the Regulatory Frameworks in the UK, Belgium, France and the Netherlands” Comparative Labor Law and Policy Journal, 2011/3, 949-990.

01/01/2011

The Role of the Regions in EU governance.

theme | Alexander De Becker, C. PANARA (eds.)
The Role of the Regions in EU governance, Heidelberg, Springer, 2011, 348p.
01/01/2011

Een vergelijking van de rechtspositieregeling bij vijf grote Vlaamse steden twee jaar na de inwerkingtreding van de respectieve rechtspositiebesluiten.

“Een vergelijking van de rechtspositieregeling bij vijf grote Vlaamse steden twee jaar na de inwerkingtreding van de respectieve rechtspositiebesluiten”, Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2011/1, 3-20.

01/01/2011

De rol van de EU: de ene ambtenaar lijkt steeds meer op de andere, maar we zeggen het hen niet.

“De rol van de EU: de ene ambtenaar lijkt steeds meer op de andere, maar we zeggen het hen niet”, Den Haag, CAOP, 2011, 35p.

01/01/2011

De rol van de EU: de ene ambtenaar lijkt steeds meer op de andere, maar we zeggen het hen niet.

“De rol van de EU: de ene ambtenaar lijkt steeds meer op de andere, maar we zeggen het hen niet”, T.S.R., 2011/2, 195-218.

01/01/2011

Het bestuurlijk toezicht op de lokale belastingen.

“Het bestuurlijk toezicht op de lokale belastingen” in M. DE JONCKHEERE (ed.), Lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2011, in press, 13p.

01/01/2011

Er zijn geen geheimen meer in het recht of toch nog enkele … maar hou het stil.

“Er zijn geen geheimen meer in het recht of toch nog enkele … maar hou het stil” in C. DECLERCK, P. FOUBERT and A. OOMS (eds.), Geheimen in het recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 275-280.

01/01/2011

Arbeidsverhoudingen in de publieke sector in historisch en rechtsvergelijkend perspectief.

“Arbeidsverhoudingen in de publieke sector in historisch en rechtsvergelijkend perspectief” in R. BEKKER (ed.), Staat van de ambtelijke dienst, The Hague, CAOP, 2011, 156-161.

01/01/2011

We are keeping a secret: The Increasing Equivalence of Civil-Service Concepts in the European Union.

“We are keeping a secret: The Increasing Equivalence of Civil-Service Concepts in the European Union”, European Labour Law Journal , 2011/4, 356-378.

01/01/2011

Interestkapitalisatie op het vlak van de inkomstenbelastingen: Hof van Cassatie geeft uitsluitsel.

"Interestkapitalisatie op het vlak van de inkomstenbelastingen: Hof van Cassatie geeft uitsluitsel", R.W. 2010-11, nr. 33, 1393-1395.

01/01/2011

Fraude en problemen van fiscale invordering.

“Fraude en problemen van fiscale invordering”, in M. MAUS en M. ROZIE (eds.), Fiscaal Straf- en strafprocesrecht, Intersentia, 2011, p. 695-731. 

01/01/2011

Pecunia non olet: fiscale basisbeginselen in de invorderingsprocedure.

“Pecunia non olet: fiscale basisbeginselen in de invorderingsprocedure”, in M. DE JONCKHEERE (ed.), Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 435 p.

01/01/2011

Invordering.

“Invordering” in VZW Fiscofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten - Inkomstenbelastingen 2008-2010, Larcier, 2011. 

01/01/2011

​Geen belasting zonder (voorzienbare) wet

"Geen belasting zonder (voorzienbare) wet", Fisc. Act. 2011, nr.31, p. 1-5.
01/01/2011

Vruchtgebruik kan niet worden geherkwalificeerd in een recht van opstal.

"Vruchtgebruik kan niet worden geherkwalificeerd in een recht van opstal", Fisc. Act. 2011, nr. 36, p. 1-5.

01/01/2011

Specifieke regels voor inkohiering onroerende voorheffing bij onverdeeldheid.

"Specifieke regels voor inkohiering onroerende voorheffing bij onverdeeldheid", Fisc. Act. 2011, nr. 36, p. 7-9.

01/01/2011

La qualification capital-dette en droit fiscal

La qualification capital-dette en droit fiscal: un exercice fondamental et délicat, in Y. De Cordt et E. Wymeersch (éds), 10 ans du Code des sociétés, Malines, Kluwer, 2011, pp. 329 à 371.

01/01/2011

Le régime fiscal de la sortie d’un immeuble d’une société

Le régime fiscal de la sortie d’un immeuble d’une société, in Enjeux fiscaux d'un (dés)investissement immobilier, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 87 à 132.

01/01/2011

Le régime fiscal des tantièmes.

Le régime fiscal des tantièmes, in M. BOURGEOIS et I. RICHELLE (éds.), Mélanges Jean-Pierre Bours, Bruxelles, Larcier, pp. 281 à 301.

01/01/2011

Belgien: Fiktiver Zinsabzug - konkrete Vorteile und neueste Entwicklungen.

Belgien: Fiktiver Zinsabzug - konkrete Vorteile und neueste Entwicklungen, IStR, 2011/13, pp. 71 - 72.
01/01/2011

​Het uitstel van de tenuitvoerlegging van een administratieve sanctie. Een nieuwe troef voor de fiscale rechtsbescherming?

Het uitstel van de tenuitvoerlegging van een administratieve sanctie. Een nieuwe troef voor de fiscale rechtsbescherming?, TFR, 2011, 26-27.

01/01/2011

National Report for Belgium on Mutual Assistance and Information Exchange

theme | Michel Maus, I. Detroyer
National Report for Belgium on Mutual Assistance and Information Exchange, EATLP International Tax Series Volume 8, 2011, 193-217.

01/01/2011

De Antigoon-leer in fiscale zaken. Quo vadimus?

De Antigoon-leer in fiscale zaken. Quo vadimus?, AFT Fisc. Act., 2011, nr. 4,3-8.
01/01/2011

​Het Vlaams Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven. Een nieuwe problematische stap in de normatieve calvarie rond de parkeerheffing?

Het Vlaams Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven. Een nieuwe problematische stap in de normatieve calvarie rond de parkeerheffing?, T.Vred., 2011, 5-27.

01/01/2011

De rechter en de fiscaal administratieve sancties.

De rechter en de fiscaal administratieve sancties, in CBR Jaarboek, 2011-2012, Antwerpen, intersentia, 2012, 241-287.

01/01/2011

Wanneer een degelijke wetgeving voor parkeerheffingen

Wanneer een degelijke wetgeving voor parkeerheffingen, De Juristen krant, 2011, nr. 231, 12.
01/01/2011

​“In dubio contra fiscum" is een mensenrecht.

“In dubio contra fiscum" is een mensenrecht, A.F.T. Fisc. Act., 2011, nr. 27, 1-4.
01/01/2011

​Fiscaal administratieve sanctionering en rechtsbescherming.

theme | Michel Maus, Rozie
Fiscaal administratieve sanctionering en rechtsbescherming, Actuele Problemen van het fiscaal strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 201-252.

01/01/2011

​Nil volentibus arduum. Mensenrechten in fiscale zaken, in Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen.

Nil volentibus arduum. Mensenrechten in fiscale zaken, in Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, Die Keure, 2011, 205-268.

01/01/2011

​De rechter en de fiscaal administratieve sancties.

De rechter en de fiscaal administratieve sancties, in Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, 67-112

01/01/2011

​De horizontale en verticale samenwerking tussen fiscale besturen op het vlak van de fiscale controle.

De horizontale en verticale samenwerking tussen fiscale besturen op het vlak van de fiscale controle, in LRB Jaarboek 2010-2011, Brugge, Die Keure, 2011, 101-122

01/01/2011

Spreken is zilver en zwijgen is goud, of is het omgekeerd? Het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken.

Spreken is zilver en zwijgen is goud, of is het omgekeerd? Het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken, in Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, 617-641.

01/01/2011

Actualia lokale belastingen.

theme |
Actualia lokale belastingen, LRB 2011, afl.2-3, 159-178.
01/01/2011

​De niet-rijksbelastingen

theme |
De niet-rijksbelastingen, in TIBERGHIEN Handboek voor fiscaal recht 2011- 2012, Mechelen, Kluwer, 2011, 1505-1565.

01/01/2011

Actualia. Gemeentebelasting op de GSM-masten naar het Grondwettelijk Hof.

theme |
Actualia. Gemeentebelasting op de GSM-masten naar het Grondwettelijk Hof, LRB 2011, afl.1, 38-39.
01/01/2011

De invordering van fiscale en niet- fiscale schuldvorderingen. Een dure grap?

theme |
De invordering van fiscale en niet- fiscale schuldvorderingen. Een dure grap?, LRB 2011, afl.1, 3-18
01/01/2011

Bodemverontreiniging en – extractie.

theme |
Bodemverontreiniging en – extractie, in J. Astaes, M. De Rycke en S. Maes, Zakboekje Groene Fiscaliteit, Mechelen, Kluwer, 2011, 213-320.

01/01/2011

De bevoegdheden inzake gemeentebelastingen

theme |
De bevoegdheden inzake gemeentebelastingen, in J. Dujardin en W. Somers (eds), Recht in de gemeente.2. Gemeenteraad. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011,314-330

01/01/2011

Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepen inzake gemeentelijke belastingaangelegenheden.

theme |
Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepen inzake gemeentelijke belastingaangelegenheden, in J. DUJARDIN en W.SOMERS(eds), Recht in de gemeente.4. College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 333-381.

01/01/2011

Het dwangbevel voor niet – fiscale schuldvorderingen en de gemeentelijke administratieve sancties.

theme | C. Brouckeart, L. De Meyere, H.I. Goeyens en L. Vervust
Het dwangbevel voor niet – fiscale schuldvorderingen en de gemeentelijke administratieve sancties, Invordering voor lokale besturen, Knops Publishing, 2011, 1-27.

01/01/2011

Fiscale bepalingen, in Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Geannoteerd.

theme |
Fiscale bepalingen, in Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Geannoteerd, Brugge, die Keure, 2011, 140-142.

01/01/2011

​Belasting op de inverbruikstelling.

theme |
Belasting op de inverbruikstelling, in J. Astaes, M. De Rycke en S. Maes, Zakboekje Groene Fiscaliteit, Mechelen, Kluwer, 2011, 64-82.

01/01/2011

​Verpakkingsheffing- milieutaks op wegwerpfototoestellen- milieutaks op batterijen – milieutaks op de verpakkingen die sommige nijverheidsproducten bevatten – milieuheffing.

theme | M. De Rycke en S. Maes
Verpakkingsheffing- milieutaks op wegwerpfototoestellen- milieutaks op batterijen – milieutaks op de verpakkingen die sommige nijverheidsproducten bevatten – milieuheffing, Zakboekje Groene Fiscaliteit, Mechelen, Kluwer, 2011, 111 – 171.

01/01/2011

​Vervuiling en afvalstoffen.

theme | M. De Rycke en S. Maes
Vervuiling en afvalstoffen, Zakboekje Groene Fiscaliteit, Mechelen, Kluwer, 2011, 173-212.
01/01/2011

​De administratieve geldboeten.

De administratieve geldboeten, in, Sociaal handhavingsrecht, Antwerpen, Maklu, 2010, 237-266.
01/01/2010

​Het begrip ontslag.

Het begrip ontslag, in, RIGAUX, M. en RAUWS, W. (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, 600-651.

01/01/2010

Le régime TVA de la cession d'un portefeuille de contrats d'assurance

Le régime TVA de la cession d’un portefeuille de contrats d’assurance, Forum de l’Assurance, 2010, n°101, pp. 39 à 43.

01/01/2010

Internationale administratieve bijstand bij de vestiging van BTW.

Internationale administratieve bijstand bij de vestiging van BTW, in Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2009-2010, Antwerpen, Kluwer, 2010, 145-183.

01/01/2010

Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar wederkerigheid?

“Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar wederkerigheid?” in D. RENDERS and P. NIHOUL (eds.), Liber Amicorum Prof. Dr. Robert Andersen, Brussels, Bruylant, 2010, 163-181.

01/01/2010

Het algemeen bestuurlijk toezicht tot de regel verheven.

“Het algemeen bestuurlijk toezicht tot de regel verheven” in J. DUJARDIN (ed.), De nieuwe regelingen inzake het bestuurlijk toezicht, Brugge, die Keure, 2010, 1-35.

01/01/2010

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2010.

theme | Alexander De Becker, W. APPELS, F. FRANCEUS en M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2010, Mechelen, Kluwer, 2010, 971p.
01/01/2010

Het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector.

“Het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector” in W. RAUWS en M. RIGAUX (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, 145-178.

01/01/2010

De invloed van de EU regelgeving en de rechtspraak van het Hof van Justitie op het Belgisch ambtenarenrecht.

“De invloed van de EU regelgeving en de rechtspraak van het Hof van Justitie op het Belgisch ambtenarenrecht”, C.D.P.K., 2010/4, 503-521.

01/01/2010

Enkele bedenkingen bij de draagwijdte van de planbatenheffing.

"Enkele bedenkingen bij de draagwijdte van de planbatenheffing”, L.R.B. 2010, nrs. 2-3 (Jaarboek 2009-2010), p. 47-62.

01/01/2010

De exploitatie van een handelszaak na een niet-tegenstelbare overdracht.

"De exploitatie van een handelszaak na een niet-tegenstelbare overdracht”, T.F.R. 2010, nr. 385, p. 664-665.

01/01/2010

(Disco)-VZW geherkwalificeerd in maatschap.

“(Disco)-VZW geherkwalificeerd in maatschap”, Fisc. Act. 2010, nr. 3, p. 5-11.
01/01/2010

L’article 344,§1er du CIR permet-il d’ignorer l’intervention d’une société holding intermédiaire?

L’article 344,§1er du CIR permet-il d’ignorer l’intervention d’une société holding intermédiaire?, note sous Trib. Bruxelles, 18 décembre 2009, C&FP, 2010, n°7, pp. 21 à 25.

01/01/2010

Mag fiscus tussenschakel van holding negeren?

Mag fiscus tussenschakel van holding negeren?, Fisc. Act., 2010, n°32, pp. 3 à 7.
 
01/01/2010

Belgium international professional associations: a helicopter view of the tax regime.

Belgium international professional associations: a helicopter view of the tax regime, Tax planning international - European tax service, 2010, nr. 9, pp. 16 à 19.

01/01/2010

De fiscale controle in de lokale belastingheffing en het gebruik van onderzoeksmachten inzake inkomstenbelastingen.

De fiscale controle in de lokale belastingheffing en het gebruik van onderzoeksmachten inzake inkomstenbelastingen, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2008-2009, Brugge, Die Keure, 2010, 69-107

01/01/2010

Geen onderzoeksmachten in de gerechtelijke fiscale procedure.

theme | Michel Maus, A. Delafonteyne
Geen onderzoeksmachten in de gerechtelijke fiscale procedure, T.F.R., 2010, 83-86.
01/01/2010

De aanslag geheime commissielonen: een strafsanctie?

De aanslag geheime commissielonen: een strafsanctie?, AFT Fisc. Act., 2010, nr.10, 7¬8.
01/01/2010

​“Mijn naam is Haas". Over de jurisprudentiële tegenstellingen mbt het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken.

“Mijn naam is Haas". Over de jurisprudentiële tegenstellingen met betrekking tot het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken., TFR, 2010, 708-709.

01/01/2010

Het meest verwerpelijke wetsartikel.

Het meest verwerpelijke wetsartikel, De Juristenkrant, 8 december 2010, 2.
01/01/2010

Vervolgingen en executie, in Juridische knelpunten voor de financiële diensten.

theme |
Vervolgingen en executie, in Juridische knelpunten voor de financiële diensten, Brugge, Vanden Broele, 2010, 53 p.

01/01/2010

​Actualia. Aangetekende herinneringsbrief voor vervolgingen. Hoeveel mag het kosten?

theme |
Actualia. Aangetekende herinneringsbrief voor vervolgingen. Hoeveel mag het kosten?, LRB 2010, afl.1, 92.

01/01/2010

​Leegstands- en krotbelastingen in Vlaanderen. Een overzicht.

theme |
Leegstands- en krotbelastingen in Vlaanderen. Een overzicht, AFT 2010, afl.10, 3-45.
01/01/2010

Voorrechten en hypotheken inzake lokale belastingen, in Lokale belastingen in het Vlaams Gewest. Hoe invorderen bij particulieren en bedrijven in moeilijkheden?

theme |
Voorrechten en hypotheken inzake lokale belastingen, in Lokale belastingen in het Vlaams Gewest. Hoe invorderen bij particulieren en bedrijven in moeilijkheden?, Knops Publishing 2010, 3-15.

01/01/2010

Wedde en vergoedingen, in J. DUJARDIN en W. SOMERS(eds), Recht in de gemeente.3. College van burgemeester en schepen. Samenstelling en werking.

theme | J. Dujardin en W. Somers
Wedde en vergoedingen, Recht in de gemeente.3. College van burgemeester en schepen. Samenstelling en werking, Brugge, die Keure, 2010, 217-252.

01/01/2010

​Pensioenen, Recht in de gemeente.3. College van burgemeester en schepenen. Samenstelling en werking.

theme | J. Dujardin en W. Somers
Pensioenen, Recht in de gemeente.3. College van burgemeester en schepenen. Samenstelling en werking, Brugge, die Keure, 2010, 253-283.

01/01/2010

De niet-rijksbelastingen

theme |
De niet-rijksbelastingen, in TIBERGHIEN Handboek voor fiscaal recht 2010 -2011, Mechelen, Kluwer, 2010, 1456 -1514.

01/01/2010

​Fiscale bepalingen: Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw.

theme | B. Hubeau, W. Vandevyvere en G. Debersaques
Fiscale bepalingen, Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010,785-794.
01/01/2010

Verjaring gemeentebelastingen. Proceduredecreet lokale belastingen gewijzigd.

theme |
Verjaring gemeentebelastingen. Proceduredecreet lokale belastingen gewijzigd, Fisc. Act. 2010,afl.26, 7-8.

01/01/2010

Actualia. Het lokaal debiteurenbeheer en de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

theme |
Actualia. Het lokaal debiteurenbeheer en de wetgeving inzake overheidsopdrachten, LRB 2010, afl.4, 51-52.

01/01/2010

Aspecten van handhaving in België van het toepasselijke arbeidsrecht in geval van internationale detachering.

Aspecten van handhaving in België van het toepasselijke arbeidsrecht in geval van internationale detachering, in, H. Verschueren en M. Houwerzijl (eds.), Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen, Deventer, Kluwer, 2009, 191-221.

01/01/2009

LA TVA et les associations professionnelles internationales.

La TVA et les associations professionnelles internationales, Act. Fisc., 2009, n° 10, pp. 1 à 4.
01/01/2009

Transmission ut universi.

Transmission ut universi , Obligations - Traité théorique et pratique, Malines, Kluwer, 2009, pp. 85 à 123.
01/01/2009

​Hoofdelijke gehoudenheid bij fiscale fraude: Grondwettelijk Hof slaat en zalft.

Hoofdelijke gehoudenheid bij fiscale fraude: Grondwettelijk Hof slaat en zalft, A.F.T. Fisc. Act., 2009, nr. 24, 1-4.

01/01/2009

​De geneesheer, zijn beroepsgeheim en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen.

De geneesheer, zijn beroepsgeheim en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen’, in Overhandigen medische gegevens, Gent, Academia Press, 2009, 211-229.

01/01/2009

​Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes.

Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes, T.Vred. 2009, afl. 3-4, 180-215.

01/01/2009

Hof van beroep bevestigt onwettige inning verkeersbelasting op lichte vrachtwagens.

Hof van beroep bevestigt onwettige inning verkeersbelasting op lichte vrachtwagens, AFT Fisc. Act., 2009, nr. 39, 6-8.

01/01/2009

Gemeenten differentieer uw fiscale sancties.

Gemeenten differentieer uw fiscale sancties, LRB, 2009/3, 235-236.
01/01/2009

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2009.

theme | Alexander De Becker, W. APPELS, F. FRANCEUS and M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2009, Mechelen, Kluwer, 2009, 1011p.
01/01/2009

De onroerende voorheffing als boedelschuld.

"De onroerende voorheffing als boedelschuld”, A.F.T. 2009, nr. 10, 34-37, noot onder Gent 10 februari 2009.

01/01/2009

Artikel 442bis W.I.B.92. Kohier op naam overdrager is geen uitvoerbare titel t.a.v. aansprakelijke overnemer.

"Artikel 442bis W.I.B.92. Kohier op naam overdrager is geen uitvoerbare titel t.a.v. aansprakelijke overnemer.”, Fisc. Act. 2009, nr. 3, p. 7-9 (weergave Cass. 12 december 2008).

01/01/2009

Fiscus neemt standpunt in over onmiddellijke inwerkingtreding ‘algemene executieplicht’.

"Fiscus neemt standpunt in over onmiddellijke inwerkingtreding ‘algemene executieplicht’”, Fisc. Act. 2009, nr. 8, 11-12.

01/01/2009

Artikel 442quater WIB92: een eerste toepassing.

"Artikel 442quater WIB92: een eerste toepassing”, Fisc. Act. 2009, nr. 27, p. 1-4.
01/01/2009

Cassatie vult noties ‘algemeenheid van goederen’ en ‘tak van werkzaamheid’ in.

"Cassatie vult noties ‘algemeenheid van goederen’ en ‘tak van werkzaamheid’ in”, Fisc. Act. 2009, nr. 41, 6-8.

01/01/2009

Kan de rechter een parkeerbelasting herkwalificeren in een parkeerretributie.

theme | Mark Delanote, M. De Jonckheere
"Kan de rechter een parkeerbelasting herkwalificeren in een parkeerretributie”, L.R.B., noot onder Gent 17 en 31 maart 2009.

01/01/2009

Het bezwaarrecht van derden.

"Het bezwaarrecht van derden”, RABG 2009, nr. 18, p. 1256-1263.
01/01/2009

Enkele bedenkingen bij de concrete toepassing van artikel 442bis W.I.B.92.

"Enkele bedenkingen bij de concrete toepassing van artikel 442bis W.I.B.92”, T.F.R. 2009, nr. 371, p. 923 e.v.

01/01/2009

Fiscus haalt slag thuis met FBB’s.

theme | Mark Delanote, J. Vanden branden
"Fiscus haalt slag thuis met FBB’s”, Fisc. Act. 2009, nr. 43, 8-12 .
01/01/2009

De aftrek voor de enige en eigen woning: wetgever komt tegemoet aan kritiek.

"De aftrek voor de enige en eigen woning: wetgever komt tegemoet aan kritiek”; TvW 2009, nr. 1, 61-62.

01/01/2009

De eenmalige verrekening van de Vlaamse jobkorting.

"De eenmalige verrekening van de Vlaamse jobkorting” TvW 2009, nr. 2, 186-187.
01/01/2009

De invordering van lokale belastingen in het Vlaams Gewest.

theme | Mark Delanote, L. DE MEYERE
“De invordering van lokale belastingen in het Vlaams Gewest”, in Jaarboek Lokale & Regionale belastingen 2008-2009, Brugge, die Keure, 2009. 

01/01/2009

De grensoverschrijdende invordering van B.T.W.-schulden.

“De grensoverschrijdende invordering van B.T.W.-schulden” in Fiscale Praktijkboeken Indirecte Belastingen 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2009, 183-231. 

01/01/2009

Notioneel interestaftrek

Notioneel interestaftrek: Minister spreekt zich uit over "double dip" constructies », Fisc.Act., 2009, n°11, pp. 7 à 10.

01/01/2009

Le régime de taxation des produits de placement et d'épargne et les effets de la crise financière

theme | Denis-Emmanuel Philippe, J.P. Bours, M. Bourgeois
Le régime de taxation des produits de placement et d’épargne et les effets de la crise financière, in J.P. Bours et M. Bourgeois (éds.), Actualités en droit fiscal, C.U.P., Anthemis, 2009, pp. 7 à 77.

01/01/2009

Note sous Cass

Note sous Cass, 8 novembre 2007, D.A./O.R., 2009, n°91, pp. 303 à 307.
01/01/2009

Le régime fiscal du contrat de factoring

Le régime fiscal du contrat de factoring, R.G.F., 2009, n°9, pp. 14 à 32.
01/01/2009

Le sale and lease back

Le sale and lease back: un outil fiscalement intéressant ?d, Revue belge de la comptabilité, 2009, n°4, pp. 41 à 44.

01/01/2009

Précompte immobilier

Précompte immobilier: concession domaniale et immobilisation par destination de machinesd, note sous Gand, 13 octobre 2009, T.F.R., 2010, n°378, pp. 292 à 297.

01/01/2009

Réflexions autour du régime de taxation étalée des plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles

Réflexions autour du régime de taxation étalée des plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, Pacioli, 2009, n°270, pp. 1 à 3.
01/01/2009

De invordering van gemeentelijke retributies

theme |
De invordering van gemeentelijke retributies, in Jaarboek van de Vlaamse lokale ontvangers 2008, Brugge, Vanden Broele, 2009, 23-34

01/01/2009

​Gemeentelijke activeringsheffing maakt slapende gronden wakker.

theme |
Gemeentelijke activeringsheffing maakt slapende gronden wakker, Fisc. Act. 2009, afl.33, 10-11.
01/01/2009

Grondwettelijk Hof vernietigt reparatiewet aanvullende belastingen niet.

theme |
Grondwettelijk Hof vernietigt reparatiewet aanvullende belastingen niet, Fisc. Act. 2009, afl.42, 9-11.
01/01/2009

Actualia: 1 Vestiging, invordering en geschillenprocedure: reparatiedecreet in de maak. 2. Belasting op grote windturbines van de gemeente Alveringem vernietigd.

theme |
Actualia: 1 Vestiging, invordering en geschillenprocedure: reparatiedecreet in de maak. 2. Belasting op grote windturbines van de gemeente Alveringem vernietigd, LRB 2009, afl.4, 301-302.

01/01/2009

Provincie- en gemeentebelastingen

theme |
Provincie- en gemeentebelastingen, Brugge, Vanden Broele,2009, 83 p.
01/01/2009

De niet- rijksbelastingen

theme |
De niet- rijksbelastingen, in TIBERGHIEN Handboek voor fiscaal recht 2009 -2010, Mechelen, Kluwer, 2009, 1385-1432.

01/01/2009

De wijziging van de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO.

De wijziging van de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO, TSR 2008, 525-547.
01/01/2008

De wijziging van de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO.

De wijziging van de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO, Sociaal recht (nl) 2008, 291-298. 
01/01/2008

Het begrip werkgever: strafrecht versus sociaal recht.

Het begrip werkgever: strafrecht versus sociaal recht, RW 2008-2009, 60-64.
01/01/2008

Ontslag van contractanten in overheidsdienst, publiek of privaat recht?

Ontslag van contractanten in overheidsdienst, publiek of privaat recht?, RW 2008-2009, 1481-1485.
01/01/2008

De mededeling van inlichtingen door de sociale inspectiediensten.

De mededeling van inlichtingen door de sociale inspectiediensten, RW 2008-2009, 1380-1383.
01/01/2008

Régime TVA de la vente de créances dans le cadre d’opérations de factoring et de titrisation de créances : développements récents et pistes nouvelles.

Régime TVA de la vente de créances dans le cadre d’opérations de factoring et de titrisation de créances : développements récents et pistes nouvelles, R.G.F., 2008 n°5, pp. 9 à 14. 


01/01/2008

La TVA et l’outsourcing dans le secteur des assurances

La TVA et l’outsourcing dans le secteur des assurances (note sous C.J.C.E., C-124/07, aff. JCM Beheer), R.G.F., 2008, n°6, pp. 28 à 32.

01/01/2008

Le régime fiscal du contrat d’outsourcing.

Le régime fiscal du contrat d’outsourcing, R.G.F., 2008, pp. 20 à 36.
01/01/2008

Administratieve sanctie sluit niet noodzakelijk strafsanctie uit.

Administratieve sanctie sluit niet noodzakelijk strafsanctie uit, Fiscoloog, 2008, nr. 1125, 5-7.
01/01/2008

De paradox van de meewerkverplichting en het zwijgrecht.

De paradox van de meewerkverplichting en het zwijgrecht, Fiscoloog, 2008, nr. 1128, 4-6.
01/01/2008

​De cumulatie van fiscaal administratieve sancties en van strafsancties en het strafrechtelijk non bis in idem beginsel.

De cumulatie van fiscaal administratieve sancties en van strafsancties en het strafrechtelijk non bis in idem beginsel, L.R.B., 2008, 81-87.

01/01/2008

​De fiscus en de discretie- en geheimhoudingsplicht van de notaris.

De fiscus en de discretie- en geheimhoudingsplicht van de notaris, N.F.M., 2008, 353-354.
01/01/2008

Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes.

Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes, L.R.B., 2008, 150-195.

01/01/2008

​Rechter moet kunnen oordelen over btw-boetes.

Rechter moet kunnen oordelen over btw-boetes, A.F.T. Fisc. Act., 2008, nr 19, 9-11.
01/01/2008

​Parkeerbeleid van steden en gemeenten op de helling?

theme | Michel Maus, S. De Meulenaer
Parkeerbeleid van steden en gemeenten op de helling?, De Juristenkrant, 2008, 13 februari 2008, 2.
01/01/2008

De ambtshalve aanslag bij het miskennen van de aangifteverplichting in de lokale belastingsfeer. Het Hof van Cassatie versus het Grondwettelijk Hof.

theme | Michel Maus, A. Delafonteyne
De ambtshalve aanslag bij het miskennen van de aangifteverplichting in de lokale belastingsfeer. Het Hof van Cassatie versus het Grondwettelijk Hof; T.F.R., 2008, 31-33.

01/01/2008

De goedgekeurde begroting als een voorwaarde tot inning: begrip en draagwijdte.

"De goedgekeurde begroting als een voorwaarde tot inning: begrip en draagwijdte”, L.R.B. 2008, nr. 4, 252-255, noot onder Gent 1 april 2008.

01/01/2008

Statutenzakboekje overheidspersoneel 2008.

theme | Alexander De Becker, P. BERCKX, W. APPELS, F. FRANCEUS and M. VAN SANDE
Statutenzakboekje overheidspersoneel 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 951p.
01/01/2008

Kroniek van het Belgisch ambtenarenrecht (1999-2008)

“Kroniek van het Belgisch ambtenarenrecht (1999-2008)”, R.W., 2008-2009, 1153-1184.

01/01/2008

Uitstel nieuwe regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor belastingschulden van een aannemer.

Uitstel nieuwe regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor belastingschulden van een aannemer, TvW 2008, nr. 1, p. 41-42.

01/01/2008

La clause d'exclusivité

La clause d'exclusivité, in C. Delforge (éd.), Le contrat d’agence commerciale: qualification et clauses particulières, Coll. Droit de l’entreprise, Bruges, Vanden Broele, 2008, pp. 225 à 271.

01/01/2008

La TVA et la gestion des organismes de placement collectif: liaison dangereuse

La TVA et la gestion des organismes de placement collectif: liaison dangereuse?, Droit bancaire et financier, 2008, pp 301 à 311.          

01/01/2008

Déductibilité d’intérêts d’un emprunt contracté pour acquérir des actions – procédé de destruction d’impôt

Déductibilité d’intérêts d’un emprunt contracté pour acquérir des actions – procédé de destruction d’impôt, Act. Fisc., 2008, n°1, pp. 1 à 4.

01/01/2008

Factoring, Guide Juridique de l’Entreprise

theme | Denis-Emmanuel Philippe, D. Van Der Mosen
Factoring, Guide Juridique de l’Entreprise, livre 57, Kluwer, 75pp.
 
01/01/2008

Distinction ‘meuble-immeuble’ en droit fiscal: récents développements

Distinction ‘meuble-immeuble’ en droit fiscal: récents développements, Act. Fisc., n°13, 2008, pp. 1 à 6.
 
01/01/2008

​Gemeentelijke patrimoniumbelastingen, in Het Onroerend Goed in de Praktijk.

theme |
Gemeentelijke patrimoniumbelastingen, in Het Onroerend Goed in de Praktijk, Kluwer, 105 pag.
01/01/2008

​Van het lokaal front veel nieuws!. Actualia lokale belastingen.

theme | M. de Jonckheere
Van het lokaal front veel nieuws!. Actualia lokale belastingen, Jaarboek lokale en regionale belastingen 2007 – 2008, Brugge, die Keure, 2008, 307 -331.

01/01/2008

Nieuwe procedure inzake lokale belastingen. Het Vlaams decreet betreffende de vestiging, invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

theme |
Nieuwe procedure inzake lokale belastingen. Het Vlaams decreet betreffende de vestiging, invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Publiek Domein, 2008, afl.4, 24-31.

01/01/2008

Lokale belastingen inzake milieu, in Fiscaliteit en milieu. Status quaestionis inzake milieu-, energie- en leegstandsheffingen.

theme |
Lokale belastingen inzake milieu, in Fiscaliteit en milieu. Status quaestionis inzake milieu-, energie- en leegstandsheffingen, Larcier, 2008, 161-194.

01/01/2008

De invordering van niet- fiscale schuldvorderingen

theme |
De invordering van niet- fiscale schuldvorderingen, Lokaal, 2008, afl.2, 12-14
01/01/2008

Gemeentelijke autonomie in de Belgische grondwet.

theme |
Gemeentelijke autonomie in de Belgische grondwet, in M. DE JONCKHEERE(ed), Topics lokale bedrijfsbelastingen, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3-23.

01/01/2008

Gemeentebelastingen en het territorialiteitsbeginsel.

theme |
Gemeentebelastingen en het territorialiteitsbeginsel, in M. DE JONCKHEERE(ed), Topics lokale bedrijfsbelastingen, Antwerpen, Intersentia, 2008, 57-62.

01/01/2008

​Gemeentebelastingen en het legaliteitsbeginsel.

theme | M. De Jonckheere
Gemeentebelastingen en het legaliteitsbeginsel, Topics lokale bedrijfsbelastingen, Antwerpen, Intersentia,2008, 63-64.

01/01/2008

​Beperkingen op de gemeentelijke fiscale autonomie ingevolge de uitoefening van het administratief toezicht.

theme |
Beperkingen op de gemeentelijke fiscale autonomie ingevolge de uitoefening van het administratief toezicht, in M. De Jonckheere(ed), Topics lokale bedrijfsbelastingen, Antwerpen, Intersentia, 2008,201-213.

01/01/2008

Voorschriften met betrekking tot het gemeentelijke belasting- en retributiereglement.

theme | De Jonckheere
Voorschriften met betrekking tot het gemeentelijke belasting- en retributiereglement, Topics lokale bedrijfsbelastingen, Antwerpen, Intersentia, 2008, 253-284.

01/01/2008

​Fiscale bepalingen, in Ruimtelijke Ordening Geannoteerd.

theme |
Fiscale bepalingen, in Ruimtelijke Ordening Geannoteerd, Brugge, die Keure, 2008, 121-125.
01/01/2008

​Invordering gemeentebelastingen hervormd.

theme |
Invordering gemeentebelastingen hervormd, Fisc.Act. 2008, afl.11.
01/01/2008

Cassatie bevestigt: aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting moeten tijdig worden goedgekeurd.

theme |
Cassatie bevestigt: aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting moeten tijdig worden goedgekeurd, Fisc.Act. 2008, afl.15.

01/01/2008

Het Vlaams decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. Een eerste analyse.

theme |
Het Vlaams decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. Een eerste analyse, AFT 2008, afl.7, 4-17.

01/01/2008

Wil en vertrouwen in het ontslagrecht.

Wil en vertrouwen in het ontslagrecht, TPR 2007, 1993-2037.
01/01/2007

Beperking aan de ontslagmacht of aan de objectivering van de beëindigingswil.

“Beperking aan de ontslagmacht of aan de objectivering van de beëindigingswil”, JTT 2007, 352-354.
01/01/2007

Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen.

"Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen”, A.F.T. 2007, nr. 4, p. 13-39.

01/01/2007

Artikel 355: over (on)ontwarbare overgangsbepalingen en het belang om deze voorafgaand aan de hertaxatie aan de rechtbank voor te leggen.

"Artikel 355: over (on)ontwarbare overgangsbepalingen en het belang om deze voorafgaand aan de hertaxatie aan de rechtbank voor te leggen”, T.F.R. 2007, nr. 316, p. 149-153, noot onder Rb. Luik 24 april 2006.

01/01/2007

De gehoudenheid tot en de afdwingbaarheid van de belasting verschuldigd door derdeaansprakelijken.

"De gehoudenheid tot en de afdwingbaarheid van de belasting verschuldigd door derdeaansprakelijken”, T.F.R. 2007, nr. 323, p. 491-494, noot onder Rb. Brussel 16 januari 2007.

01/01/2007

De reikwijdte van artikel 442bis W.I.B.92 in het kader van een overdracht tijdens een vereffeningsprocedure.

"De reikwijdte van artikel 442bis W.I.B.92 in het kader van een overdracht tijdens een vereffeningsprocedure," RABG 2007, nr. 18, 1210-1214, noot onder Cass. 22 september 2006.

01/01/2007

Invordering van belastingschulden op het vlak van de inkomstenbelastingen en de B.T.W. Overzicht van de tijdens de vorige legislatuur doorgevoerde wijzigingen.

"Invordering van belastingschulden op het vlak van de inkomstenbelastingen en de B.T.W. Overzicht van de tijdens de vorige legislatuur doorgevoerde wijzigingen”, A.F.T.  2007, nr. 12, p. 3-38.

01/01/2007

Vente d'entreprise: vente d'actions et vente de fonds de commerce.

"Vente d'entreprise: vente d'actions et vente de fonds de commerce,", dans C. DELFORGE, P-A. FORIERS, F. GLANSDORFF et J. STUYCK (éds), Vente commentaire pratique, Anvers, Kluwer, 2007, pp. 155 à 215.

01/01/2007

Het onderscheid tussen een dwangbevel en het kohier.

"Het onderscheid tussen een dwangbevel en het kohier”, L.R.B. 2007, nr. 4, p. 183-196.
01/01/2007

Juridische problemen bij de gemeentelijke belastingheffing in België. Komen de oplossingen uit het Zuiden?

theme | Michel Maus, N. Plets
Juridische problemen bij de gemeentelijke belastingheffing in België. Komen de oplossingen uit het Zuiden?, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2007-2008, Brugge, Die Keure, 2008, 199-255.

01/01/2007

​Nieuw protocol ter bestrijding fiscale fraude is reus op lemen voeten.

Nieuw protocol ter bestrijding fiscale fraude is reus op lemen voeten, A.F.T. Fisc. Act., 2007, 9-12.
01/01/2007

​'Lof der zotheid' of 'Lof der traagheid'? Over de publicatie 27 jaar na datum van het Ministerieel Besluit van 10 oktober 1979 waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden.

'Lof der zotheid' of 'Lof der traagheid'? Over de publicatie 27 jaar na datum van het Ministerieel Besluit van 10 oktober 1979 waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden, A.F.T., 2007/3, 4-11.

01/01/2007

​Lokale belastingen en het formeel fiscaal legaliteitsbeginsel.

Lokale belastingen en het formeel fiscaal legaliteitsbeginsel, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2007, 215-237.

01/01/2007

Horen, zien en zwijgen? Een analyse van de draagwijdte van de fiscale meewerkverplichting van de accountant, belastingconsulent, erkende boekhouder en bedrijfsrevisor.

Horen, zien en zwijgen? Een analyse van de draagwijdte van de fiscale meewerkverplichting van de accountant, belastingconsulent, erkende boekhouder en bedrijfsrevisor., Tax, Audit & Accountancy, 2007, nr. 7 ( deel 1) en nr. 9 ( deel 2 ). Deze bijdrage is in hetzelfde tijdschrift ook verschenen in het Frans onder de titel: Entendre, voir et se taire? Une analyse de la portée de Tobligation de collaboration fiscale de Texpert-comptable, du conseil fiscal, du comptable agree, du fiscallste agréé et du réviseur d'entreprise.

01/01/2007

De fiscale bemiddeling en een pleidooi voor een alternatieve fiscale geschillenbeslechting.

De fiscale bemiddeling en een pleidooi voor een alternatieve fiscale geschillenbeslechting, A.F.T., 2007/6-7, 4-23.

01/01/2007

Witwasmisdrijf: 'verplichte' verbeurdverklaring bij opschorting?

theme | Michel Maus, S. De Meulenaer
Witwasmisdrijf: 'verplichte' verbeurdverklaring bij opschorting?, Fiscoloog, 2007, nr. 1091, 1-2.
01/01/2007

De motivering van het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector.

“De motivering van het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector”, R.W., 2007-2008, 90-102.

01/01/2007

Hoe de sneltrein een boemeltrein werd: de gevolgen van het arrest Jadot voor de Copernicushervorming.

“Hoe de sneltrein een boemeltrein werd: de gevolgen van het arrest Jadot voor de Copernicushervorming”, C .D.P.K., 2007/3, 33-45.

01/01/2007

Telewerk in de publieke sector - Télétravail dans le secteur public.

theme | Alexander De Becker, E. MARTINEZ, J. DE SCHAMPHELEIRE en E. KRSESZLO
Telewerk in de publieke sector - Télétravail dans le secteur public, Brussel, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 120p.

01/01/2007

De aanwerving van personeel na het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007.

theme | Alexander De Becker, J. DEBIEVRE
“De aanwerving van personeel na het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007” in J. DUJARDIN and M. VAN DAMME (eds.), Rechtspositieregeling van het personeel bij de lokale besturen, Brugge, die Keure, 2008, 55-95.

01/01/2007

De belastingaftrek voor risicokapitaal.

"De belastingaftrek voor risicokapitaal”, TvW. 2007, nr. 1, 93.
01/01/2007

De fiscale wijzigingen door de wet houdende diverse bepalingen.

"De fiscale wijzigingen door de wet houdende diverse bepalingen”, TvW. 2007, nr. 1, p. 97-99.
01/01/2007

De wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen door de Programmawet van 27 april 2007.

"De wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen door de Programmawet van 27 april 2007", TvW 2007, nr. 3, p. 338-342.

01/01/2007

Belastingvermindering voor passiefhuizen.

"Belastingvermindering voor passiefhuizen", TvW 2007, nr. 3, 342.
01/01/2007

​Een nieuw fiscaal statuut voor de sportbeoefenaar.

Een nieuw fiscaal statuut voor de sportbeoefenaar, TvW 2007, nr. 3, 343.
01/01/2007

Invordering. Het kohier op naam van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid als uitvoerbare titel lastens de vennoten.

"Invordering. Het kohier op naam van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid als uitvoerbare titel lastens de vennoten.”, Fisc. Act. 2007, nr. 33, 5-8.

01/01/2007

Programmawet: De doorwerking van het kohier lastens niet in het kohier genoemde derden.

"Programmawet: De doorwerking van het kohier lastens niet in het kohier genoemde derden”, Fisc. Act. 2007, nr. 16, 3-5.

01/01/2007

Annotatie artikelen, 49 e.v., 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92.

Annotatie artikelen, 49 e.v., 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92 in A. HAELTERMAN, L. MAES en P. VAN ORSHOVEN (eds.), W.I.B. geannoteerd, Brugge, die Keure, 2007. 

01/01/2007

Territorium, territoriale bevoegdheid en territorialiteitsbeginsel: terra incognita?

“Territorium, territoriale bevoegdheid en territorialiteitsbeginsel: terra incognita?”, in Jaarboek Lokale & Regionale belastingen 2006-2007, Brugge, die Keure, 2007, 189-213. 

01/01/2007

​De invordering van gemeentelijke niet fiscale schuldvorderingen. Enkele kritische bedenkingen, Jaarboek 2006 van de Vlaamse lokale ontvangers.

theme |
De invordering van gemeentelijke niet fiscale schuldvorderingen. Enkele kritische bedenkingen, Jaarboek 2006 van de Vlaamse lokale ontvangers, Brugge, Vanden Broele,2007, 20-24

01/01/2007

Gemeentebelastingen. Aanslag van ambtswege toch geen verplichting.

theme |
Gemeentebelastingen. Aanslag van ambtswege toch geen verplichting, Fisc.Act 2007, afl.12, 13-14.
01/01/2007

​De gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

theme |
De gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen, Tijdschrift voor appartements- en immorecht, 2007, afl.3, 10-13

01/01/2007

​De invordering van gemeentebelastingen

theme |
De invordering van gemeentebelastingen, in J. Astaes, L. Demeyere, B. Franck en S. De Raedt , Lokale belastingen: invordering, Knops Publishing, 2007, 1-20

01/01/2007

Déductibilité de dépenses exposées dans le seul but de réaliser une économie d'impôt

Déductibilité de dépenses exposées dans le seul but de réaliser une économie d'impôt, (note sous Trib. Anvers 16 décembre 2005), R.G.F. 2007, n°3, pp. 23 à 30.

01/01/2007

Leasing, Guide Juridique de l’Entreprise

Leasing, Guide Juridique de l’Entreprise, livre 47, Anvers, Kluwer, 2007, 45 pp.
01/01/2007

Obligations à sujets multiples, Obligations - Traité théorique et pratique

Obligations à sujets multiples, Obligations - Traité théorique et pratique, Kluwer, 2007, pp. 83 à 166.
01/01/2007

Code de financement bancaire.

theme | Denis-Emmanuel Philippe, F. Heremans, M. Berlingin
Code de financement bancaire, in Coll. Mijn Wetboek, 2007, pp. 120.
 
01/01/2007

​De invordering van gemeentelijke retributies.

theme |
De invordering van gemeentelijke retributies, LRB 2007, afl.3, 137-149
01/01/2007

Verplichting tot ambtshalve inkohiering gemeentebelastingen zou gelijkheidsbeginsel niet schenden.

theme |
Verplichting tot ambtshalve inkohiering gemeentebelastingen zou gelijkheidsbeginsel niet schenden, Fisc. Act.2007, afl.30, 10.

01/01/2007

Gemeentebelasting op rechtspersonen toch niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

theme |
Gemeentebelasting op rechtspersonen toch niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel, Fisc.Act. 2007, afl.43, 8-10.

01/01/2007

Hiërarchie van de rechtsbronnen in het arbeidsrecht.

Hiërarchie van de rechtsbronnen in het arbeidsrecht, in, G. Cox, M. Rigaux, J. Rombouts (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, 248-274.

01/01/2006

​Telewerk, een bijzondere vorm van huisarbeid: naar geldend en komend recht?

Telewerk, een bijzondere vorm van huisarbeid: naar geldend en komend recht?, Soc. Kron. 2006, 121-131.

01/01/2006

​Grenzen aan de bevoegdheden van de sociale inspecteurs.

Grenzen aan de bevoegdheden van de sociale inspecteurs, TSR. 2006, 427-489.
01/01/2006

De fiscale verwerking van de gunstige natrekkingregeling op het einde van het opstalrecht.

"De fiscale verwerking van de gunstige natrekkingregeling op het einde van het opstalrecht”, T.F.R. 2006, nr. 301, 360-369, noot onder Antwerpen 27 september 2005.

01/01/2006

Ambtshalve’ of ‘gewone’ inkohiering bij lokale belastingen: een verplichting en/of een opportuniteitskwestie?

"Ambtshalve’ of ‘gewone’ inkohiering bij lokale belastingen: een verplichting en/of een opportuniteitskwestie?”, L.R.B. 2006, nr. 3, p. 131-141, noot onder Antwerpen 21 februari 2006.

01/01/2006

89+96=2006? Luik geschillenprocedure inzake lokale belastingen.

89+96=2006? Luik geschillenprocedure inzake lokale belastingen, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2004-2005, Brugge, Die Keure, 2006, 155-190.

01/01/2006

​Hoort wie klopt daar kinderen... Een onderzoek naar de draagwijdte van het fiscaal visitatierecht in de inkomstenbelastingen.

Hoort wie klopt daar kinderen... Een onderzoek naar de draagwijdte van het fiscaal visitatierecht in de inkomstenbelastingen, A.F.T., 2006/1, 37-50.

01/01/2006

Tweede zit voor de fiscale amnestie-bis? De voor- en nadelen van de nieuwe regeling rond de fiscale regularisatie.

Tweede zit voor de fiscale amnestie-bis? De voor- en nadelen van de nieuwe regeling rond de fiscale regularisatie, A.F.T., 2006/4, 3-27.

01/01/2006

Geldt 'spreken is zilver, zwijgen is goud' ook in fiscale zaken?

Geldt 'spreken is zilver, zwijgen is goud' ook in fiscale zaken?, Fiskoloog, 2006, nr. 1027, 4-6.
01/01/2006

Van de politieagent, de beëdigd ambtenaar, het parkeerbedrijf en de jobstudent... Een juridische analyse van de legaliteit bij de bestuurlijke controle op de parkeerheffingen.

Van de politieagent, de beëdigd ambtenaar, het parkeerbedrijf en de jobstudent... Een juridische analyse van de legaliteit bij de bestuurlijke controle op de parkeerheffingen., L.R.B., 2006/1, 3-25.

01/01/2006

​Het onrechtmatig bewijs. Een analyse van de rechtspraak in strafzaken en in fiscale zaken.

Het onrechtmatig bewijs. Een analyse van de rechtspraak in strafzaken en in fiscale zaken, in De Praktijkjurist X, Gent, Story-Scientia, 2006, 177-245.

01/01/2006

​De lokale en regionale belastingen en de fiscale regularisatie.

De lokale en regionale belastingen en de fiscale regularisatie, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2006, 313-337.

01/01/2006

​Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen.

Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen, N.F.M., 2006, 210-226.

01/01/2006

​'leder z'n puupe en ieder z'n toebak'. Over legaliteit, doelgebondenheid en machtsafwending bij de fiscale controle.

'leder z'n puupe en ieder z'n toebak'. Over legaliteit, doelgebondenheid en machtsafwending bij de fiscale controle., T.F.R., 2006, nr. 306, 676-678.

01/01/2006

Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen.

Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen, in de Notariële Boekhouding, Mechelen, Kluwer, 2006, 35-57.

01/01/2006

Over de keuzevrijheid inzake het personeel bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden na het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

theme | Alexander De Becker, J. DEBIEVRE
“Over de keuzevrijheid inzake het personeel bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden na het
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking”, T.B.P ., 2006, 67-90.

01/01/2006

The influence of the jurisdiction of the European Court of Justice on the European Public Services.

“The influence of the jurisdiction of the European Court of Justice on the European Public Services”, Griffin’s View on International and Comparative Law, 2006/2, 163-173.

01/01/2006

Een onderzoek naar de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar.

Een onderzoek naar de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brussel, VUB-proefschrift, 2006, 529p.

01/01/2006

De wijzigingen van het W.I.B. door de Programmawet van 27 december 2006.

"De wijzigingen van het W.I.B. door de Programmawet van 27 december 2006”, TvW. 2007, nr. 1, 95-97.

01/01/2006

Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen.

"Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen”, N.F.M. 2006, nr. 8, p. 231-254.

01/01/2006

Annotatie artikelen 393-419 en 146-175 K.B.W.I.B.92.

Annotatie artikelen 393-419 en 146-175 K.B.W.I.B.92 in M. DE JONCKHEERE en A. SPRUYT (eds.), Procédure Fiscale, Brussel, die Keure, 2006.

01/01/2006

Annotatie artikelen 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92.

Annotatie artikelen 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92 in M. DE JONCKHEERE en A. SPRUYT (eds.), Fiscale Procedure geannoteerd, Brugge, die Keure, 2006. 

01/01/2006

De verjaring van betwiste gemeentebelastingen. Het Arbitragehof brengt redding.

theme |
De verjaring van betwiste gemeentebelastingen. Het Arbitragehof brengt redding, LRB 2006, afl.1, 47-49.

01/01/2006

De belasting op de tweede verblijven: een overzicht

theme |
De belasting op de tweede verblijven: een overzicht, Huur 2006, afl.2, 55 -62
01/01/2006

​Raad van State vernietigt belasting op rechtspersonen…maar niet principieel.

theme |
Raad van State vernietigt belasting op rechtspersonen…maar niet principieel, Fisc.Act. 2006.
01/01/2006

Cassatie vat verbod op lokale inkomstenbelastingen eng op.

theme |
Cassatie vat verbod op lokale inkomstenbelastingen eng op, Fisc.Act.2006, afl.38.
01/01/2006

Gestion des pertes fiscales au sein d'un groupe de sociétés belges

theme | Denis-Emmanuel Philippe, Th. Blockerye
Gestion des pertes fiscales au sein d'un groupe de sociétés belges, R.G.F. 2006, n°1, pp. 4 à 23.
 
01/01/2006

Le régime fiscal d'une décision irrégulière de réduction du capital libéré par remboursement des actionnaires

Le régime fiscal d'une décision irrégulière de réduction du capital libéré par remboursement des actionnaires, J.D.F., 2006, pp. 65 à 87.

01/01/2006

Lokale belastingen – overzicht van rechtspraak 2006 – 2009.

theme |
Lokale belastingen – overzicht van rechtspraak 2006 – 2009, AFT 2010,afl.6-7, 18-44.
01/01/2006

De leer van de onverschuldigde betaling en van de onrechtmatige daad in fiscalibus.

"De leer van de onverschuldigde betaling en van de onrechtmatige daad in fiscalibus", A.F.T., 2005, nr. 3, 18-21, noot onder Luik, 25 juni 2004.

01/01/2005

De aftrekbaarheid van regionale heffingen onder grondwettelijk toezicht.

"De aftrekbaarheid van regionale heffingen onder grondwettelijk toezicht", L.R.B., nr. 2005/1, p.32-52.
01/01/2005

Het fiscaal bezwaarrecht van derden.

Het fiscaal bezwaarrecht van derden, T.F.R., 2005, 677-681.
01/01/2005

De advocaat, de fiscale controle en het beroepsgeheim.

De advocaat, de fiscale controle en het beroepsgeheim, AD REM, 2005/4,4-14.
01/01/2005

Offentlige personaleforhold i en juridisk usikker verden: ikke kun et dansk problem.

“Offentlige personaleforhold i en juridisk usikker verden: ikke kun et dansk problem”, Juristen, 2005, 141-146.

01/01/2005

Onderzoek, controle en bewijs.

theme | Mark Delanote, J. Vanden branden
“Onderzoek, controle en bewijs” in VZW Fiscofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten - Inkomstenbelastingen 2002-2004, Larcier, 2005, p. 435-482.

01/01/2005

Fiscale gevolgen van enkele sociale wetswijzigingen voor zelfstandigen.

theme | Mark Delanote, R. Tournicourt
"Fiscale gevolgen van enkele sociale wetswijzigingen voor zelfstandigen", in Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2004-2005, Kluwer, Mechelen, 2005, 1-44. 

01/01/2005

Pensioenen, in Burgemeester. Statuut.

theme |
Pensioenen, in Burgemeester. Statuut, Brugge, die Keure, 2005, 225-251.
01/01/2005

Belasting tweede verblijven: hof van beroep geeft gemeente gelijk.

theme |
Belasting tweede verblijven: hof van beroep geeft gemeente gelijk, Fisc. Act. 2005, afl.35.
01/01/2005

​86+96= 2006? Luik vestiging en invordering.

theme |
86+96= 2006? Luik vestiging en invordering, in K. Deketelaere en M. Dejonckheere, Jaarboek lokale en regionale belastingen 2004 – 2005, Brugge, die Keure 2005, 123-153.

01/01/2005

Het college van burgemeester en schepenen, een rode draad in het gemeentelijk belastingwezen.

theme | in K. Deketelaere en M. De Jonckheere
Het college van burgemeester en schepenen, een rode draad in het gemeentelijk belastingwezen, Jaarboek lokale en regionale belastingen 2005 – 2006, Brugge, die Keure, 339 -371.

01/01/2005

​Wedde en vergoedingen, in Burgemeester. Statuut.

theme |
Wedde en vergoedingen, in Burgemeester. Statuut, Brugge, die Keure, 2005, 195-223.
01/01/2005

Gemeentebelasting tweede verblijven weer in de kijker.

theme |
Gemeentebelasting tweede verblijven weer in de kijker, Fisc.Act 2005, afl.16.
01/01/2005

Belastingontduiking en belastingontwijking, het Belgisch anti-misbruikconcept in Europees perspectief.

"Belastingontduiking en belastingontwijking, het Belgisch anti-misbruikconcept in Europees perspectief", T.F.R., 2004, 266, 719-736.

01/01/2004

Enkele fiscale aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling.

theme | Mark Delanote, L. Denys
"Enkele fiscale aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling”, T.S.R. 2004, nr. 3-4, 705-756.
01/01/2004

Ook de belastingplichtige levert een inspanningsverbintenis. Een reflectie over de bewijslast in fiscale zaken.

"Ook de belastingplichtige levert een inspanningsverbintenis. Een reflectie over de bewijslast in fiscale zaken", A.F.T., 2004, nr. 4, 42-47.

01/01/2004

Een verkenning van het arbeidsrecht doorheen 100 rechterlijke uitspraken.

Een verkenning van het arbeidsrecht doorheen 100 rechterlijke uitspraken, Antwerpen, Intersentia 2004, 585 p.

01/01/2004

De (algemene) gemeentebelastingen op rechtspersonen en vennootschappen: fiscale ongelijkheid of ongelijke fiscaliteit?

De (algemene) gemeentebelastingen op rechtspersonen en vennootschappen: fiscale ongelijkheid of ongelijke fiscaliteit?, L.R.B., 2004, 159-168.

01/01/2004

De Antidiscriminatiewet en het bestuursrecht.

“De Antidiscriminatiewet en het bestuursrecht”, NjW., 2004, 578-593.
01/01/2004

Lokale fiscaliteit en ombudwerk in Vlaanderen, De effecten van het ombudswerk: de doorwerking van de ombudsman in de fiscaliteit.

theme | B. Hubeau en P. Lewalle
Lokale fiscaliteit en ombudwerk in Vlaanderen, De effecten van het ombudswerk: de doorwerking van de ombudsman in de fiscaliteit, Brugge, die Keure, 2004, 195-2009.

01/01/2004

​Fiscale bepalingen, in Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

theme |
Fiscale bepalingen, in Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, die Keure, 2004, 713-726

01/01/2004

De verjaring van betwiste gemeentebelastingen: nieuwe wetgeving en problemen van overgangsrecht.

theme |
De verjaring van betwiste gemeentebelastingen: nieuwe wetgeving en problemen van overgangsrecht, T.Ont. 2004, afl.2, 30-32.

01/01/2004

Devoir d’information fiscal du banquier: obligations générales de droit belge

theme | Denis-Emmanuel Philippe, A. Haelterman, M. Tison
Devoir d’information fiscal du banquier: obligations générales de droit belge, J-P. Schuermans et G. T’Jonck (eds.), La Banque et le Fisc, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 9 à 35.

01/01/2004

Quand les meubles s'immobilisent …

Quand les meubles s'immobilisent …, RGEN 2004, pp. 293 à 324.
01/01/2004

​Rechterlijke tussenkomst bij collectieve conflicten.

Rechterlijke tussenkomst bij collectieve conflicten, N.J.W. 2003, 546-560. 
01/01/2003

​Het juridische doolhof van de overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure.

Het juridische doolhof van de overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure, L.R.B., 2003, 21-28.
01/01/2003

​De beoordeling door de rechter van de fiscaal-administratieve sancties bij regionale en lokale belastingen.

De beoordeling door de rechter van de fiscaal-administratieve sancties bij regionale en lokale belastingen, in L.R.B., 2003,141-152.

01/01/2003

De horizontale en verticale samenwerking van de fiscale besturen op het vlak van de fiscale controle.

De horizontale en verticale samenwerking van de fiscale besturen op het vlak van de fiscale controle, L.R.B., 2003, 209-223.

01/01/2003

Het (on)rechtmatig optreden van de belastingadministratie bij de fiscale controle.

Het (on)rechtmatig optreden van de belastingadministratie bij de fiscale controle, R.W., 2003-2004, 1597-1614.

01/01/2003

De vreemdeling: wie is hij, wat doet hij en vooral waarom?

"De vreemdeling: wie is hij, wat doet hij en vooral waarom?”, Tijdschrift voor Mensenrechten, 2003/3, 9-12.

01/01/2003

Comments under the decision of the Belgian Council of State R.v.St.

Comments under the decision of the Belgian Council of State R.v.St., Demblon, nr. 97.055, 27 juni 2001 in X, Jaarboek mensenrechten 2001-2002, Leuven, Maklu, 2003, 291-293.

01/01/2003

Comments under the decision of the Belgian Council of State R.v.St.

Comments under the decision of the Belgian Council of State R.v.St., A .S.B.L. Association pour la Défense du droit des Etrangers, nr. 99.587, 9 oktober 2001 in X, Jaarboek mensenrechten 2001-2002, Leuven, Maklu, 2003, 295-299.

01/01/2003

Anders dan het heterohuwelijk: het homohuwelijk.

"Anders dan het heterohuwelijk: het homohuwelijk”, Tijdschrift voor Mensenrechten, 2003/1, 11-14.
01/01/2003

Wedde en vergoedingen, in College van Burgemeester en Schepen. Samenstelling en werking.

theme |
Wedde en vergoedingen, in College van Burgemeester en Schepen. Samenstelling en werking, Brugge, die Keure, 2003, 159-185.

01/01/2003

Pensioenen, in College van Burgemeester en Schepenen. Samenstelling en werking.

theme |
Pensioenen, in College van Burgemeester en Schepenen. Samenstelling en werking, Brugge, die Keure, 2003, 187 -212.

01/01/2003

Noot bij Cassatie 26 september 2002.

theme |
Noot bij Cassatie 26 september 2002, AFT 2003, afl.3, 157-160.
01/01/2003

​De belasting op de tweede verblijven: een stand van zaken.

theme |
De belasting op de tweede verblijven: een stand van zaken, in K. Deketelaere en M. De Jonckheere(eds), Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001 -2003, Brugge, die Keure, 2003, 209-224

01/01/2003

Geen gemeentebelasting meer op het kadastraal inkomen.

theme |
Geen gemeentebelasting meer op het kadastraal inkomen, AFT 2003, afl.8, 325-327.
01/01/2003

​Financieel beheer, in College van Burgemeester en Schepenen. Bevoegdheden.

theme |
Financieel beheer, in College van Burgemeester en Schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure,2003,195-249.

01/01/2003

​De stuiting van de verjaring van betwiste belastingen door middel van een dwangbevel. Het Hof van Cassatie spreekt duidelijke taal.

theme |
De stuiting van de verjaring van betwiste belastingen door middel van een dwangbevel. Het Hof van Cassatie spreekt duidelijke taal, T.Ontv. 2003, afl.afl.4, 11-14.

01/01/2003

De stuiting van de verjaring van betwiste belastingen door middel van een dwangbevel. Het hof van Cassatie spreekt duidelijke taal, noot onder Cassatie 21 februari 2003.

theme |
De stuiting van de verjaring van betwiste belastingen door middel van een dwangbevel. Het hof van Cassatie spreekt duidelijke taal, noot onder Cassatie 21 februari 2003, LRB 2003, afl.4, 230-236.

01/01/2003

La certification d’actions: état de la question depuis la loi du 2 mai 2002

theme | Denis-Emmanuel Philippe, A. Haelterman
La certification d’actions: état de la question depuis la loi du 2 mai 2002, dans J. Kirkpatrick (ed.), Le droit fiscal des entreprises en 2003, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 2003, pp. 391 à 415.

01/01/2003

​Het ene apothekerskruis is het andere niet. Bespiegelingen rond het leerstuk van de interpretatie van de fiscale wet in de lokale belastingssfeer.

Het ene apothekerskruis is het andere niet. Bespiegelingen rond het leerstuk van de interpretatie van de fiscale wet in de lokale belastingssfeer, L.R.B., 2002, 136-142.

01/01/2002

​Artikel 1385undecies, 2de lid Ger.W. en de gevolgen van het uitblijven van een administratieve beslissing binnen de zes maanden volgend op het bezwaar in de lokale belastingssfeer.

Artikel 1385undecies, 2de lid Ger.W. en de gevolgen van het uitblijven van een administratieve beslissing binnen de zes maanden volgend op het bezwaar in de lokale belastingssfeer, L.R.B., 2002, 188-193.

01/01/2002

De toepassing van het E.V.R.M. op de fiscale procedure.

De toepassing van het E.V.R.M. op de fiscale procedure, in De Praktijkjurist IV, Gent, Academia Press, 2002, 89-123.

01/01/2002

De fiscaal-administratieve sancties en artikel 6 E.V.R.M.: een stand van zaken na de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 en 25 mei 1999.

De fiscaal-administratieve sancties en artikel 6 E.V.R.M.: een stand van zaken na de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 en 25 mei 1999, in Jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten 1998-2000, Maklu, Antwerpen, 2002, 15-43.

01/01/2002

​De aansprakelijkheid van de federale overheid bij het doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.

De aansprakelijkheid van de federale overheid bij het doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, L.R.B., 2002, 15-34.

01/01/2002

Artikel 49 W.I.B.92 en de voorwaarde dat beroepskosten moeten zijn gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden.

Artikel 49 W.I.B.92 en de voorwaarde dat beroepskosten moeten zijn gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden, noot onder Cass., 3 november 2000, N.F.M., 2002, 20-24.

01/01/2002

Comments under the decision of the Belgian Council of State (Raad van State).

Comments under the decision of the Belgian Council of State Raad van State, Cremers, nr. 86.984, 2 mei 2000, in X, Jaarboek Mensenrechten 1998-2000, Leuven, Maklu, 2002, 352-356.

01/01/2002

Rechtspraakrubriek: Raad van State.

theme | Alexander De Becker, S. BAETEN
“Rechtspraakrubriek: Raad van State” in X, Jaarboek Mensenrechten 1998-2000, Leuven, Maklu, 2002, 309-358.

01/01/2002

Rechtspraakrubriek: Raad van State.

theme | Alexander De Becker, S. BAETEN
"Rechtspraakrubriek: Raad van State” in X, Jaarboek Mensenrechten 2000-2001, Leuven, Maklu, 2002, 281-317.

01/01/2002

La nature juridique de la rélation de travail entre l’administration et ses agents.

theme | Alexander De Becker, B. LOMBAERT
“La nature juridique de la rélation de travail entre l’administration et ses agents” in K . LEUS en R. ANDERSEN, La réforme de la fonction publique, Brussels, La Charte, 2002, 75-117.

01/01/2002

De juridische grondslag van de arbeidsverhoudingen tussen de overheid en haar personeel.

theme | Alexander De Becker, B. LOMBAERT
“De juridische grondslag van de arbeidsverhoudingen tussen de overheid en haar personeel” in K. LEUS en R. ANDERSEN, Hervorming van het openbaar ambt, Bruges, die Keure, 2002, 81-125.

01/01/2002

​Aangetekende herinneringsbrief: voortaan verplicht vooraleer rechtstreekse vervolgingen worden ingesteld.

theme |
Aangetekende herinneringsbrief: voortaan verplicht vooraleer rechtstreekse vervolgingen worden ingesteld, LRB 2002, afl.1, 50-52.

01/01/2002

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstranacties en de overheidsopdrachten van lokale besturen.

theme |
De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstranacties en de overheidsopdrachten van lokale besturen, T.Ontv. 2002, afl.4, 15-19.

01/01/2002

Het recht en de macht tot ontslag.

Het recht en de macht tot ontslag, in, B.V.V.A. (ed.), 100 jaar arbeidsovereenkomstenwet, Antwerpen, Intersentia, 2001, 199-214 

01/01/2001

Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht.

Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht, Gent, Mys&Breesch, 2001, 412 p. 
Editors: K. Salomez en G. Van Limberghen.

 
01/01/2001

Opzeggingstermijnen en -vergoedingen: de grenzen van de wilsautonomie verkend.

Opzeggingstermijnen en -vergoedingen: de grenzen van de wilsautonomie verkend, in, RIGAUX, M. en HUMBLET, P. (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, 6, Antwerpen, Intersentia, 2001, 600-646. 

01/01/2001

Het fiscaal procedureel overgangsrecht volgens het Arbitragehof.

Het fiscaal procedureel overgangsrecht volgens het Arbitragehof, noot onder Arbitragehof 16 november 2000, T.F.R., 2001, 493-504.

01/01/2001

​De overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: de nieuwe grievenregeling en het recht op een dubbele aanleg.

De overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: de nieuwe grievenregeling en het recht op een dubbele aanleg, noot onder Arbitragehof 8 mei 2001, T.F.R., 2001, 791-794.

01/01/2001

Een status questionis twee jaar na de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken.

Een status questionis twee jaar na de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, in De Praktijkjurist II, Gent, Academia Press, 2001, 61-133.

01/01/2001

De fiscale controle in de lokale belastingssfeer.

De fiscale controle in de lokale belastingssfeer, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen, Brugge, Die Keure, 2001, 277-313.

01/01/2001

​De nieuwe fiscale procedure, het recht op een dubbele aanleg en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: deel II.

De nieuwe fiscale procedure, het recht op een dubbele aanleg en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: deel II, noot onder Arbitragehof, 13 juli 2001 en 10 oktober 2001, T.F.R., 2002, 204-221.

01/01/2001

​Noot bij Luik 26 februari 1999.

theme |
Noot bij Luik 26 februari 1999, Not.Fisc.M., 2001, afl.1, 29-32.
01/01/2001

​Nieuwe bezwaarprocedure lokale belastingen: Arbitragehof verduidelijkt.

theme |
Nieuwe bezwaarprocedure lokale belastingen: Arbitragehof verduidelijkt, Fisc. Bulletin, 2001, afl.1, 31-34.
01/01/2001

Note sous Anvers 14 mars 2000

theme |
Note sous Anvers 14 mars 2000, RGF 2001, afl.2, 84-86.
01/01/2001

Noot onder Antwerpen 14 maart 2000.

theme |
Noot onder Antwerpen 14 maart 2000, AFT 2001, afl.1,40-42
01/01/2001

Noot bij Beslagrechter Brussel 17 oktober 2000.

theme |
Noot bij Beslagrechter Brussel 17 oktober 2000, LRB 2001, afl.1, 55-57.
01/01/2001

La nouvelle procédure fiscale contentieuse. Etat de la question.

theme |
La nouvelle procédure fiscale contentieuse. Etat de la question, T. Ontv. 2001, afl.1, 4-7
01/01/2001

​Het gemeentelijk financieel beheer, in Gemeenteraad. Bevoegdheden.

theme |
Het gemeentelijk financieel beheer, in Gemeenteraad. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2001, 199-254.

01/01/2001

​Noot bij Cassatie 29 maart 2001.

theme |
Noot bij Cassatie 29 maart 2001, AFT 2001, afl.1, 440-442.
01/01/2001

De nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen : ook de ontvanger speelt mee.

theme |
De nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen: ook de ontvanger speelt mee, in K. DEKETELAERE en M. DE JONCKHEERE (eds), Jaarboek lokale en regionale belastingen 2000 – 2001, Brugge, die Keure, 2001, 57-71

01/01/2001

Over kanonnen, muggen en het schieten van bokken. De belasting op leegstand en verkrotting onder vuur.

theme |
Over kanonnen, muggen en het schieten van bokken. De belasting op leegstand en verkrotting onder vuur, LRB 2001, afl.3, 185-192.

01/01/2001

Een goed belastingreglement: grondslag voor een vlotte invordering.

theme |
Een goed belastingreglement: grondslag voor een vlotte invordering, LRB 2001, afl.4, 217-232.
01/01/2001

De aanspraken van de ontslagen werknemer naar aanleiding van een schending van de informatie en -raadplegingsplicht in de procedures collectief ontslag en sluiting van ondernemingen.

De aanspraken van de ontslagen werknemer naar aanleiding van een schending van de informatie en -raadplegingsplicht in de procedures collectief ontslag en sluiting van ondernemingen, in, STROOBANT, M., (ed.), Bedrijfsorganisatie aan de vooravond van de 21ste eeuw, Antwerpen, Intersentia, 2000, 125-148.

01/01/2000

Het aspect 'behoeftigheid' o/s criterium bij de beoordeling van de fiscale aftrekbaarheid van uitkeringen tot onderhoud.

Het aspect 'behoeftigheid' o/s criterium bij de beoordeling van de fiscale aftrekbaarheid van uitkeringen tot onderhoud, noot onder Gent, 30 juni 1999, N.F.M., 2000, 75¬78.

01/01/2000

De wet van 17 februari 2000 tot wijziging van de Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen. Het procedureel overgangsrecht inzake lokale belastingen: van de regen in de drop?

De wet van 17 februari 2000 tot wijziging van de Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen. Het procedureel overgangsrecht inzake lokale belastingen: van de regen in de drop?, T.F.R., 2000, 487-496.

01/01/2000

De inzage van een strafdossier door de fiscus tijdens de aanvullende onderzoekstermijn van twee jaar ingeval van fraude.

De inzage van een strafdossier door de fiscus tijdens de aanvullende onderzoekstermijn van twee jaar ingeval van fraude, noot onder Cass., 14 oktober 1999, N.F.M., 2000, 127-133.

01/01/2000

​De schuldeiser van de belastingplichtige en de zijdelingse vordering in fiscale zaken.

De schuldeiser van de belastingplichtige en de zijdelingse vordering in fiscale zaken, noot onder Brussel, 4 februari 2000, T.F.R., 2000, 655-658.

01/01/2000

De verhuurder en de Vlaamse leegstandsheffingen.

De verhuurder en de Vlaamse leegstandsheffingen, T.Huurr., 2000, 85-87.
01/01/2000

​De gevolgen van het strafrechtelijk karakter van de fiscaal administratieve sancties: de 'nieuwe grieven’-regeling en het recht op een dubbele aanleg.

De gevolgen van het strafrechtelijk karakter van de fiscaal administratieve sancties: de 'nieuwe grieven’-regeling en het recht op een dubbele aanleg, noot onder Cass., 26 juni 2000, in T.F.R., 2000, 975-981.

01/01/2000

Bezwaar is niet automatisch gegrond bij gebrek aan beslissing.

theme |
Bezwaar is niet automatisch gegrond bij gebrek aan beslissing, Fisc.Act, 2000, afl.44, 1-3.
01/01/2000

De nieuwe fiscale geschillenprocedure: een stand van zaken

theme |
De nieuwe fiscale geschillenprocedure: een stand van zaken, T.Ontv. 2000, afl.4, 37-41.
01/01/2000

De gemeentelijke fiscale autonomie: beperkingen ingevolge de uitoefening van het administratief toezicht.

theme |
De gemeentelijke fiscale autonomie: beperkingen ingevolge de uitoefening van het administratief toezicht, in K. Deketelaere en M. De Jonckheere, Jaarboek lokale en regionale belastingen 1999 – 2000, Brugge, die Keure, 2000,147-165

01/01/2000

​Betalingsfaciliteiten inzake gemeentebelastingen : de ontvanger blijft bevoegd.

theme |
Betalingsfaciliteiten inzake gemeentebelastingen: de ontvanger blijft bevoegd, LRB 2000, afl.3, 128-130.
01/01/2000

Kan de gemeenteontvanger geen uitstel van betaling meer verlenen?

theme |
Kan de gemeenteontvanger geen uitstel van betaling meer verlenen?; Fisc. Bulletin, 2000, afl.13, 6-8
01/01/2000

​Minister bevestigt: uitspraak over bezwaar binnen zes maanden.

theme |
Minister bevestigt: uitspraak over bezwaar binnen zes maanden, Fisc.Act. 2000, afl.6, 1-2.
01/01/2000

​Ministeriële toelichting over de nieuwe bezwaarprocedure inzake lokale belastingen.

theme |
Ministeriële toelichting over de nieuwe bezwaarprocedure inzake lokale belastingen, Fisc.Bulletin, 2000, afl.5, 8-9.

01/01/2000

​Geschillen van voor 6 april 1999 verder behandeld volgens oude procedure.

theme |
Geschillen van voor 6 april 1999 verder behandeld volgens oude procedure, Fisc.Act., 2000, afl.11,7.
01/01/2000

​De ontvanger en de betaling inzake overheidsopdrachten. Qui paie mal, paie deux fois.

theme |
De ontvanger en de betaling inzake overheidsopdrachten. Qui paie mal, paie deux fois, T.Ontv. 2000, afl.1, 46-53.

01/01/2000

​Het overgangsrecht in de nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen.

theme |
Het overgangsrecht in de nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen, LRB 2000, afl.2, 66-68.
01/01/2000

​De rechtspleging voor het Hof van Cassatie en het overgangsrecht van de nieuwe fiscale procedure.

De rechtspleging voor het Hof van Cassatie en het overgangsrecht van de nieuwe fiscale procedure, noot onder Cass., 21 juni 1999, Cass., 22 november 1999 en Gent, 16 december 1999, T.F.R., 2000, 197-201.

01/01/2000

Ontslagmacht: een absoluut recht?

Ontslagmacht: een absoluut recht?, Soc. Kron. 1999, 211-215.
01/01/1999

​Verzetten tegen vervolgingen inzake gemeentebelastingen.

theme |
Verzetten tegen vervolgingen inzake gemeentebelastingen, LRB 1999, afl.2, 51-65.
01/01/1999

​Nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen.

theme |
Nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen, LRB 1999, afl.2, 93-94.
01/01/1999

​Noot onder Antwerpen 18 mei 1999.

theme |
Noot onder Antwerpen 18 mei 1999, AFT 1999, afl.10, 359-362.
01/01/1999

​Fiscale bepalingen in Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening.

theme |
Fiscale bepalingen in Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening, Brugge, die Keure, 1999, 469-481.
01/01/1999

​Nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen.

theme |
Nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen, TVW 1999, afl.6, I-231.
01/01/1999

Noot onder Brussel 18 juni 1999.

theme |
Noot onder Brussel 18 juni 1999, AFT 1999, afl.12, 492-495.
01/01/1999

​Procedure inzake lokale belastingen: wijzigingen op komst.

theme |
Procedure inzake lokale belastingen: wijzigingen op komst, Fisc.Act. 1999, afl.9, 3-4.
01/01/1999

Nieuwe geschillenprocedure sinds 6 april.

theme |
Nieuwe geschillenprocedure sinds 6 april, Fisc.Act. 1999, afl.17, 6-8.
01/01/1999

​Geschillenprocedure gemeentebelastingen grondig herschikt.

theme |
Geschillenprocedure gemeentebelastingen grondig herschikt, De Gemeente 1999, afl.4, 28-33.
01/01/1999

Noot onder Antwerpen 2 november 1998.

theme |
Noot onder Antwerpen 2 november 1998, AFT 1999, afl.2, 76-79.
01/01/1999

Kanttekeningen rond de fiscaal-administratieve sancties en de fiscale ​geschillenprocedure in het licht van artikel 6 E.V.R.M..

Kanttekeningen rond de fiscaal-administratieve sancties en de fiscale geschillenprocedure in het licht van artikel 6 E.V.R.M., T.F.R., 1999, nr. 167, 332-362.

01/01/1999

Over het Charter van de Belastingplichtige en de fiscale rechtsbescherming na de Wet Franchimont en het cassatiearrest van 9 december 1997.

Over het Charter van de Belastingplichtige en de fiscale rechtsbescherming na de Wet Franchimont en het cassatiearrest van 9 december 1997, N.F.M., 1999/4, 77-90.

01/01/1999

Het fiscaal statuut van de vereniging der mede-eigenaars.

Het fiscaal statuut van de vereniging der mede-eigenaars, T.Huurr., 1999/2, 71-76.
01/01/1999

​Praktische beschouwingen bij de wetgeving inzake de nieuwe fiscale procedure.

Praktische beschouwingen bij de wetgeving inzake de nieuwe fiscale procedure, in A.J.T. Libri. Recente Wetgeving 1998-1999, Gent, Mys & Breesch, 1999, 207-219.

01/01/1999

Lokale belastingen voor de rechtscolleges: formele aspecten.

Lokale belastingen voor de rechtscolleges: formele aspecten, in De nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen, Brugge, Die Keure, 1999, 23-53.

01/01/1999

De zeevaartpolitierechten en het fiscaal legaliteitsbeginsel.

De zeevaartpolitierechten en het fiscaal legaliteitsbeginsel, noot onder Gent, 28 januari 1999, L.R.B., 1999, 144-153.

01/01/1999

Betalingswaarborgen.

Betalingswaarborgen, in, MERGITS, B. (ed.), Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Antwerpen, Kluwer, Losbladig, O 603 10-0 603 580, 38 p.

01/01/1998

Sluitingsvergoeding.

Sluitingsvergoeding, in, MERGITS, B. (ed.), Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Antwerpen, Kluwer, Losbladig, 0 601 3000-O 601 3700, 16 p.

01/01/1998

Ontslag van een groot aantal werknemers.

Ontslag van een groot aantal werknemers, in, MERGITS, B. (ed.), Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Antwerpen, Kluwer, losbladig, O 301 10- O 301-125, 26 p.


01/01/1998

​De invordering van betwiste lokale belastingen

theme |
De invordering van betwiste lokale belastingen, in K. Deketelaere en M. De Jonckheere (eds), Jaarboek lokale en regionale belastingen 1998-1999, Brugge, die Keure, 83-98

01/01/1998

​Lokale belastingen. Wet 24 december 1996 deels vernietigd.

theme |
Lokale belastingen. Wet 24 december 1996 deels vernietigd, Fisc.Act.1998, afl.14, 7-8
01/01/1998

​De invordering van gemeentebelastingen.Beschouwingen voor de praktijk.

theme |
De invordering van gemeentebelastingen. Beschouwingen voor de praktijk, LRB 1998,afl.2, 3-17
01/01/1998

​Kritische bemerkingen bij de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 inzake de fiscaal-administratieve sancties

Kritische bemerkingen bij de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 inzake de fiscaal-administratieve sancties, A.J.T., 1998-1999, 981-989.

01/01/1998

De fiscale gevolgen van het faillissement.

theme | Michel Maus, P. Wille
De fiscale gevolgen van het faillissement, in ' Het faillissementsrecht geactualiseerd : deel II', Brugge, DIE KEURE, 1998, p. 149-186

01/01/1998

​Lokale belastingen: vestiging en invordering.Provincie- en gemeentebelastingen vernieuwd.

theme |
Lokale belastingen: vestiging en invordering.Provincie- en gemeentebelastingen vernieuwd, Fisc. Act 1997, afl.4, 1-3.

01/01/1997

​Vestiging en invordering van provincie- en gemeentebelastingen. De nieuwe wet van 24 december 1996 – een eerste verkenning.

theme |
Vestiging en invordering van provincie- en gemeentebelastingen. De nieuwe wet van 24 december 1996 – een eerste verkenning, De Gemeente 1997, afl.3, 198-202.

01/01/1997

​Nieuwe procedure gemeentebelastingen: ministeriële richtlijnen.

theme |
Nieuwe procedure gemeentebelastingen: ministeriële richtlijnen, Fisc.Act 1997, afl.31, 3.
01/01/1997

Vijfentwintig jaar belastingen op onbebouwde percelen en gronden. Een overzicht ten behoeve van de praktijk.

theme |
Vijfentwintig jaar belastingen op onbebouwde percelen en gronden. Een overzicht ten behoeve van de praktijk, LRB 1997, afl.0, 18-26.

01/01/1997

​Over het fiscaal derdenbeslag, de automatische vervolging van de nalatige derde-houder en de aanhouder die wint.

theme |
Over het fiscaal derdenbeslag, de automatische vervolging van de nalatige derde-houder en de aanhouder die wint, T.Ontv. 1997, afl.4, 3-5.

01/01/1997

Fiscale aspecten omtrent de voldoening van de onderhoudsplicht tijdens de feitelijke scheiding, noot onder H.v.B. Antwerpen, 4 februari 1997.

Fiscale aspecten omtrent de voldoening van de onderhoudsplicht tijdens de feitelijke scheiding, noot onder H.v.B. Antwerpen, 4 februari 1997, N.F.M., 1997/9, p. 275-277.

01/01/1997

​Juridische aspecten van de invoering in de Belgische gewestelijke en lokale belastingssfeer van een jaarlijkse gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte.

Juridische aspecten van de invoering in de Belgische gewestelijke en lokale belastingssfeer van een jaarlijkse gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte, verslagboek van een studie in opdracht van de Heer Leo PEETERS, Vlaams Minister van Binnenlandse aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, december 1997.

01/01/1997

​Andermaal over het onderscheid tussen belastingen en retributies.

Andermaal over het onderscheid tussen belastingen en retributies, noot onder Rb. Brugge, 23 september 1997, L.R.B., 98/3, p. 22-35.

01/01/1997

Over rijke Nederlanders en eurocraten: zin of onzin van het invoeren van een gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte in de lokale belastingsfeer.

Over rijke Nederlanders en eurocraten: zin of onzin van het invoeren van een gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte in de lokale belastingsfeer, L.R.B., 97/0, september 1997, p. 3-10.
01/01/1997

​Het arbitragehof vernietigt een deel van de Wet van 24 december 1996.

theme |
Het arbitragehof vernietigt een deel van de Wet van 24 december 1996, T.Ontv. 1998, afl.2, 3-4.
01/01/1996

​De procedure inzake lokale belastingen.

theme |
De procedure inzake lokale belastingen, AFT 1996, afl.8, 249-262
01/01/1996

Betreffende het fiscaal statuut van achterstallige onderhoudsuitkeringen.

Betreffende het fiscaal statuut van achterstallige onderhoudsuitkeringen, noot onder H.v.B. Brussel, 24 juni 1996, N.F.M., 1997/3, p. 105-107.

01/01/1996

De Fiscale Implicaties van de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom.

De Fiscale Implicaties van de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, in ' Het mede- eigendomsrecht geactualiseerd ', Brugge, Die Keure, 1996, p. 149-182

01/01/1996

​Echtscheiding en gezinsfiscaliteit: De echtscheiding fiscaal bekeken.

theme | Michel Maus, F. Moeykens
Echtscheiding en gezinsfiscaliteit: De echtscheiding fiscaal bekeken, in 'Het echtscheidingsrecht geactualiseerd', Brugge, Die Keure, 1996, p. 167 -190.

01/01/1996

​De invordering van betwiste gemeentebelastingen – drie bedenkingen voor de praktijk.

theme |
De invordering van betwiste gemeentebelastingen – drie bedenkingen voor de praktijk, T.Ontv. 1995, afl.3, 65-70

01/01/1995

​De invordering van gemeentebelastistingen ten aanzien van echtgenoten.

theme |
De invordering van gemeentebelastistingen ten aanzien van echtgenoten, T.Ontv. 1995,afl.1, 7-15
01/01/1995

​De implicaties van de Belgische Wetgeving inzake Witwassen op het Beroep van de Advocaat

De implicaties van de Belgische Wetgeving inzake Witwassen op het Beroep van de Advocaat, T.V.B.R., 1995, 3, p. 4 - 36

01/01/1995

​Gemeentebelastingen en uitvoerend beslag op onroerend goed: opletten geblazen.

theme |
Gemeentebelastingen en uitvoerend beslag op onroerend goed: opletten geblazen, T.Ontv. 1994, afl.2, 27-29.

01/01/1994

​De invordering van gemeentebelastingen. De wet van 23 december 1986 in de praktijk.

theme |
De invordering van gemeentebelastingen. De wet van 23 december 1986 in de praktijk, T.GEM 1994, afl.3-4, 162-180

01/01/1994

​De invordering van gemeentebelastingen: enkele beschouwingen uit de praktijk.

theme |
De invordering van gemeentebelastingen: enkele beschouwingen uit de praktijk, T.Ontv. 1994,afl.4,25-32

01/01/1994

Vervolgingen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord en vereffening.

theme |
Vervolgingen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord en vereffening, T.Ontv.1993, afl.3, 11-16.
01/01/1993

Wijzigingen op het vlak van de invordering en vervolgingen van de gemeentebelastingen

theme |
Wijzigingen op het vlak van de invordering en vervolgingen van de gemeentebelastingen, T.Ontv. 1993,afl.3, 43-45.

01/01/1993

Het voorrecht van de nieuwe gemeentekas in het nieuw.

theme |
Het voorrecht van de gemeentekas in het nieuw, T.Ontv. 1993, afl.4, 22-24.
01/01/1993

De gemeenteontvanger en de gerechtsdeurwaarder

theme |
De gemeenteontvanger en de gerechtsdeurwaarder, T.Ontv. 1992, afl.2, 17-19
01/01/1992